На головну

Міжнародні фонди та програми підтримки освіти і науки

  1. A Теоретичні основи формоутворення.
  2. CPC-програми
  3. F. МІЖНАРОДНІ ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ
  4. I. Природознавство в системі науки і культури
  5. I. Теоретичні основи ціни і ціноутворення
  6. II. Цілі, завдання та основні показники для вирішення завдань, опис очікуваних результатів програми і термін її реалізації
  7. II.5.2) Порядок освіти і загальні риси магістратури.
 Назва організації  Контактна інформація  Коротка інформація про організацію
 фонд Форда  www.iie.ru  Програми фонду даютвозможность продовжити освіту за кордоном. В рамках програм фонду надаються гранти (стипендії) для навчання за програмами післявузівської університетської освіти в галузі гуманітарних та соціальних наук.
 Європейський науковий фонд (The European Science Foundation (ESF)) http://www.esf.org/  
 Американський благодійний фонд підтримки інформатизації освіти і науки (ACFIT - American Charitable Foundation for the Development of Information Technology for Education and Science) www.inffond.ru Президент фонду - Домрачев Вілен Григорович, president@inffond.ru Виконавчий директор -Ретінская Ірина Володимирівна, тел.  +7 (095) 776-13-72  fond@inffond.ru  В даний час в Росії фонд займається проведенням олімпіад, симпозіумів, конференції в області інформатизації і науки. Більш детальна інформація викладена на сайті.
 Центрально-Європейський університет (CEU - The Central European University (Soros Foundation), Фонд Сороса  www.ceu.hu Адреса в Росії: Москва, Великий Козловський пров., 13/17 тел .:  (095) 921-82-23  Реалізує міжнародні програми в галузі вищої освіти і є міжнародним центром післядипломної освіти та наукових досліджень. ЦЄУ проводить одне або дворічне безкоштовне навчання за магістерськими програмами в галузі гуманітарних та соціальних наук.
 Німецька служба академічних обмінів (DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst)  www.daad.de www.daad.ru Адреса в Москве119313 Москва, Ленінcкій проспект, д. 95а Тел .: (007) 499 132 23 11  , 132 49 92 Факс: (007) 499 132 49 88  Організація, яка об'єднує всі німецькі вищі навчальні заклади та сприяє розвитку академічних відносин за кордоном, перш за все за допомогою обміну студентами і науковцями. До першочергових завдань організації відносяться: залучення іноземної молодої наукової еліти для навчання та науково-дослідної діяльності в Німеччині.
 Програма Фулбрайт (Fulbright Program)  www.fulbright.ru  Програма Фулбрайт - найбільша з фінансованих урядом США міжнародних обмінних програм в галузі освіти з гуманітарних і суспільних наук. Діє за кількома напрямками: обмін вченими, магістерська (аспірантська) програма, річна гуманітарна школа, академічна програма Фулбрайт-Кеннан
 Міжнародна рада з наукових досліджень та обмінів (IREX)  www.irex.ru www.irex.org  Міжнародна рада з наукових досліджень та обмінів - провідна некомерційна організація в Сполучених Штатах Америки. Вона розробляє і реалізує програми в галузі вищої освіти і розвитку Інтернету, займається питаннями підтримки незалежних засобів масової інформації і правового громадянського суспільства, як в США, так і в Європі, країнах колишнього Радянського Союзу, на Близькому Сході і в Азії.
 Фонд Джона Д. і Кетрін Т. Макартуров (MacArthur Foundation - The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, США)  www.macfound.ru  Приватна, незалежна благодійна організація. На даний момент Фонд виділяє три типи грантів, націлених на підтримку наукової і освітньої діяльності: - гранти на підтримку університетів та наукової інфраструктури; - Гранти для проведення індивідуальних досліджень; - Гранти для спеціальних проектів. Велика частина грантів в рамках ініціативи виділяється в Російській Федерації.
 Програма малих проектів в сфері навколишнього середовища (SEPS - Small Environmental Projects Scheme)  www.eco-projects.ru/seps/seps3  Програма SEPS фінансується британським Міністерством охорони навколишнього середовища, продовольства і розвитку сільських районів (Defra) Мета програми SEPS-3 полягає у сприянні сталому розвитку Російської Федерації шляхом вдосконалення російської екологічної політики і практики, а також посилення уваги до екологічних аспектів в різних областях і сферах діяльності .
 Програма Європейського Союзу (SFP)  www.fp5.csrs.ru  З 1 січня 2007 року набула чинності Сьома Рамкова Програма Європейського Союзу на 2007 - 2013 роки (7РП). Її мета - підтримка і розвиток науки і досліджень в єдиному просторі країн-членів Євросоюзу. Одна з цілей - розвиток контактів з партнерами з третіх країн з метою забезпечення кращого доступу до досліджень, проведеним по всьому світу.
 Програма Європейського Союзу зі співробітництва в галузі вищої освіти - ТЕМПУС (TEMPUS - European Community Programme, cooperation programme in Higher Education managed by the European Commission, Directorate General for Education and Culture)  www.tempus-russia.ru  Цілі, реалізованих програм ТЕМПУС: - розробка нових навчальних курсів або перегляд старих; - Сприяння в проведенні структурних реформ вищої школи; - Розробка і впровадження політики проведення реформ і розробка стратегічних планів розвитку; - Сприяння взаємовигідному співробітництву різних організацій і відомств в окремих областях; - Сприяння інститутам вищої освіти в процесі переходу до активної роботи з соціальним, економічним і політичним співтовариством поза жорстко певних академічних рамок; - Надання матеріальної допомоги в рамках окремих проектів.
 Європейська програма науково-технічного співробітництва в галузі високих технологій 'ЕВРИКА'  www.eureka.be Координатор в Росії: Олександр Юрійович Ткачов. Адреса: Федеральне агентство з науки та інновацій, Тверська вул., Буд.11, стор.1 м.Москва, 125993, Росія, тел. 7 (095) 229-69-29  , Alextkachev@minstp.ru www.fasi.gov.ru  Наукові напрямки, за якими реалізується програма: - енергетика; - довкілля; - інформаційні технології; - Комунікації і зв'язок; - Нові матеріали; - Медицина і біотехнології; - Робототехніка; - Лазерна техніка; - Транспортні технології.
 Фонд «Нова Євразія» (ФНЄ)  www.neweurasia.ru Координатор програм - Наталія Сухорукова. Тел.  (495) 970-15-67  , Факс (495) 970-15-68.  Фонд реалізує програми, за такими тематичними напрямками: 1. Підтримка загальної та професійної освіти. 2. Розвиток вищої освіти. 3. Розвиток інфраструктури підтримки молодіжних ініціатив. 4. Розвиток міграційних процесів. 5. Розвиток житлового самоврядування. 6. Розвиток незалежних друкованих ЗМІ.
 Російський фонд фундаментальних досліджень (РФФД)  www.rfbr.ru  Російський фонд фундаментальних досліджень підтримує фундаментальні дослідження за такими основними галузями знань: - математики, механіки та інформатики; - Фізики і астрономії; - Хімії; - Біологи і медичній науці; - Наукам про Землю; - Наукам про людину і суспільство; - Інформаційні технології та обчислювальні системи; - Фундаментальні основи інженерних наук.
 Некомерційна організація «Фонд сприяння розвитку інноваційної діяльності вищої школи» (Фонд Сінді)  www.sind.ru  Основні цілі діяльності Фонду Сінді: - підтримка створення та розвитку інфраструктури інноваційної діяльності вищої школи, - фінансова підтримка інноваційних програм і проектів за пріоритетними напрямами науки і техніки, - залучення інноваційних структур та інвесторів до реалізації інноваційних науково-технічних програм. Фонд Сінді надає підтримку організаціям, що входять в систему вищої школи РФ, а також інноваційним структурам, створеним за участю вищих навчальних закладів.
 Фонд підтримки і розвитку освіти  http://fro.ed.gov.ru  Фонд створений для сприяння розвитку та зміцненню науково-технічної і матеріальної бази, а також соціальної інфраструктури освітніх установ. Крім того, програми фонду сприяють розширенню можливостей соціальної підтримки працівників сфери освіти і їх сімей, студентів та учнів навчальних закладів, а також процесу підтримки сфери освіти і створення економічних передумов щодо розвитку системи освіти Російської Федерації і підвищенню господарської ефективності її функціонування.
 Фонд підтримки освіти і науки «Алфёровскій фонд»  www.alferov-fond.ru  Фонд заснований з метою об'єднання інтелектуальних, фінансових і організаційних зусиль російських і зарубіжних фізичних і юридичних осіб для сприяння розвитку російської науки і освіти. Основні завдання фонду: - підтримка унікальної вітчизняної системи шкільної і вищої освіти (насамперед, в галузі природничих наук і фізики); - Підтримка наукових проектів, в першу чергу, виконуваних молодими вченими.
 Фонд сприяння вітчизняній науці (ФСОН)  www.science-support.ru Адреса: Москва, Ленінський проспект 32а, в приміщенні Президії Російської Академії Наук. Тел.  (095) 137-79-85  Факс (095) 938-13-47 E-mail: info@science-support.ru Ілля Бродський. E-mail: brodsky@kapitza.ras.ru  Основні цілі і завдання фонду: - матеріальна і моральна підтримка видатних російських вчених і талановитої - наукової молоді; - Підняття престижу науки в очах російської та світової громадськості; - Спроба зупинити від'їзд талановитої наукової молоді в США і країни Західної Європи; - Налагодження плідної співпраці між науковим співтовариством і патріотично налаштованими представниками великого бізнесу країни; - Розвиток шляхетних традицій російського меценатства.
 Фонд Олександра Гумбольдта (Alexander von Humboldt Stiftung)  www.avh.de  Некомерційна організація, заснована урядом Німеччини для розвитку міжнародного наукового співробітництва. Фонд Олександра фон Гумбольдта щорічно на конкурсній основі на підставі заявок претендентів присуджує понад 600 науково-дослідницьких стипендій для тривалої наукової роботи в Німеччині іноземним висококваліфікованим вченим і фахівцям.
 Фонд «Науковий потенціал» (Human Capital Foundation)  www.hcfoundation.ru Короткова Ірина Валеріївна Тел. +7 (985) 970 87 91  Факс: +7 (495) 710-78-11 E-mail для листування: info@hcfoundation.ru Для заявок з економіки: economics@hcfoundation.ru Для заявок по ІТ: it@hcfoundation.ru Для заявок з фізики: physics@hcfoundation.ru  Мета фонду - сприяння економічному розвитку Росії шляхом підтримки російських вчених і малого технологічного бізнесу. Фонд щорічно проводить конкурси дослідницьких проектів на отримання фінансової підтримки. Крім того, для підтримки культурного обміну між освітніми установами Росії, Англії, США та інших країн Фонд виділяє гранти російським студентам для отримання освіти в провідних університетах світу.
 Американська Асоціація Просування Науки (The American Association for the Advancement of Science - АААS)  Contact ECA: Elizabeth J. Kirk, Director ECA Program AAAS Directorate for International Programs 1200 New York Avenue NW Washington, DC 20005 ekirk@aaas.org Tel: 202-326-6493 Fax: 202-289-4958  Одна з найбільших світових наукових організацій і видавець журналу «Science». Це одне з трьох підрозділів в Американської Асоціації Просування Науки (АААS), створено для зміцнення співпраці між вченими та інженерами США і вченими і інженерами з інших країн. Одна з його основних цілей - посилення ролі вчених в країнах, що розвиваються і збільшення вкладу науки і техніки у вирішенні регіональних та глобальних проблем.
 Бельгійський національний фонд сприяння науковим дослідженням  www.fwo.be Контактна інформація 1050 Brussels Egmontstraat 5 Tel: (2) 512-9110 Fax: (2) 512-5890  Фонд надає гранти молодим випускникам університетів для підготовки діcсертаціі. Надається допомога дослідникам, які мають вчений ступінь, в підвищенні їх кваліфікації (Senior Research Аssistants). Надає гранти у вигляді заробітної плати вченим на загальноприйнятому рівні члена дослідницької групи або керівника проекту (Research Associates або Research Directors). Крім того, надає кредити на проведення досліджень і придбання обладнання початківцям дослідникам і (або) відомим вченим. Надає підтримку наукових колективів, надання науковим колективам кредитів на покриття поточних витрат, придбання обладнання і утримання персоналу для здійснення просунутих (складних) наукових проектів. Сприяє встановленню наукових зв'язків і співробітництва. Надає кредити для навчання і підготовки за кордоном, для активної участі в міжнародних конференціях за кордоном, для організації міжнародних наукових конференцій в Бельгії.
 Британська рада (British Council)  www.britishcouncil.ru  Британська міжнародна організація відкриває доступ до освіти і творчих ідей з Великобританії. Її мета - довгострокові відносини між Великобританією та іншими країнами, тісна співпраця з державними, недержавними і комерційними організаціями. Британська Рада здійснює проекти в галузях освіти та управління, науки і технологій.
 Національний центр наукових досліджень Франції  www.cnrs.fr Адреса представництва CNRS в Москві: 117312 Москва, вул. Губкіна, д.14, кв. 109 Тел.  (095) 129-03-13  2 (095) 938-22-87  Найбільша в Європі організація в галузі фундаментальних досліджень. CNRS об'єднує державні організації Франції, що спеціалізуються в області прикладних і фундаментальних досліджень і координує їх діяльність на національному рівні. Підрозділи CNRS: - Nuclear and Particle Physics - Physical Sciences and Mathematics - Communication and Information - Science and Technology - Engineering Sciences - Chemical Sciences - Sciences of the Universe - Life Sciences - Humanities and Social Sciences
 Американський Фонд Цивільних Досліджень та Розвитку (CRDF)  www.crdf.ru  Некомерційна благодійна організація, що підтримує науково-технічне співробітництво між Сполученими Штатами і республіками колишнього Радянського Союзу (FSU). Вона реалізує програми цілями яких є забезпечення сучасним обладнанням і підтримку прикладних досліджень в центрах FSU.
 Німецьке науково-дослідне товариство (DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT, DFG)  www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=20696  Німецьке науково-дослідне товариство підтримує всі області науки шляхом фінансування дослідницьких проектів і сприяння співробітництву між науковцями. Воно приділяє особливу увагу підготовці і стимулювання молодих дослідників, головним чином в університетах, які фінансуються в Німеччині майже виключно державою.
 Європейське агентство з питань наукового співробітництва (EUREKA)  www.eureka.be EUREKA Secretariat Mr Heikki Kotilainen, Director 107 rue Neerveld B-1200 Brussels Tel: +32 2 777 0950  Fax: +32 2 770 7495 e-mail: eureka.secretariat@es.eureka.be  Європейське агентство з питань наукового співробітництва. Являє собою розгалужену мережу по промислових досліджень і розробок, створену для підвищення європейської конкурентоспроможності. Тематика поточних проектів охоплює такі напрямки, як: технологія зв'язку, енергетика, навколишнє середовище, інформатика, лазери, матеріалознавство, транспорт, робототехніка і засоби автоматизації процесу виробництва продукції, медицина і біотехнологія.
 Фонд Фрідріха Еберта Соціал-демократичної партії Німеччини (Friedrich- Ebert- Stiftung)  www.fes.de Friedrich-Ebert-Stiftung Abteilung Studienfoerderung Godesberger Allee 149 53170 Bonn Тел .: + 49 228 883 635  / 636 Факс: + 49 228 883 697  Фонд надає фінансову підтримку студентам і особам з вищою освітою, які бажають навчатися у ВНЗ Німеччини. Щорічно фонд надає для цих цілей 40 стипендій Стипендії можуть отримати і молоді вчені для дослідницьких цілей. Поряд з закінченою вищою освітою передумовою для отримання такої стипендії є стаж наукової роботи на батьківщині (мінімум - два роки).
 Глобальний Екологічний Фонд - ГЕФ (Global Environment Facility)  Представництво в Росії: Державний Комітет РФ по охороні навколишнього середовища. Група управління проектом ГЕФ "Збереження біорізноманіття Російської Федерації". Росія Москва, 117874, вул. Кедрова, д.8 / 1, кімн. 504. Тел .:  (095) 125-57-73  , 125-28-70 Факс: (095) 125-57-73 E-mail: mikh@bdvgef.msk.ru  Це фінансовий механізм надання грантів і пільгових кредитів країнам-одержувачам на здійснення проектів і діяльності, націлених на вирішення глобальних екологічних проблем. Ресурси ГЕФ призначені для фінансування проектів та діяльності по: запобігання зміні клімату, збереження біологічного різноманіття, охорони міжнародних вод та запобігання руйнуванню озонового шару. Проектна діяльність щодо запобігання деградації грунтів, опустелювання і обезлесивания також прийнятна для фінансування ГЕФ, але тільки в разі зв'язку з чотирма головними областями.
 Міжнародна Соросовская Програма освіти в галузі точних наук International Soros Science Education Program (ISSEP)  Телефони для довідок: (095) 939-3945 ;  (095) 939-4195 ;  (095) 939-4503  , Факс: (095) 939-4785.  Мета Програми - адресна підтримка кращих викладачів і учнів вищої і середньої школи, а також загальна підтримка системи природно-наукової освіти, що склалася в країнах колишнього Радянського Союзу. Російське відділення Програми проводить відкриті конкурси, переможцям яких присвоюється звання Соросівського вчителя, Соросівського професора, Соросівського доцента і Соросовсого аспіранта і студента.
 Японське товариство сприяння науці (ЯОСН) (Japan Society for the Promotion of Science (JSPS))  www.jsps.go.jp Адреса ЯОСН: Yamato Bldg, 5-3-1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102 Japan. Tel .:  + 81-3-3263-1721  ; fax: + 81-3-3222-1986, + 81-3-3263-1673; telex: J32281.  Основні напрямки суспільства: підтримка молодих дослідників; сприяння міжнародному науковому співробітництву; налагодження співпраці між академічною спільнотою і промисловістю; збір і поширення інформації про науково-дослідницької діяльності. ЯОСН здійснює різні міжнародні та національні програми, що охоплюють всі області теоретичних і прикладних наук: математику, фізику, хімію, біологію і дослідження в галузі сільського господарства, медичні, соціальні науки та гуманітарні дослідження.
 Московське відділення нью-йоркського Інституту "Відкрите суспільство" (Open Society Institute),  www.soros.org/  Неурядова неприбуткова благодійна організація, яка реалізує в Росії ряд гуманітарних проектів і програм.
 The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics  www.ictp.trieste.it/ Адреса: Abdus Salam ICTP Strada Costiera 11 34100 Trieste, Italy Phone:  +39 040 2240111  Fax: +39 040 224163  Центр, заснований в 1964 році Нобелівським лауреатом Абдусом Саламом, діє під егідою ЮНЕСКО і МАГАТЕ. Одна з головних завдань - сприяння розвитку науки в країнах, що розвиваються. Область інтересів Центру - всі розділи фізики (в тому числі геофізика, біофізика, нейрофізики і т. Д.), Її взаємодія з іншими науками, дослідження на стику наук Програма ICTP надає вченим гранти для навчання і проведення досліджень в університетах і наукових центрах Італії.
 Європейське співробітництво в галузі наукових досліджень і технологій COST (European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research)  Адреса COST: COST Secretariat (EC) Mr Markkus Warras, Head of Sector p.i. Tel:  +32 2 295 9291  Fax: +32 2 299 3960 e-mail: costinfo@cec.eu.int  Міжурядова структура з координації національних досліджень на європейському рівні. Діяльність в рамках цієї програми спрямована на інтеграцію європейських країн, особливо з країнами Центральної та Східної Європи, в той же час вітається участь на взаємовигідній основі організацій з країн, які не є учасниками COST, таких, як країни СНД. Тематика дослідницьких проектів дуже різноманітна: - сільське господарство і біотехнологія, - телекомунікації, - лісове господарство і деревообробна промисловість, - медицина і охорона здоров'я, - транспорт, - хімія, - продукти харчування і матеріалознавство, - фізика, - метеорологія, - соціологія, - міське господарство, - навколишнє середовище, - океанологія, - інформатика, - динаміка рідких середовищ - археологія.
 Російський рада академічної мобільності (росах)  117198, Россия, г. Москва, вул. Орджонікідзе, 3, кім. 157 Тел. / Факс  (095) 124-58-22  E-mail: zverev@cie.ru  Росах реалізує ряд програм у галузі міжнародного співробітництва і академічної мобільності. Програма «росах-НАБІР» сприяє російським університетам в наборі на навчання іноземних громадян, щорічно надається до 70 стипендій іноземним громадянам для навчання у вузах Росії по держлінії. Діє програма росах щодо підвищення кваліфікації та обміну досвідом співробітників міжнародних служб ВНЗ, проводяться навчально-інформаційні семінари в регіонах Росії (в Санкт-Петербурзі, Томську, Іркутську, Саратові), щорічно спільно з Центром «Інтернаука» проводиться школа-семінар «Інтеграція університетів Росії в світовий освітній простір »(Новоросійськ).
 Зарубіжні і російські організації міжнародного співробітництва та мобільності у сфері вищої освіти і науки  www.rciabc.vsu.ru/mnfop/cimo.htm www.rciabc.vsu.ru/mnfop/index.html  Каталог інформації про зарубіжних і російських організаціях міжнародного співробітництва та мобільності, що сприяють розвитку міжнародних зв'язків, процесу інтернаціоналізації в сфері вищої освіти, що надають інформаційну, консалтингову та фінансову підтримку академічної мобільності викладачів, наукових співробітників, студентів, аспірантів вузів. В каталозі відображені цілі і завдання, основні напрямки діяльності, програми, джерела фінансування організацій міжнародного співробітництва та мобільності.

 Єдине вікно доступу до освітніх ресурсів. Електронна бібліотека | Кузін В. е.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати