На головну

Розрахунок попередньо напружених залізобетонних елементів за міцністю

  1. II етап Розрахунок фінансових результатів
  2. V Операції по міжнародних розрахунках. пов'язані з експортом і імпортом товарів і послуг
  3. А. Розрахункова глибина поширення хмари на відкритій місцевості
  4. Акредитивна форма розрахунків.
  5. Актуарні розрахунки в страхуванні.
  6. алгоритм розрахунку

загальні положення

3.1.1.1 У цьому СП наведені вказівки з розрахунку, що згинаються попередньо напружених елементів.

Розрахунок попередньо напружених елементів виробляють для стадії експлуатації на дію згинальних моментів і поперечних сил від зовнішніх навантажень і для стадії попереднього обтиску на дію зусиль від попереднього натягу арматури і зусиль від зовнішніх навантажень, що діють в стадії обтиснення.

3.1.1.2 Розрахунок міцності попередньо напружених елементів при дії згинальних моментів слід проводити для перетинів, нормальних до їх поздовжньої осі.

Розрахунок міцності в загальному випадку виробляють на основі нелінійної деформаційної моделі згідно п.3.1.4.

Допускається розрахунок залізобетонних елементів прямокутного, таврового і двотаврового перерізів з арматурою, розташованою у перпендикулярній площині вигину граней елемента, при дії зусиль в площині симетрії нормальних перетинів виробляти на основі граничних зусиль згідно пп.3.1.2 та 3.1.3.

3.1.1.3 Для залізобетонних елементів, у яких граничне зусилля по міцності виявляється менше граничного зусилля по утворенню тріщин (п.4.2.2), площа перерізу поздовжньої розтягнутої арматури повинна бути збільшена в порівнянні з необхідною з розрахунку по міцності не менше ніж на 15% або повинна задовольняти розрахунку по міцності на дію моменту утворення тріщин.

3.1.1.4 Розрахунок напружених елементів в стадії обтиснення виробляють як при відцентровому стисканні зусиллям попереднього обтиску в граничному стані згідно п.3.1.3.1.

3.1.1.5 Розрахунок міцності попередньо напружених елементів при дії поперечних сил слід проводити для перерізів, нахилених до їх поздовжньої осі (п.3.1.5).

3.1.1.6 При розрахунку попередньо напружених елементів за міцністю слід враховувати можливі відхилення попереднього напруження, що визначається відповідно до п.2.2.3.9 шляхом множення значень  (Або зусилля обтиску  ) Для розглянутого  -го стержня або групи стрижнів напруженої арматури на коефіцієнт .

значення коефіцієнта  приймають рівними:

0,9 - при сприятливому вплив попереднього напруження;

1,1 - при несприятливому впливі попереднього напруження.

 Попередні напруження арматури | Розрахунок попередньо напружених елементів на дію згинальних моментів в стадії експлуатації за граничним зусиллям

Основні положення | Основні розрахункові вимоги | Показники якості бетону і їх застосування при проектуванні | Нормативні і розрахункові значення характеристик бетону | Показники якості арматури | Нормативні і розрахункові значення характеристик арматури | Розрахунок попередньо напружених елементів в стадії попереднього обтиску | Розрахунок міцності нормальних перерізів на основі нелінійної деформаційної моделі | Розрахунок попередньо напружених елементів при дії поперечних сил | Розрахунок попередньо напружених залізобетонних елементів по розкриттю тріщин |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати