На головну

Нормативні і розрахункові значення характеристик бетону

  1. I Нормативні правові акти
  2. I Нормативні правові акти та інші офіційні матеріали
  3. I ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ВИНИКНЕННЯ РАДІАЦІЙНИХ ПОРАЗОК
  4. I. Нормативні правові акти
  5. I. Загальна характеристика фірми.
  6. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ
  7. I. Характеристика на студента, що проходив практику

Нормативні значення міцності бетону

2.1.2.1 Основними характеристиками міцності бетону є нормативні значення:

- Опору бетону осьовому стиску ;

- Опору бетону осьовому розтягу .

Нормативні значення опору бетону осьовому стиску (призматична міцність) і осьовому розтягу (при призначенні класу бетону по міцності на стиск) визначають залежно від класу бетону по міцності на стиск В згідно з таблицею 1.

При призначенні класу бетону по міцності на осьовий розтяг В  нормативні значення опору бетону осьовому розтягу  приймають рівними числовий характеристиці класу бетону на осьовий розтяг.

Розрахункові значення характеристик міцності бетону

2.1.2.2 Розрахункові значення опору бетону осьовому стиску  і осьовому розтягу  визначають за формулами:

 , (1)

 . (2)

Значення коефіцієнта надійності по бетону при стисканні  приймають рівними:

1,3 - для граничних станів за несучою здатністю (перша група);

1,0 - для граничних станів з експлуатаційної придатності (друга група).

Значення коефіцієнта надійності по бетону при розтягуванні  приймають рівними:

1,5 - для граничних станів за несучою здатністю при призначенні класу бетону по міцності на стиск;

1,3 - для граничних станів за несучою здатністю при призначенні класу бетону по міцності на осьовий розтяг;

1,0 - для граничних станів з експлуатаційної придатності.

Розрахункові значення опору бетону , , ,  (З округленням) в залежності від класу бетону по міцності на стиск і осьовий розтяг наведені: для граничних станів першої групи в таблицях 2 і 3, другої групи - в таблиці 1.

Таблиця 1

 вид опору  Нормативні значення опору бетону и  і розрахункові значення опору бетону для граничних станів другої групи и  , МПа, при класі бетону по міцності на стиск
   В15  В20  В25  В30  В35  В40  В45  В50  В55  В60
 Стиснення осьове (призматична міцність) ,    11,0  15,0  18,5  22,0  25,5  29,0  32,0  36,0  39,5  43,0
 розтягування осьовий ,    1,1  1,35  1,55  1,75  1,95  2,1  2,25  2,45  2,6  2,75

Таблиця 2

 вид опору  Розрахункові значення опору бетону для граничних станів першої групи и  , МПа, при класі бетону по міцності на стиск
   В15  В20  В25  В30  В35  В40  В45  В50  В55  В60
 Стиснення осьове (призматична міцність)    8,5  11,5  14,5  17,0  19,5  22,0  25,0  27,5  30,0  33,0
 розтягування осьовий    0,75  0,9  1,05  1,15  1,3  1,4  1,5  1,6  1,7  1,8

Таблиця 3

 вид опору  Розрахункові значення опору бетону для граничних станів першої групи  , МПа, при класі бетону по міцності на осьовий розтяг
  В  0,8 В  1,2 В  1,6 В  2,0 В  2,4 В  2,8 В  3,2
 розтягування осьовий    0,62  0,93  1,25  1,55  1,85  2,15  2,45

2.1.2.3 У необхідних випадках розрахункові значення міцності бетону множать на коефіцієнти умов роботи  , Що враховують особливості роботи бетону в конструкції (характер навантаження, умови навколишнього середовища і т.д.).

Вплив тривалості дії статичного навантаження враховується коефіцієнтом умов роботи бетону  , Що вводиться до розрахункових значень опорів и  і приймається рівним:

 = 1,0 - при нетривалому (короткочасному) дії навантаження;

 = 0,9 - при тривалому (тривалому) дії навантаження.

Вплив змінного заморожування і відтавання, а також негативних температур враховують коефіцієнтом умов роботи бетону  1,0. Для надземних конструкцій, що піддаються атмосферних впливів навколишнього середовища при розрахунковій температурі зовнішнього повітря в холодний період мінус 40 ° С і вище, приймають коефіцієнт  = 1,0. В інших випадках значення коефіцієнта  приймають в залежності від призначення конструкції і умов навколишнього середовища відповідно до спеціальних вказівок.

Деформаційні характеристики бетону

2.1.2.4 Основними деформаційними характеристиками бетону є значення:

- Граничних відносних деформацій бетону при осьовому стисненні і розтягуванні (при однорідному напруженому стані бетону) и ;

- Початкового модуля пружності ;

- Коефіцієнта (характеристики) повзучості ;

- Коефіцієнта поперечної деформації бетону (коефіцієнта Пуассона) ;

- Коефіцієнта лінійної температурної деформації бетону .

2.1.2.5 Значення граничних відносних деформацій бетону приймають рівними:

при нетривалому дії навантаження

 = 0,002 - при осьовому стисненні;

 = 0,0001 - при осьовому розтягу;

при тривалій дії навантаження - по таблиці 6 в залежності від відносної вологості навколишнього середовища.

2.1.2.6 Значення початкового модуля пружності бетону при стисненні і розтягуванні приймають в залежності від класу бетону по міцності на стиск В згідно з таблицею 4.

Таблиця 4

 Значення початкового модуля пружності бетону при стисненні і розтягуванні  , МПа · 10  , При класі бетону по міцності на стиск
 В15  В20  В25  В30  В35  В40  В45  В50  В55  В60
 24,0  27,5  30,0  32,5  34,5  36,0  37,0  38,0  39,0  39,5

 

При тривалій дії навантаження значення початкового модуля деформацій бетону визначають за формулою

 , (3)

де  - Коефіцієнт повзучості, що приймається згідно з п.2.1.2.7.

2.1.2.7 Значення коефіцієнта повзучості бетону  приймають в залежності від умов навколишнього середовища (відносної вологості повітря) і класу бетону. Значення коефіцієнта повзучості бетону наведені в таблиці 5.

Таблиця 5

 Відносна вологість повітря навколишнього середовища,%  Значення коефіцієнта повзучості  при класі бетону на стиск
   В15  В20  В25  В30  В35  В40  В45  В50  В55  В60
 вище 75  2,4  2,0  1,8  1,6  1,5  1,4  1,3  1,2  1,1  1,0
 40-75  3,4  2,8  2,5  2,3  2,1  1,9  1,8  1,6  1,5  1,4
 нижче 40  4,8  4,0  3,6  3,2  3,0  2,8  2,6  2,4  2,2  2,0
 Примітка - Відносну вологість повітря навколишнього середовища приймають по СНиП 23-01 як середню місячну відносну вологість найбільш теплого місяця для району будівництва.

2.1.2.8 Значення коефіцієнта поперечної деформації бетону допускається приймати  = 0,2.

2.1.2.9 Значення коефіцієнта лінійної температурної деформації бетону при зміні температури від мінус 40 ° С до плюс 50 ° С приймають  = 1 · 10  ° С .

Діаграми стану бетону

2.1.2.10 В якості розрахункових діаграм стану бетону, що визначають зв'язок між напруженнями і відносними деформаціями, приймають трьох- і двохлінійні діаграми (рисунок 1).

а - трилінійна; б - дволінійна

Малюнок 1 - Діаграми стану стиснутого бетону

Діаграми стану бетону використовують при розрахунку залізобетонних елементів з нелінійної деформаційної моделі.

2.1.2.11 При трилінійної діаграмі (рисунок 1, а) стискають напруги бетону  в залежності від відносних деформацій укорочення бетону  визначають за формулами:

при

 , (4)

при

 ; (5)

при

 . (6)

значення напруг  приймають:

,

а значення відносних деформацій  приймають:

.

Значення відносних деформацій  приймають:

при нетривалому дії навантаження  = 0,0035;

при тривалій дії навантаження - по таблиці 6.

значення , и  приймають згідно пп.2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.1.2.5, 2.1.2.6.

2.1.2.12 При двохлінійні діаграмі (рисунок 1, б) стискають напруги бетону  в залежності від відносних деформацій  визначають за формулами:

при

 ; (7)

при

 . (8)

Значення приведеного модуля деформації бетону  приймають:

 . (9)

Значення відносних деформацій  рівні:

- При нетривалому дії навантаження  = 0,0015;

- При тривалій дії навантаження - по таблиці 6.

Таблиця 6

 Відносна вологість повітря навколишнього середовища,%  Відносні деформації бетону при тривалій дії навантаження
   при стисканні  при розтягуванні
   · 10    · 10  · 10  · 10  · 10  · 10
 вище 75  3,0  4,2  2,4  0,21  0,27  0,19
 40-75  3,4  4,8  2,8  0,24  0,31  0,22
 нижче 40  4,0  5,6  3,4  0,28  0,36  0,26
 Примітка - Відносну вологість повітря навколишнього середовища приймають по СНиП 23-01 як середню місячну відносну вологість найбільш теплого місяця для району будівництва.

значення ,  приймають як в п.2.1.2.11, a  - По таблиці 1.

2.1.2.13 Розтягуючі напруги бетону  в залежності від відносних деформацій  визначають по діаграмах, наведеними на малюнку 1. При цьому розрахункові значення опори бетону стисканню  замінюють на розрахункові значення опору бетону розтягуванню  згідно пп.2.1.2.2, 2.1.2.3; значення початкового модуля пружності  визначають згідно п.2.1.2.6; значення відносної деформації  приймають згідно п.2.1.2.5; значення відносної деформації  приймають при нетривалому дії навантаження  = 0,00015, при тривалій дії навантаження - по таблиці 6. Для двохлінійні діаграми беруть  = 0,00008 - при нетривалому дії навантаження, а при тривалому - по таблиці 6; значення  визначають за формулою (9), підставляючи в неї и .

2.1.2.14. При розрахунку міцності залізобетонних елементів з нелінійної деформаційної моделі для визначення напружено-деформованого стану стиснутої зони бетону використовують діаграми стану стиснутого бетону, наведені в пп.2.1.2.11 і 2.1.2.12, з деформаційними характеристиками, що відповідають нетривалого дії навантаження. При цьому в якості найбільш простий використовують двохлінійні діаграму стану бетону.

2.1.2.15 При розрахунку утворення тріщин в залізобетонних конструкціях з нелінійної деформаційної моделі для визначення напружено-деформованого стану стисненого та розтягнутого бетону використовують трилінійну діаграму стану бетону, наведену в пп.2.1.2.11 і 2.1.2.13, з деформаційними характеристиками, що відповідають нетривалого дії навантаження . Двохлінійні діаграму (пп.2.1.2.12, 2.1.2.13) як найбільш просту використовують для визначення напружено-деформованого стану розтягнутого бетону при пружною роботі стисненого бетону.

2.1.2.16 При розрахунку деформацій залізобетонних елементів з нелінійної деформаційної моделі при відсутності тріщин для визначення напружено-деформованого стану в стислому і розтягнутому бетоні використовують трилінійну діаграму стану бетону з урахуванням нетривалого і тривалої дії навантаження. При наявності тріщин для визначення напружено-деформованого стану стиснутого бетону крім зазначеної вище діаграми використовують, як найбільш просту, двохлінійні діаграму стану бетону з урахуванням нетривалого і тривалої дії навантаження.

2.1.2.17 При розрахунку розкриття нормальних тріщин по нелінійної деформаційної моделі для визначення напружено-деформованого стану в стислому бетоні використовують діаграми стану, наведені в пп.2.1.2.11 і 2.1.2.12, з урахуванням нетривалого дії навантаження. При цьому в якості найбільш простий використовують двохлінійні діаграму стану бетону.

2.1.2.18 Вплив змінного заморожування і відтавання, а також негативних температур на деформаційні характеристики бетону враховують коефіцієнтом умов роботи  1,0. Для надземних конструкцій, що піддаються атмосферних впливів навколишнього середовища при розрахунковій температурі зовнішнього повітря в холодний період мінус 40 ° С і вище, приймають коефіцієнт  = 1,0. В інших випадках значення коефіцієнта  приймають в залежності від призначення конструкцій і умов навколишнього середовища.

 Показники якості бетону і їх застосування при проектуванні | Показники якості арматури

Основні положення | Основні розрахункові вимоги | Нормативні і розрахункові значення характеристик арматури | Попередні напруження арматури | Розрахунок попередньо напружених залізобетонних елементів за міцністю | Розрахунок попередньо напружених елементів на дію згинальних моментів в стадії експлуатації за граничним зусиллям | Розрахунок попередньо напружених елементів в стадії попереднього обтиску | Розрахунок міцності нормальних перерізів на основі нелінійної деформаційної моделі | Розрахунок попередньо напружених елементів при дії поперечних сил | Розрахунок попередньо напружених залізобетонних елементів по розкриттю тріщин |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати