Головна

Тема 9. Розробка стратегії одиночного бізнесу. Конкурентні переваги і базові стратегії.

  1. C) переважно в періоди спаду, так як конкурентний тиск залишає фірмам в якості стратегії оптимізацію в жорстких обмежень.
  2. HONDA: МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ
  3. I.5.2) Розробка Зводу Юстиніана.
  4. II. Мета, завдання і основа Стратегії
  5. III. Асортиментні стратегії ціноутворення.
  6. III. Формування цінової стратегії
  7. IV. Механізми реалізації Стратегії

Створення конкурентних переваг на рівні бізнес-одиниць. Поняття і типи конкурентних переваг. Стійкість конкурентних переваг. Конкурентні переваги і базові конкурентні стратегії.

Стратегія низькоцінового лідерства. Сильні сторони і ризики при використанні стратегії. Умови найбільшої ефективності використання стратегії низькоцінового лідерства.

Стратегія диференціації. Мета, форми, переваги диференціації. Ризики. Умови найбільшої ефективності використання стратегії диференціації.

Стратегія фокусування (концентрації). Фактори успіху фокусування. Ризики. Умови, при яких стратегія фокусування дає найкращий результат.

Тема 10. Розробка функціональних стратегій.

Виробничі стратегії і їх різновиди: базова стратегія виробництва; стратегія розміщення виробництва; стратегія організації виробництва.

Стратегія НДДКР. Складові стратегічної діяльності в даному напрямку: технологічне прогнозування та планування, структура НДДКР, управління НДДКР.

Базові стратегії НДДКР: наступальна, захисна, ліцензування або поглинає, розбійницька.

Маркетингові стратегії. Фінансові стратегії.

 Вимоги до оформлення контрольної роботи. | Тема 14. Реалізація стратегій. Стратегічний контроль.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни. | Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. | Контрольне завдання №1. | Контрольне завдання №2. | Профіль зовнішнього середовища організації | Контрольне завдання №3. | Порядок вирішення. | Список контрольних питань. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати