На головну

ОКРЕМІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА.

  1. I.4.2) Закони.
  2. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення.
  3. Адміністративні, технологічні та екологічні фактори, що обмежують конкуренцію на російських товарних ринках
  4. Б) Екологічні особливості ґрунтових водоростей
  5. Питання 4. Грошова емісія і випуск грошей в господарський оборот. Грошовий оборот і його закони.
  6. Глава VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Закон взаємодії екологічних факторів: в організмах речовина, що має більш високу концентрацію, частково може замінити речовина з меншою концентрацією

Закон виживання найбільш пристосованих - особини, краще за інших адаптовані до біотичних і абіотичних факторів навколишнього середовища, з більшою ймовірністю виживають і розмножуються

Закон Лібіха (мінімуму): існування і витривалість організмів визначаються найслабшою ланкою в ланцюзі їх екологічних потреб

Закон лімітують - розвиток системи обмежується або припиняється, якщо хоча б один необхідний для життєдіяльності системи фактор виявляється за межами зони оптимуму або діапазону стійкості

Закон піраміди енергій (правило 10% Линдемана): з одного трофічного рівня екологічної піраміди на інший переходить не більше 10% енергії

Закон толерантності (екологічного оптимуму Шелфорда): існування виду визначається лімітують факторами, що знаходяться не тільки в мінімумі, а й в максимумі

Закон екологічної кореляції: в екосистемі всі вхідні в неї види функціонально відповідають один одному, і знищення одного виду завжди позначиться на всій екосистемі

Фактор, що лімітує - фізичний, хімічний чи біологічний фактор, в найбільшій мірі відповідальний за обмеження зростання і (або) розмноження організму або популяції.

Принцип зміни популяцій: чисельність популяції - результат динамічної рівноваги біотичного потенціалу і опору середовища

Принцип стабільності екосистем: видове різноманіття екосистеми забезпечує її стійкість

Основні принципи функціонування екосистем:

- Надходження ресурсів і видалення відходів здійснюється в процесі кругообігу всіх елементів.

- Екосистеми існують за рахунок сонячної енергії, яка доступна в надлишку, невичерпна і не забруднює середовище.

- Велика біомаса не може існувати на кінці довгої харчового ланцюга. Чим більше популяція, тим ближче вона до трофічного рівня продуцентів.

ДЛЯ НОТАТОК

 Роки введення в науку і авторство окремих екологічних термінів 4 сторінка | Равлик і кортів орган

Ізмалково © Anochin_s_n. 2009 | Складові частини складних слів | Роки введення в науку і авторство окремих екологічних термінів 1 сторінка | Роки введення в науку і авторство окремих екологічних термінів 2 сторінка | Роки введення в науку і авторство окремих екологічних термінів 3 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати