Головна

IV. Наукові картини світу. Етапи розвитку та формування наукових картин світу. Природничо-наукова картина світу

  1. BENETTON B 1987 році: ЗАГАЛЬНА КАРТИНА
  2. G9 Навчання ПСО і методологія розвитку
  3. I. Класифікації порушень розвитку. Проблема термінології.
  4. II. ВИКЛИКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МІСТА
  5. II. Принципи та етапи впровадження процесного підходу до управління організацією
  6. II. Підручники і навчальні посібники, наукові видання
  7. III. Визначення потенційно можливого рівня розвитку економіки республіки

32.Введіть поняття «картина світу», «філософська картина світу», «фізична картина світу» і «природно-наукова картина світу». Поясніть їх і вкажіть основу їх формування.

33.Натурфілософські картина світу Аристотеля. Роль Аристотеля в еволюції науки.

34.Механістична (механічна) картина світу (XVII-XIX ст.). в чому заслуга Г. Галілея в становленні цієї картини світу? Що є основою і в чому сутність механістичної картини світу? У чому її недоліки?

35.Електромагнітна картина світу (Х1Х ст.- початок ХХ ст.). Роботи М. Фарадея і Д. Максвелла. Теорія магнетизму Д. Максвелла. Основи цієї картини світу. Нове розуміння сутності матерії (речовина і поле).

36.Сучасна наукова картина світу (квантово-польова картина світу) (ХХ-ХХІ ст.). Сучасні теорії, що лежать в її основі. Особливості сучасної природно - наукової картини світу. Глобальний еволюціонізм. Сучасне уявлення про детермінізм.

37.Поняття причинності. Що розуміють під причинністю в наукових теоріях? Закон. Динамічний закон. Фундаментальна теорія. Динамічна теорія. Основні динамічні теорії, їх сутність і послідовність їх появи в історії науки. Механістичний детермінізм.

38.Поняття випадковості. Поняття ймовірності. Флуктуація. Статистичний закон. Статистична теорія. Основні статистичні теорії, їх сутність і послідовність їх виникнення в науці.

39.Проблема співвідношення статистичних і динамічних законів у відображенні закономірностей природи.III. Еволюція науки. Етапи та історія розвитку природознавства. наукові революції | V. Розвиток уявлень про матерію, простір, час і рух

Вступ | Розділ 6. Симетрія. Принципи симетрії. Просторово-часова симетрія. закони збереження | Квантова механіка | Розділ 10. Хімічні концепції сучасного природознавства | Розділ 14. Біологічні аспекти сучасного природознавства | Розділ 16. Екологічні аспекти сучасного природознавства. | I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи | I. Природознавство в системі науки і культури | II. Наука як процес пізнання. Форми і методи наукового пізнання. Структура естественнoнаучного пізнання | VI. Симетрія. Принципи симетрії. Просторово-часова симетрія. закони збереження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати