На головну

Рішення

  1. II. Інтерактивна діяльність (рішення кейса).
  2. V. Спосіб поелементного ціноутворення в порівнянні з рішенням Хотеллінга - Лернера
  3. VI. Ціноутворення по середнім витратам в порівнянні з рішенням Хотеллінга - Лернера
  4. Автоматичне вирішення проблеми перевантаження ресурсів
  5. Аналіз таблиці дозволяє зробити висновок, що пропоноване рішення економічно більш ефективно, ніж прототип.
  6. В результаті отримуємо рішення
  7. Вектора. Рішення задач геометричним способом.

Необхідні обчислення представимо у вигляді табл. 9

Таблиця 9

 роки Х  Vпр, У Х2 У2  ХУ
 РАЗОМ:

1. Визначаємо лінійний коефіцієнт кореляції і детермінації:

Значимість кореляції висока, отже взаємозв'язок можна виразити рівнянням прямої.

Рівняння регресії в загальному вигляді: У = а + b * x

2. Таким чином, рівняння регресії в аналітичному вигляді набуде вигляду: Y = 17,4 + 2,47 * x

3. Будуємо графік розкиду і лінію регресії:

Малюнок 6. Графік розкиду і лінія регресії

4. Спрогнозуємо обсяги продажів на 2007 і 2008 роки:

Х
У  19,87  42,1  44,57  47,04

висновки:

1. Лінійний коефіцієнт кореляції показує, що зв'язок між роком і обсягами продажів висока.

2. Коефіцієнт детермінації показує, що на 98% зміни в обсягах продажів пов'язані з роком.

3. Точність прогнозу залежить від тимчасової віддаленості, тому прогноз на 2007 р більш точний, ніж на 2008 р

 Лінія максимальної відповідності умовам. лінія регресії | нелінійна залежність

Приклад № 3. | Приклад № 4. | Приклад № 5. | кореляційний аналіз | Лінійний коефіцієнт кореляції | Приклад № 6. | Приклад № 7. | Інтерпретація лінійного коефіцієнта кореляції. Коефіцієнт детермінації (закономірності) | Приклад № 8. | регресійний аналіз |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати