На головну

Глава 4. МОНІТОРИНГ ЗАКУПІВЕЛЬ І АУДИТ У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ

  1. SWOT - аналіз ситуації в дохідної сфері бюджету Міасского міського округу
  2. VI. Діяльність в сфері маркетингу фірми.
  3. XII. Моніторинг Стратегії розвитку Республіки Карелія
  4. А) аудиторні заняття
  5. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ГРОМАДЯН
  6. Акредитоване професійне аудиторський об'єднання

Стаття 97. Моніторинг закупівель

1. Моніторинг закупівель являє собою систему спостережень в сфері закупівель, що здійснюються на постійній основі за допомогою збору, узагальнення, систематизації та оцінки інформації про здійснення закупівель, у тому числі реалізації планів закупівель і планів-графіків.

2. Моніторинг закупівель здійснюється з метою:

1) оцінки ступеня досягнення цілей здійснення закупівель, визначених відповідно до статті 13 цього Закону;

2) оцінки обґрунтованості закупівель відповідно до статті 18 цього Закону;

3) вдосконалення законодавства Російської Федерації та інших нормативних правових актів про контрактну систему у сфері закупівель.

3. Моніторинг закупівель здійснюється з використанням єдиної інформаційної системи і на основі міститься в ній інформації.

4. Моніторинг закупівель для забезпечення державних і муніципальних потреб забезпечується федеральним органом виконавчої влади з регулювання контрактної системи у сфері закупівель у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

5. Результати моніторингу закупівель за підсумками кожного року оформлюються у вигляді зведеного аналітичного звіту, який видається федеральним органом виконавчої влади з регулювання контрактної системи у сфері закупівель в Уряд Російської Федерації. Вимоги до змісту і порядку підготовки зведеного аналітичного звіту, а також терміни підготовки зазначеного звіту визначаються Кабінетом Міністрів України.

6. У зведеному аналітичному звіті дається оцінка ефективності забезпечення державних і муніципальних потреб, а також визначаються заходи щодо вдосконалення законодавства Російської Федерації та інших нормативних правових актів про контрактну систему у сфері закупівель.

7. Зведений аналітичний звіт підлягає розміщенню в єдину інформаційну систему.

8. Відповідно до актами вищих виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, місцевих адміністрацій органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації з регулювання контрактної системи у сфері закупівель, органами місцевого самоврядування може здійснюватися моніторинг закупівель для забезпечення відповідно потреб суб'єктів Російської Федерації і муніципальних потреб.

9. Порядок використання єдиної інформаційної системи для цілей моніторингу закупівель встановлюється з урахуванням порядку функціонування єдиної інформаційної системи, встановленого відповідно до частини 2 статті 4 цього Закону.

10. Втратив чинність. - Федеральний закон від 04.06.2014 № 140-ФЗ.

Стаття 98. Аудит в сфері закупівель

1. Аудит в сфері закупівель здійснюється Рахунковою палатою Російської Федерації, контрольно-рахунковими органами суб'єктів Російської Федерації, освіченими законодавчими (представницькими) органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, і контрольно-рахунковими органами муніципальних утворень (в разі, якщо такі органи утворені в муніципальних утвореннях ), утвореними представницькими органами муніципальних утворень.

2. Органи, зазначені в частині 1 цієї статті (далі - органи аудиту в сфері закупівель), в межах своїх повноважень здійснюють аналіз і оцінку результатів закупівель, досягнення цілей здійснення закупівель, визначених відповідно до статті 13 цього Закону.

3. Для досягнення цілей, зазначених у частині 2 цієї статті, органи аудиту в сфері закупівель здійснюють експертно-аналітичну, інформаційну та іншу діяльність за допомогою перевірки, аналізу та оцінки інформації про законність, доцільність, про обгрунтованість, про своєчасність, про ефективність і про результативність витрат на закупівлі по планованим до висновку, укладеним і виконаним контрактами.

4. Органи аудиту в сфері закупівель узагальнюють результати здійснення діяльності, зазначеної в частині 3 цієї статті, в тому числі встановлюють причини виявлених відхилень, порушень і недоліків, готують пропозиції, спрямовані на їх усунення і на вдосконалення контрактної системи у сфері закупівель, систематизують інформацію про реалізації зазначених пропозицій і розміщують в єдиній інформаційній системі узагальнену інформацію про такі результати.

 Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 15 сторінка |

Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 5 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 6 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 7 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 8 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 9 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 10 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 11 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 12 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 13 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 14 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати