На головну

Основні розрахункові вимоги

  1. D2 - ступеня точності 2, 3; основні відхилення n, p, r
  2. I. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СИФИЛИСОМ
  3. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  4. II. Основні критерії інвалідності
  5. II. Основні терміни і поняття

1.2.1 Розрахунки попередньо напружених залізобетонних конструкцій виконуються за граничними станами, що включає:

- Граничні стани першої групи (по повної непридатності до експлуатації внаслідок втрати несучої здатності);

- Граничні стани другої групи (по непридатності до нормальної експлуатації внаслідок створення чи надмірного розкриття тріщин, появи неприпустимих деформацій та ін.).

Розрахунки за граничними станами першої групи, що містяться в цьому СП, включають розрахунок по міцності.

Розрахунки за граничними станами другої групи, що містяться в цьому СП, включають розрахунки по розкриттю тріщин і за деформаціями.

1.2.2 Розрахунок за граничними станами конструкції в цілому, а також окремих її елементів слід, як правило, проводити для всіх стадій - виготовлення, транспортування, зведення та експлуатації; при цьому розрахункові схеми повинні відповідати прийнятим конструктивним рішенням.

1.2.3 Розрахунки попередньо напружених залізобетонних конструкцій необхідно, як правило, проводити з урахуванням можливого утворення тріщин і непружних деформацій в бетоні і арматурі.

Визначення зусиль і деформацій від різних впливів в конструкціях і в утворених ними системах будівель і споруд слід проводити за методами будівельної механіки, як правило, з урахуванням фізичної та геометричної нелінійності роботи конструкцій.

1.2.4 При проектуванні попередньо напружених залізобетонних конструкцій надійність конструкцій встановлюють розрахунком шляхом використання розрахункових значень навантажень і впливів, розрахункових значень характеристик матеріалів, які визначаються за допомогою відповідних приватних коефіцієнтів надійності по нормативним значенням цих характеристик з урахуванням ступеня відповідальності будівель і споруд.

Нормативні значення навантажень і впливів, коефіцієнтів сполучень, коефіцієнтів надійності за навантаженням, коефіцієнтів надійності за призначенням конструкцій, а також підрозділ навантажень на постійні і тимчасові (тривалі і короткочасні) приймають згідно зі СНиП 2.01.07.

1.2.5 При розрахунку елементів збірних конструкцій на вплив зусиль, що виникають при їх підйомі, транспортуванні і монтажі, навантаження від всіх елементів слід приймати з коефіцієнтом динамічності, що дорівнює: 1,60 - при транспортуванні; 1,40 - при підйомі і монтажі. Допускається приймати більш низькі, обгрунтовані в установленому порядку, значення коефіцієнтів динамічності, але не нижче 1,25.

2 Матеріали для попередньо напружених залізобетонних конструкцій

бетон

 Основні положення | Показники якості бетону і їх застосування при проектуванні

Нормативні і розрахункові значення характеристик бетону | Показники якості арматури | Нормативні і розрахункові значення характеристик арматури | Попередні напруження арматури | Розрахунок попередньо напружених залізобетонних елементів за міцністю | Розрахунок попередньо напружених елементів на дію згинальних моментів в стадії експлуатації за граничним зусиллям | Розрахунок попередньо напружених елементів в стадії попереднього обтиску | Розрахунок міцності нормальних перерізів на основі нелінійної деформаційної моделі | Розрахунок попередньо напружених елементів при дії поперечних сил | Розрахунок попередньо напружених залізобетонних елементів по розкриттю тріщин |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати