На головну

Лінійний коефіцієнт кореляції

  1. Fixed assets turnover - Коефіцієнт оборотності основних засобів, раз
  2. IV Дослідити вплив стабілізатора напруги на форму випрямленої напруги і визначити коефіцієнт стабілізації.
  3. IV. Обчислити среднеквадратическую помилку наближення заданої функції обраної часткової сумою, використовуючи мінімальну властивість коефіцієнтів Фур'є.
  4. Stock turnover - Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів, раз
  5. Total assets turnover - Коефіцієнт оборотності активів, раз
  6. Абсолютні показники і коефіцієнти фінансової стійкості

Всі вище перераховані графіки носять суб'єктивний характер. У багатьох випадках залежно далеко не ідеальні і можливо якщо нанести на графіки додаткові точки, то, ймовірно, ми отримаємо ще більший розкид або навпаки, додаткові точки вкажуть на більш сильну залежність. Таким чином, графіки не можуть дати повної відповіді - є чи немає залежність між змінними. Тут потрібно більш об'єктивний підхід. Такий підхід дає лінійний коефіцієнт кореляції.

Ступінь «прямолінійності» можна виміряти за допомогою пірсоновскому коефіцієнта кореляції. По-іншому його називають лінійним коефіцієнтом кореляції, який вимірює ступінь лінійної залежності між змінними x и y і розраховується за формулою:

де х - Незалежна змінна (фактор);

у - Залежна змінна (відгук);

n - Кількість (загальне число) змінних;

 - Середнє значення незалежної змінної х;

 - Середнє значення залежної змінної у.

Значення лінійного коефіцієнта кореляції лежать в межах між - 1 і + 1. У вигляді подвійного нерівності цей вислів можна записати: .

якщо , То зв'язок між змінними сильна и прямопропорційна, якщо  , То зв'язок між змінними також сильна, але обратнопропорциональная, якщо  , То зв'язок між змінними Відсутнє.

Таким чином, лінійний коефіцієнт кореляції є кількісною характеристикою ступеня тісноти лінійної залежності між змінними х и у.

 кореляційний аналіз | Приклад № 6.

відображення співвідношень | Приклад № 1. | Приклад № 2. | Приклад № 3. | Приклад № 4. | Приклад № 5. | Приклад № 7. | Інтерпретація лінійного коефіцієнта кореляції. Коефіцієнт детермінації (закономірності) | Приклад № 8. | регресійний аналіз |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати