На головну

Приклад № 1.

  1. F12.8 Приклади символів
  2. F13.8 Приклади символів
  3. I. Приблизний перелік питань рубіжного контролю.
  4. II. Приблизний перелік питань до заліку (іспиту) по всьому курсу.
  5. II. Приблизний перелік питань до заліку (іспиту) по всьому курсу.
  6. JIS (Just In Sequence) точно в послідовності (на прикладі компанії Фольксваrен) l
  7. V. Приклади ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ по розділу ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Є дані по місячним обсягами продажів двох популярних марок продуктів. (Значення наведені в млн. Рублях)

Таблиця 1

   січень  Лютий  Березень  Квітень  Травень  червень
 Марка АМарка В  3,02,6  3,42,4  3,82,8  4,13,2  3,92,7  4,43,2

Обсяги продажів проілюструємо за допомогою графіка розкиду.

 
 

Малюнок 1. Графік розкиду

Графік розкиду по іншому називають діаграмою розсіювання. Як видно з графіка, між двома наборами даних, мабуть, не існує взаємозв'язку. Точкилежать у вузькій області, що простягнулися від лівого низу до правого верху. Це вказує на те, що низькі місячні обсяги продажів товарів марки А не відповідають найнижчим місячним обсягами продажів товарів марки В. Таким чином, збільшення обсягу продажів одного товару не буде відповідати збільшенню обсягу продажів другого продукту. З графіка можна зробити висновок про те, чи існує чи ні певне співвідношення між даними обсягів продажів. Однак з графіка точно видно, що зв'язок між двома продуктами малоймовірна.



відображення співвідношень | Приклад № 2.

Приклад № 3. | Приклад № 4. | Приклад № 5. | кореляційний аналіз | Лінійний коефіцієнт кореляції | Приклад № 6. | Приклад № 7. | Інтерпретація лінійного коефіцієнта кореляції. Коефіцієнт детермінації (закономірності) | Приклад № 8. | регресійний аналіз |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати