На головну

Приклад № 10.

  1. F12.8 Приклади символів
  2. F13.8 Приклади символів
  3. I. Приблизний перелік питань рубіжного контролю.
  4. II. Приблизний перелік питань до заліку (іспиту) по всьому курсу.
  5. II. Приблизний перелік питань до заліку (іспиту) по всьому курсу.
  6. JIS (Just In Sequence) точно в послідовності (на прикладі компанії Фольксваrен) l
  7. V. Приклади ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ по розділу ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Є дані по виручці від реалізації (тис. Руб.) Продукції комерційного підприємства. Визначити лінійний коефіцієнт кореляції і детермінації, побудувати рівняння регресії в аналітичному вигляді і зробити прогноз на два роки вперед.

Необхідні обчислення представимо у вигляді табл. 10.

Таблиця 10

 роки Х'  Виручка, тис. руб.  Логаріфмвиручкі, У' Х'2 Y'2 X'Y'
 1,151,181,231,301,381,481,681,691,771,83  1,32251,39241,51291,69001,90442,19042,82222,85613,13293,3489  1,152,363,695,206,908,8811,7613,5215,9318,30
 сума ? -  14,69  22,1729  87,69

1. Визначаємо лінійний коефіцієнт кореляції і детермінації:

Коефіцієнти кореляції і детермінації говорять про велику значущість кореляції. Отже, дві змінні можуть бути співвіднесені в прямолінійній рівнянні. Рівняння регресії матиме вигляд: .

Знайдемо коефіцієнти регресії b и a:

Таким чином, рівняння регресії в аналітичному вигляді в нових координатах матиме вигляд:

2. Зробимо прогноз на два роки вперед. Виручка від реалізації продукції на 2007 рік складе  . Шляхом зворотного перетворення за допомогою антилогарифмів отримаємо оцінку виручки в 84,9 або 85 тис. Руб.

Прогноз на 2008 рік складе:  . Шляхом зворотного перетворення отримаємо оцінку виручки в 102,9 або 103 тис. Руб.

Графік підібраною моделі представлений на малюнку 5. Він дає можливість наочно уявити, як змінюється виручка від реалізації продукції в динаміці. Якщо графік продовжити вправо і вгору, то тут також можна спрогнозувати виручку на 2007 і 2008 роки. Треба додати, що точність прогнозу залежить від тимчасової віддаленості, тому прогноз на 2007 рік буде більш точним, ніж на 2008 рік.

 
 


Малюнок 7. Графік підібраною моделі

 нелінійна залежність | Багатофакторний регресійний аналіз

Приклад № 5. | кореляційний аналіз | Лінійний коефіцієнт кореляції | Приклад № 6. | Приклад № 7. | Інтерпретація лінійного коефіцієнта кореляції. Коефіцієнт детермінації (закономірності) | Приклад № 8. | регресійний аналіз | Лінія максимальної відповідності умовам. лінія регресії | Рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати