На головну

Профіль зовнішнього середовища організації

  1. D5 Обов'язки по організації первинного RDC
  2. D6 Обов'язки по організації первинного OSOCC
  3. I. 1. Типи організації взаємодій економічних агентів
  4. IV Порядок визначення та класифікація доходів організації
  5. SWOT-аналіз та стратегія організації
 фактори  Рівні оцінки фактора (важливість для підприємства)  Воздействіефактора + возм-ти- небезпеки  Взвеш.оценка + возм-ти- небезпеки
     
 1. Політичні qq і т.д.                
 2. Економіческіеq q і т.д.                
 3. Соціально-культурні qq і т.д.                
 4. Технологічні qq і т.д.                
 Разом:    

4. Вивчення найближчій (конкурентної) середовища організації

Для аналізу конкурентного середовища доцільно запропонувати використовувати модель «П'яти сил конкуренції» Портера (рис.8) [2, 3, 5, 8, 9, 11]. Вона допомагає зрозуміти які сили діють у конкурентному середовищі організації і яким чином. У цьому ж розділі необхідно оцінити рівень конкурентоспроможності продукції / послуг організації.

5. SWOT - аналіз

Зведену оцінку стану організації необхідно провести одним з найбільш поширених і визнаних методів оцінки середовища: SWOT- аналіз (SWOT- за початковими літерами англійських слів «сила», «слабкості», «можливості», «загрози») з уточненням наступних факторів:

· Сила - по відношенню до зовнішнього середовища і в порівнянні з конкурентами;

· Слабкість - по відношенню до зовнішнього середовища і в порівнянні з конкурентами;

· Можливості - відбуваються із зовнішнього середовища;

· Загрози - відбуваються із зовнішнього середовища.

Необхідно провести кількісну оцінку можливостей і загроз зовнішнього середовища, слабких і сильних сторін організації з використанням експертних методів і вийти на склад проблем організації. Детальна методика проведення SWOT-аналізу викладена в [4, стор. 169-174] і в [1, стор. 62-68].

6. Визначення стратегічних цілей організації на перспективу.

Визначення стратегічних цілей розвитку організації на перспективу завершує стратегічний аналіз. Цілі визначаються виходячи з проведеного аналізу зовнішнього і внутрішнього середовищ організації, на основі результатів SWOT - аналізу.

 Контрольне завдання №2. | Контрольне завдання №3.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни. | Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. | Контрольне завдання №1. | Порядок вирішення. | Вимоги до оформлення контрольної роботи. | Тема 9. Розробка стратегії одиночного бізнесу. Конкурентні переваги і базові стратегії. | Тема 14. Реалізація стратегій. Стратегічний контроль. | Список контрольних питань. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати