На головну

II. Наука як процес пізнання. Форми і методи наукового пізнання. Структура естественнoнаучного пізнання

  1. a-спіраль b-складчаста структура
  2. B3 Структура ІНСАРАГ
  3. E. * це наука, что вівчає людину в условиях праці
  4. F3.2.1 Структура міжнародного ПСО
  5. Ft Структура сучасного ринку fg цінних паперів
  6. H. Дискурсологія як міждисциплінарна наука про дискурсах
  7. HTML-форми (GET і POST)

11.Особливості наукового знання. Наукове пізнання. Основні форми наукового пізнання: наукові проблеми; наукові факти; наукові гіпотези і вимоги до них; наукові теорії і їхня відмінність від гіпотез; закони науки; наукові концепції та категорії науки.

12.Структура природничо-наукового пізнання. Співвідношення емпіричного і теоретичного рівнів пізнання. Єдність емпіричного і теоретичного рівнів пізнання (показати на прикладах).

13.Поняття «метод» і «методологія». Науковий метод. Методи наукового пізнання. Класифікація методів наукового пізнання.

14.Емпіричний рівень пізнання. Емпіричні методи пізнання (спостереження, опис, вимірювання, експеримент). Роль експерименту в науці (приклади). У чому відмінність експерименту від спостереження? Які природні науки грунтуються головним чином на спостереженні? Наведіть приклади.

15.Теоретичний рівень пізнання. Теоретичні методи пізнання (формалізація, аксіоматизація, гіпотетико-дедуктивний метод). Приклади їх використання вченими.

16.Загальні методи пізнання. Аналіз і синтез. Індукція і дедукція. Наведіть приклади використання цих методів на конкретному прикладі в одній з природних наук.

17.Загальні методи пізнання. Узагальнення і абстрагування. Аналогія і моделювання. Назвіть відомі вам види моделювання. Наведіть приклади і поясніть роль цих методів в природознавстві.

18.Поясніть роль математики в природознавстві. Розгляньте на прикладах застосування математичних методів в природознавстві.

19.Природничо пізнання - процес осягнення істини. Абсолютна істина. Відносна істина. Чи досяжна абсолютна істина? Конкретність істини. Назвіть критерій істини.

20.Критерії та форми науковості. Принцип верифікації. Принцип фальсифікації. Раціональний принцип.I. Природознавство в системі науки і культури | III. Еволюція науки. Етапи та історія розвитку природознавства. наукові революції

Вступ | Розділ 6. Симетрія. Принципи симетрії. Просторово-часова симетрія. закони збереження | Квантова механіка | Розділ 10. Хімічні концепції сучасного природознавства | Розділ 14. Біологічні аспекти сучасного природознавства | Розділ 16. Екологічні аспекти сучасного природознавства. | I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи | IV. Наукові картини світу. Етапи розвитку та формування наукових картин світу. Природничо-наукова картина світу | V. Розвиток уявлень про матерію, простір, час і рух | VI. Симетрія. Принципи симетрії. Просторово-часова симетрія. закони збереження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати