На головну

анкеровка арматури

  1. Анкеровка арматури в бетоні
  2. Група 62 Притирання арматури центрального опалення
  3. Вимірювач: 1 т арматури
  4. Вимірювач: 1 т арматури або болтів
  5. Вимірювач: 1 т арматури, закладних деталей
  6. Призначення, основні схеми і склад фонтанної арматури

5.3.1 анкеруванням напруженої арматури здійснюють одним із таких способів:

у вигляді прямого закінчення стрижня (пряма анкеровка);

із застосуванням спеціальних анкерних пристроїв на кінці стержня.

5.3.2 Базову (основну) довжину анкерування напруженої арматури, необхідну для передачі зусилля в арматурі з повним розрахунковим значенням опору  на бетон, визначають за формулою

 , (122)

де и  - Відповідно площа поперечного перерізу анкеруемого стержня арматури і периметр його перетину, що визначаються за номінальному діаметру стрижня;

 - Розрахунковий опір зчеплення арматури з бетоном, прийняте рівномірно розподіленим по довжині анкерування і визначається за формулою

 , (123)

тут  - Розрахунковий опір бетону осьовому розтягу;

 - Коефіцієнт, що враховує вплив виду поверхні арматури, що дорівнює:

1,7 - для холоднодеформованої арматури періодичного профілю класу Вр1500 діаметром 3 мм і арматурних канатів класу К1500 діаметром 6 мм;

1,8 - для холоднодеформованої арматури класу Вр діаметром 4 мм і більше;

2,2 - для арматурних канатів класу К діаметром 9 мм і більше;

2,5 - для гарячекатаної і термомеханически обробленої арматури класу А.

5.3.3 Необхідну розрахункову довжину прямої анкерування напруженої арматури з урахуванням конструктивного рішення елемента в зоні анкерування визначають за формулою

 , (124)

але приймають не менше 15  і 200 мм.

У формулі (124):

 - Базова довжина анкерування, що визначається за формулою (122);

,  - Площа поперечного перерізу арматури відповідно необхідна за розрахунком і фактично встановлена.

додаток А

Основні літерні позначення

Зусилля від зовнішніх навантажень і впливів в поперечному перерізі елемента

 - Згинальний момент;

 - Згинальний момент з урахуванням моменту зусилля попереднього обтиску щодо центра ваги приведеного перерізу;

 - Поперечна сила.

Характеристики попередньо напруженого елемента

,  - Зусилля попереднього обтиску з урахуванням втрат попереднього напруження в арматурі, що відповідають даній стадії роботи елементу;

,  - Зусилля в напруженій арматурі з урахуванням відповідно перше і всіх втрат попереднього напруження;

 - Попереднє напруження в напруженій арматурі з урахуванням втрат попереднього напруження в арматурі, що відповідають даній стадії роботи елементу;

 - Втрати попереднього напруження в арматурі;

 - Стискають напруги в бетоні в стадії попереднього обтиску з урахуванням втрат попереднього напруження в арматурі.

характеристики матеріалів

 - Нормативний опір бетону осьовому стиску;

,  - Розрахунковий опір бетону осьовому стиску для граничних станів відповідно першої і другої груп;

 - Нормативний опір бетону осьовому розтягу;

,  - Розрахунковий опір бетону осьовому розтягу для граничних станів відповідно першої і другої груп;

 - Передавальна міцність бетону;

 - Розрахунковий опір зчеплення арматури з бетоном;

,  - Розрахунковий опір арматури розтягуванню для граничних станів відповідно першої і другої груп;

 - Розрахунковий опір поперечної арматури розтягуванню;

 - Розрахунковий опір арматури стиску для граничних станів першої групи;

 - Початковий модуль пружності бетону при стисненні і розтягуванні;

 - Наведений модуль деформації стиснутого бетону;

 - Модуль пружності арматури;

 - Наведений модуль деформації арматури, розташованої в розтягнутій зоні елемента з тріщинами;

,  - Гранична відносна деформація бетону відповідно при рівномірному осьовому стисненні і осьовому розтягу;

 - Відносні деформації арматури при напрузі, рівному ;

 - Відносні деформації усадки бетону;

 - Коефіцієнт повзучості бетону;

 - Відношення відповідних модулів пружності арматури  і бетону .

геометричні характеристики

 - Ширина прямокутного перетину; ширина ребра таврового і двотаврового перерізів;

 - Ширина полки таврового і двотаврового перерізів в стислій зоні;

 - Висота прямокутного, таврового і двотаврового перерізів;

 - Висота полки таврового і двотаврового перерізів в стислій зоні;

,  - Відстань від найближчої межі перетину до рівнодіючої зусиль відповідно до розтягнутої і стиснутої арматури;

 - Робоча висота перерізу, що дорівнює ;

 - Висота стиснутої зони бетону в граничному стані за міцністю;

 - Висота стиснутої зони при розрахунку за деформаціями;

 - Відносна висота стиснутої зони бетону, що дорівнює ;

 - Відстань між хомутами, виміряний по довжині елемента;

 - Ексцентриситет зусилля попереднього обтиску щодо центра ваги приведеного перерізу;

 - Відстань від нейтральної осі до точки прикладання зусилля попереднього обтиску з урахуванням згинального моменту від зовнішнього навантаження;

 - Відстань від точки прикладання зусилля попереднього обтиску  з урахуванням згинального моменту від зовнішнього навантаження до центра ваги розтягнутої або найменш стиснутої арматури;

 - Довжина зони анкерування;

 - Довжина зони передачі попереднього напруження в арматурі на бетон;

,  - Номінальний діаметр стрижнів відповідно поздовжньої і поперечної арматури;

,  - Площа перерізу арматури, розташованої відповідно в розтягнутої і стиснутої зонах перерізу елемента;

 - Площа перерізу хомутів, розташованих в жодній нормальній до поздовжньої осі елемента площині, що перетинає похилий переріз;

 - Площа всього бетону в поперечному перерізі;

 - Площа перерізу бетону розтягнутої зони;

 - Площа приведеного перерізу елемента;

 - Момент інерції перерізу всього бетону відносно центра ваги перерізу елемента;

 - Момент інерції приведеного перерізу елемента відносно її центра ваги;

 - Момент опору перерізу елемента для крайнього розтягнутого волокна.

додаток Б

Перелік нормативних документів, на які є посилання в тексті

СНиП 2.01.07-85 * Навантаження і впливи

СНиП 23-01-99 * Будівельна кліматологія

СНиП 52-01-2003 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

СП 52-101-2003 Бетонні та залізобетонні конструкції без попереднього напруження арматури

ГОСТ 14098-91 З'єднання зварні арматури і закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкції і розміри

РТМ 393-94 Керівні технологічні матеріали по зварюванню і контролю якості з'єднань арматури і заставних виробів залізобетонних конструкцій

Текст документа звірений по:

офіційне видання

М .: ФГУП ЦПП, 2005

СП 52-102-2004 Попередньо напружені залізобетонні конструкції

Вид документа:

Лист Держбуду Росії від 24.05.2004 N ЛБ-473/9

Звід правил (СП) від 24.05.2004 N 52-102-2004

Зведення правил з проектування та будівництва

Прийняв орган: Держбуд Росії

статус: чинний

Тип документа: Нормативно-технічний документ

опублікований: офіційне видання, М .: ФГУП ЦПП, 2005 рік

посилається на

 СНиП 2.01.07-85 * Навантаження і впливи (зі Змінами N 1, 2)

Постанова Держбуду СРСР від 29.08.1985 N 135

СНиП від 29.08.1985 N 2.01.07-85 *

Будівельні норми і правила РФ

 Про Зводі правил "Попередньо напружені залізобетонні конструкції"

Лист Держбуду Росії від 24.05.2004 N ЛБ-473/9

 ГОСТ 14098-91 З'єднання зварні арматури і закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкції і розміри

Постанова Держбуду СРСР від 28.11.1991 N 19

ГОСТ від 28.11.1991 N 14098-91

 СНиП 23-01-99 * Будівельна кліматологія (зі Зміною N 1)

Постанова Держбуду Росії від 11.06.1999 N 45

СНиП від 11.06.1999 N 23-01-99 *

Будівельні норми і правила РФ

 СНиП 52-01-2003 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення (відмовлено в держреєстрації)

Постанова Держбуду Росії від 30.06.2003 N 127

СНиП від 30.06.2003 N 52-01-2003

Будівельні норми і правила РФ

 СП 52-101-2003 Бетонні та залізобетонні конструкції без попереднього напруження арматури (відмовлено в держреєстрації)

Постанова Держбуду Росії від 25.12.2003 N 215

Звід правил (СП) від 25.12.2003 N 52-101-2003

Зведення правил з проектування та будівництва

На нього посилаються

 Про Зводі правил "Попередньо напружені залізобетонні конструкції"

Лист Держбуду Росії від 24.05.2004 N ЛБ-473/9

тематики

Будівництво та архітектура

Будівельні конструкції і вироби

Залізобетонні і бетонні конструкції (До 52)

Будівельні матеріали та будівництво (91)

Конструкції будинків (91.080)

Бетонні конструкції (91.080.40)

 Визначення кривизни попередньо напружених елементів на основі нелінійної деформаційної моделі | Список суб'єктів РФ за алфавітом із зазначенням федеральних округів

Розрахунок попередньо напружених залізобетонних елементів за міцністю | Розрахунок попередньо напружених елементів на дію згинальних моментів в стадії експлуатації за граничним зусиллям | Розрахунок попередньо напружених елементів в стадії попереднього обтиску | Розрахунок міцності нормальних перерізів на основі нелінійної деформаційної моделі | Розрахунок попередньо напружених елементів при дії поперечних сил | Розрахунок попередньо напружених залізобетонних елементів по розкриттю тріщин | Визначення моменту утворення тріщин, нормальних до поздовжньої осі елемента | | Розрахунок попередньо напружених елементів за прогинами | Визначення кривизни згинаються попередньо напружених елементів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати