На головну

Надлишок (виграш) продавців складе ____ ден. од.

  1. Завдання №1. Скласти одиничну розцінку
  2. НАДЛИШОК ВИРОБНИКА
  3. Конкуренція продавців і конкуренція покупців
  4. Концентрація продавців на ринку
  5. Люди з більшою готовністю роблять покупки у друзів, ніж у незнайомих продавців.
  6. На ТО-1 складе

a. 6500

b. 7000

c. 1500

d. 8000

2. Початкове рівновагу на ринку даного товару відповідає точці А. Очікується зростання споживання даного товару під впливом реклами, при цьому держава скорочує податки на виробників цього товару. Внаслідок цього в короткостроковому періоді рівноважний обсяг продажів встановиться на рівні ...

a. 20

b. 62

c. 66

d. 80

3. До зміни попиту при інших рівних умовах призведе ...

a. Зростання цін енергоносіїв

b. Зниження податків на бізнес

c. Зростання реальних доходів

d. Зменшення числа товаровиробників

4. На графіку вихідне ринкова рівновага відповідає точці А. Введення податку з продажів в 18 ден. од. може бути проілюстровано переміщенням кривої ...

a. S2 в положення S3

b. S2 в положення S1

c. D2 в положення D3

d. D2 в положення D1

5. Початкові графіки функцій попиту і пропозиції на ринку представлені лініями чорного кольору:Вимога до оформлення реферату | Купівля бізнесменом дорогого мобільного телефону елітної марки в теорії споживчої поведінки характеризується як «ефект _________».
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати