Головна

Багатофакторний регресійний аналіз

  1. B) Аналіз і результати
  2. F. Критичний дискурс-аналіз
  3. I етап Аналіз ринку
  4. I. Аналіз досягнутих результатів та існуючих проблем
  5. I. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ: ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ
  6. II. Аналіз за такими чинниками трудового характеру.
  7. II. «Вогник» - аналіз дня.

Модель лінійної регресії є спрощеною. Як відомо, явища суспільного життя складаються під впливом не одного, а цілого ряду факторів, тобто ці явища багатофакторні. Між факторами існують складні взаємозв'язки, тому їх вплив комплексне і їх не можна розглядати як просту суму ізольованих впливів.

Багатофакторний регресійний аналіз дозволяє оцінити ступінь впливу на результативний показник кожного з включених в модель факторів при фіксованому положенні (на середньому рівні) інших факторів, а також при будь-яких можливих поєднаннях факторів з певним ступенем точності знайти теоретичне значення цього показника (важливою умовою є відсутність між факторами функціонального зв'язку).

Математично задача формулюється наступним чином. Потрібно знайти аналітичний вираз, найкращим чином відображає встановлену теоретичним аналізом зв'язок незалежних ознак з результативною, тобто функцію

,

де  - Шукані параметри або коефіцієнти регресії.

В умовах використання ЕОМ вибір апроксимуючої математичної функції здійснюється перебором рішень, найбільш часто вживаних в аналізі кореляції рівнянь регресії.

Після вибору типу апроксимуючої функції приступають до многофакторному регрессионному аналізу, завданням якого є побудова рівняння множинної регресії та знаходження його невідомих параметрів  . Параметри рівняння множинної регресії, як і в випадку парної регресії, знаходять за способом найменших квадратів. Потім за допомогою кореляційного аналізу здійснюють перевірку адекватності отриманої моделі. Адекватну модель економічно інтерпретують.

 Приклад № 10. | Приклад № 11.

кореляційний аналіз | Лінійний коефіцієнт кореляції | Приклад № 6. | Приклад № 7. | Інтерпретація лінійного коефіцієнта кореляції. Коефіцієнт детермінації (закономірності) | Приклад № 8. | регресійний аналіз | Лінія максимальної відповідності умовам. лінія регресії | Рішення | нелінійна залежність |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати