Головна

Контрольне завдання №2.

  1. VI. Завдання додому.
  2. Б) Випробуваний відмовляється доробляти завдання
  3. Друге завдання: навчіться ясно бачити мету
  4. Глава VI. Завдання на розробку організаційного проекту.
  5. Група 144 Контрольне буріння насипів на болотах
  6. Домашнє завдання
  7. Домашнє завдання

Контрольне завдання №2 є дослідницьким і включає в себе проведення стратегічного аналізу як етапу, що передує формуванню стратегії розвитку організації на перспективу (2-5 років). Формулювання завдання єдина для всіх студентів, без варіантів. Так як кожен студент буде проводити аналіз конкретної організації, а кожна організація унікальна, то зміст завдання буде по-різному.

Як організації для дослідження може бути обрана:

· Організація, в якій студент працює;

· Організація, з діяльністю якої він добре знайомий;

· Організація, інформацію про діяльність якої можна взяти з газет або журналів.

Стратегічний аналіз включає наступні елементи (розділи):

1. Загальна характеристика організації.

Містить дані про особливості діяльності організації, характеристику ринку, конкуренції і т.п. Бажано привести цифрові дані, діаграми, таблиці.

2. Визначення місії організації.

Місія повинна прояснювати, чим є організація і якою вона прагнути бути, а також показує відміну організації від інших, подібних до неї. для цього в супроводжувальній місію розшифровці повинні бути відображені:

· Цільові орієнтири, що відображають те, на рішення яких задач націлена діяльність організації, і те, до чого прагнути організація в своїй діяльності;

· Сфера діяльності організації;

· Цінності і вірування, прийняті в організації;

· Сила організації, її можливості для виживання в довгостроковій перспективі, наявні технології, ноу-хау, передова техніка;

· Імідж організації.

3. Аналіз макросередовища організації.

Для вивчення основних впливів макросередовища організації можна використовувати PEST- аналіз (Political, Economical, Socio-cultural, Thechnological) [5], який дає можливість ідентифікувати основні політичні, економічні, соціально-культурні та технологічні сили, що впливають на діяльність компанії. Необхідно дати кількісну оцінку зовнішніх можливостей і небезпек для організації, використовуючи експертний метод оцінок і складаючи профіль зовнішнього середовища організації. Важливість фактора для організації оцінюється: від 0 (нейтральні) до 5 (дуже сильні). Вплив фактора: +50 (сильний вплив, можливість), 0 (відсутність впливу, нейтральне), -50 (сильний вплив, сильна небезпека). Форма оцінки, приведена в таблиці 1.

Таблиця 1.Контрольне завдання №1. | Профіль зовнішнього середовища організації

Методичні вказівки до вивчення дисципліни. | Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. | Контрольне завдання №3. | Порядок вирішення. | Вимоги до оформлення контрольної роботи. | Тема 9. Розробка стратегії одиночного бізнесу. Конкурентні переваги і базові стратегії. | Тема 14. Реалізація стратегій. Стратегічний контроль. | Список контрольних питань. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати