На головну

I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи

  1. D2 - ступеня точності 2, 3; основні відхилення n, p, r
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СИФИЛИСОМ

Багаторічний досвід роботи кафедри загальної фізики зі студентами заочної форми навчання показав, що багато хто з них ототожнюють контрольну роботу з рефератом. Індивідуальна контрольна робота - це не реферат: вона складається трьох питань, взятих з різних розділів дисципліни «Концепції сучасного природознавства», які невзаємопов'язаних між собою, і тому не вимагає написання ні «Введення», ні «Висновки».

При виконанні контрольної роботи слід звернути увагу на наступні моменти:

1. Вибір варіанта контрольної роботи. Номер варіанта контрольної роботи збігається з двома останніми цифрами Вашої залікової книжки (або студентського квитка).

2.Контрольна робота повинна бути написана або надрукована на аркушах паперу форматом А4. Обсяг роботи повинен становити 12-15 сторінок. На титульному листі необхідно вказати номер варіанта.

3.При оформленні контрольної роботи обов'язково слід записати номер завдання і привести його повне умова, і тільки після цього, викласти відповідь на питання, який повинен бути конкретним і повністю відповідати умові завдання.

4.В кінці роботи обов'язково слід привести список літератури (посилання на інтернет-сайти категорично заборонені).

5.Контрольна робота повинна бути грамотно виконана і акуратно оформлена, датована, підписана студентом і потім представлена ??в університет на рецензування (термін здачі роботи - не пізніше, ніж за два тижні до початку сесії).

6.В період сесії (в перший день зустрічі з викладачем) студент отримує відрецензовані роботу і в разі позитивної оцінки рецензента допускається до її захисту. Якщо робота має негативний відгук, то студент не допускається до її захисту. Така робота повертається студенту, її слід доопрацювати з урахуванням усіх зауважень рецензента, і тільки після цього представить до захисту. Всі виправлення слід проводити тільки в кінці роботи, виправлення в тексті не допускаються.

7.Захист контрольної роботи проводиться в період екзаменаційної сесії і полягає у відповіді на окремі питання, поставлені викладачем, по її основного змісту. Після захисту контрольної роботи студент допускається до складання іспиту (або заліку).

Контрольна робота, виконана за іншим варіантом, на рецензування не береться, і студент не допускається до складання іспиту (або заліку).
Розділ 16. Екологічні аспекти сучасного природознавства. | I. Природознавство в системі науки і культури

Вступ | Розділ 6. Симетрія. Принципи симетрії. Просторово-часова симетрія. закони збереження | Квантова механіка | Розділ 10. Хімічні концепції сучасного природознавства | Розділ 14. Біологічні аспекти сучасного природознавства | II. Наука як процес пізнання. Форми і методи наукового пізнання. Структура естественнoнаучного пізнання | III. Еволюція науки. Етапи та історія розвитку природознавства. наукові революції | IV. Наукові картини світу. Етапи розвитку та формування наукових картин світу. Природничо-наукова картина світу | V. Розвиток уявлень про матерію, простір, час і рух | VI. Симетрія. Принципи симетрії. Просторово-часова симетрія. закони збереження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати