На головну

Нормативні і розрахункові значення характеристик арматури

  1. I Нормативні правові акти
  2. I Нормативні правові акти та інші офіційні матеріали
  3. I ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ВИНИКНЕННЯ РАДІАЦІЙНИХ ПОРАЗОК
  4. I. Нормативні правові акти
  5. I. Загальна характеристика фірми.
  6. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ
  7. I. Характеристика на студента, що проходив практику

Нормативні значення міцності арматури

2.2.2.1 Основний прочностной характеристикою арматури є нормативне значення опору розтягуванню  , Прийняте в залежності від класу арматури по таблиці 7.

Таблиця 7

 клас арматури  Номінальний діаметр арматури, мм  Нормативні значення опору розтягуванню  і розрахункові значення опору розтягуванню для граничних станів другої групи  , МПа
 А240  6-40  
 А300  6-40  
 A400  6-40  
 А500  10-40  
 А600  10-40  
 А800  10-32  
 А1000  10-32  
 В500  3-12  
 Вр1200    
 Вр1300    
 Вр1400  4; 5; 6  
 Вр1500    
 К1400 (К-7)    
 К1500 (К-7)  6; 9; 12  
 К1500 (К-19)    

Розрахункові значення характеристик міцності арматури

2.2.2.2 Розрахункові значення опору арматури розтягуванню  визначають за формулою

 , (10)

де  - Коефіцієнт надійності по арматурі, що дорівнює:

для граничних станів першої групи:

1,1 - для арматури класів А240, А300 і A400;

1,15 - для арматури класів А500, А600 і А800;

1,2 - для арматури класів А1000, В500, Вр1200-Вр1500, К1400, К1500;

для граничних станів другої групи - 1,0.

Розрахункові значення опору арматури розтягуванню  наведені (з округленням) для граничних станів першої групи в таблиці 8, другої групи - в таблиці 7. При цьому значення  для граничних станів першої групи прийняті рівними найменшим контрольованим значенням за відповідними ГОСТ.

Розрахункові значення опору арматури стиску  приймають рівними розрахунковим значенням опору арматури розтягуванню  , Але не більше значень, що відповідають деформацій укорочення бетону, навколишнього стислу арматуру: при короткочасній дії навантаження - не більше 400 МПа, при тривалій дії навантаження - не більше 500 МПа. Для арматури класів В500 і А600 граничні значення опору стисненню приймаються з коефіцієнтом умов роботи дорівнює 0,9 (таблиця 8).

Таблиця 8

 клас арматури  Розрахункові значення опору арматури для граничних станів першої групи, МПа
   розтягування    стиску  
 А240    
 А300    
 А400    
 А500    435 (400)
 А600    470 (400)
 А800    500 (400)
 А1000    500 (400)
 В500    415 (360)
 Вр1200    500 (400)
 Вр1300    500 (400)
 Вр1400    500 (400)
 Вр1500    500 (400)
 К1400    500 (400)
 К1500    500 (400)
 Примітка - Значення  в дужках використовують тільки при розрахунку на короткочасне дію навантаження.

2.2.2.3 У необхідних випадках розрахункові значення міцності арматури множать на коефіцієнти умов роботи  , Що враховують особливості роботи арматури в конструкції.

Розрахункові значення опору хомутів і відігнутої поперечної арматури класів А600-А1000, Вр1200-Вр1500 і канатної  приймають не більше 0,8  (З урахуванням всіх втрат) і не більше 300 МПа. У розрахунках приймають більше із зазначених значень. Розрахункові значення  для арматури класів А240-А500, В500 наведені в СП 52-101.

Деформаційні характеристики арматури

2.2.2.4 Основними деформаційними характеристиками арматури є значення:

відносних деформацій подовження арматури  при досягненні напругою розрахункового опору ;

модуля пружності арматури .

2.2.2.5 Значення відносних деформацій арматури  приймають рівними:

для арматури з фізичною межею текучості

 ; (11)

для арматури з умовною межею текучості

 . (12)

2.2.2.6 Значення модуля пружності арматури  приймають однаковими при розтягуванні і стисненні і рівними:

 = 1,8 · 10  МПа - для арматурних канатів (К);

 = 2,0 · 10  МПа - для решти арматури (А і В).

Діаграми стану арматури

2.2.2.7 При розрахунку залізобетонних елементів з нелінійної деформаційної моделі в якості розрахункової діаграми стану (деформування) арматури, яка встановлює зв'язок між напруженнями  і відносними деформаціями  арматури, приймають для арматури з фізичною межею плинності класів А240-А500, В500 двохлінійні діаграму (рисунок 2, а), а для арматури з умовною межею текучості класів А600-А1000, Вр1200-Вр1500, К1400, К1500 - трилінійну (рисунок 2, б ).

а - дволінійна; б - трилінійна

Малюнок 2 - Діаграми стану розтягнутої арматури

Діаграми стану арматури при розтягуванні і стисненні приймають однаковими.

2.2.2.8 Напруження в арматурі  згідно двохлінійні діаграмі стану арматури визначають залежно від відносних деформацій  за формулами:

при

 ; (13)

при

 . (14)

значення , и  приймають згідно пп.2.2.2.5, 2.2.2.6 і 2.2.2.2. Значення відносної деформації  приймають рівними 0,025.

2.2.2.9 Напруження в арматурі  згідно трилінійної діаграмі стану арматури визначають залежно від відносних деформацій  за формулами:

при

 ; (15)

при

 . (16)

значення , и  приймають згідно пп.2.2.2.5, 2.2.2.6 і 2.2.2.2.

значення напруг  приймають рівними 0,9  , А напружень  - Рівними 1,1 .

Значення відносних деформацій  приймають рівними  , А деформацій  - Рівними 0,015.

 Показники якості арматури | Попередні напруження арматури

Основні положення | Основні розрахункові вимоги | Показники якості бетону і їх застосування при проектуванні | Нормативні і розрахункові значення характеристик бетону | Розрахунок попередньо напружених залізобетонних елементів за міцністю | Розрахунок попередньо напружених елементів на дію згинальних моментів в стадії експлуатації за граничним зусиллям | Розрахунок попередньо напружених елементів в стадії попереднього обтиску | Розрахунок міцності нормальних перерізів на основі нелінійної деформаційної моделі | Розрахунок попередньо напружених елементів при дії поперечних сил | Розрахунок попередньо напружених залізобетонних елементів по розкриттю тріщин |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати