На головну

Приклад № 5.

  1. F12.8 Приклади символів
  2. F13.8 Приклади символів
  3. I. Приблизний перелік питань рубіжного контролю.
  4. II. Приблизний перелік питань до заліку (іспиту) по всьому курсу.
  5. II. Приблизний перелік питань до заліку (іспиту) по всьому курсу.
  6. JIS (Just In Sequence) точно в послідовності (на прикладі компанії Фольксваrен) l
  7. V. Приклади ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ по розділу ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Розглянемо не кількісний обсяг продажів, а виручку від реалізації продукції.

Таблиця 4

 роки
 Виручкамлн. руб.

Графік розкиду представлений на малюнку 4.

Малюнок 5. Графік розкиду

Графік розкиду показує на існування залежності між роком і обсягом виручки. Точки відповідають кривої, як показано на графіку. Такий тип нелінійної залежності часто виникає при відображенні даних економічного характеру, де інфляційні процеси спотворюють вихідні цифри. Якщо дані порівняти в реальному вираженні, без урахування інфляції, то графік представить лінійну залежність. Для підтвердження цього потрібен подальший аналіз фактичних даних.

 Приклад № 4. | кореляційний аналіз

відображення співвідношень | Приклад № 1. | Приклад № 2. | Приклад № 3. | Лінійний коефіцієнт кореляції | Приклад № 6. | Приклад № 7. | Інтерпретація лінійного коефіцієнта кореляції. Коефіцієнт детермінації (закономірності) | Приклад № 8. | регресійний аналіз |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати