Головна

I. Природознавство в системі науки і культури

  1. Grammar Revision по системі часів Активний заставу
  2. I. Що таке наука «семіотика», що вивчає «семіотика культури».
  3. III. Еволюція науки. Етапи та історія розвитку природознавства. наукові революції
  4. Internet в системі маркетингу
  5. Part 13 Сучасні досягнення науки. Перспективи розвитку науки.
  6. XXII. Організація і супровід процесів інтеграції (інклюзії) в системі додаткової освіти.

1.Навчальний курс «Концепції сучасного природознавства». Сенс назви курсу. Його цілі і завдання. Об'єкт і предмет вивчення природознавства. Структура сучасного природознавства.

2.Відмінність природознавства від спеціальних природничих наук. Поясніть, чому фундаментальними галузями природознавства є фізика, хімія, біологія і геологія? Що це за науки? Яка роль математики в сучасному природознавстві?

3.Найбільш фундаментальні концепції сучасного природознавства: концепція системного підходу, концепція еволюції і концепція самоорганізації. Розкрийте їх зміст і поясніть їх сутність.

4.Культура. Поясніть поняття «культура» (в широкому і вузькому сенсі слова). Структура культури. Природничо і гуманітарна культури (матеріальна і духовна). Специфіка цих культур і в чому їх взаємозв'язок?

5.Наука - одна з форм духовної культури суспільства. Введіть поняття «наука». Що собою являє сучасна наука? Характерні риси науки (поясніть їх).

6.Функції сучасної науки. Відмінність науки від інших галузей культури (або інших форм пізнання).

7.Класифікація наук. Фундаментальні та прикладні науки. Загальна систематика цих наук.

8.Природознавство і гуманітарні науки. У чому їх відмінність?

9.Диференціація та інтеграція - логіка розвитку науки. Диференціація та інтеграція наук. У чому причина цього явища? Наведіть приклади. Введіть поняття таких наук, як біоніка, біоетика, кібернетика, евгенетіка, генна інженерія, евтаназія.

10.Етика науки. У чому її зміст? Основні принципи етики наукових досліджень. Псевдонаука та її різновиди. У чому відмінність між наукою і псевдонаукою? Відмінні ознаки псевдонауки.I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи | II. Наука як процес пізнання. Форми і методи наукового пізнання. Структура естественнoнаучного пізнання

Вступ | Розділ 6. Симетрія. Принципи симетрії. Просторово-часова симетрія. закони збереження | Квантова механіка | Розділ 10. Хімічні концепції сучасного природознавства | Розділ 14. Біологічні аспекти сучасного природознавства | Розділ 16. Екологічні аспекти сучасного природознавства. | III. Еволюція науки. Етапи та історія розвитку природознавства. наукові революції | IV. Наукові картини світу. Етапи розвитку та формування наукових картин світу. Природничо-наукова картина світу | V. Розвиток уявлень про матерію, простір, час і рух | VI. Симетрія. Принципи симетрії. Просторово-часова симетрія. закони збереження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати