Система управління організацією | управлінської діяльності | управлінських функцій | підрозділів управління | І керованої підсистем | Типологічне дослідження системи управління | Типи систем управління | автономності підрозділів | Визначення цільової орієнтації системи управління | декомпозиції |

загрузка...
загрузка...
На головну

I. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ: ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ

  1. II. Основні терміни і поняття
  2. Базові поняття, терміни
  3. Введення поняття "ім'я осередку".
  4. Зробимо уточнення в поняття
  5. Питання 3. Загальні поняття про горіння і вибуху. Ступеня пожежної небезпеки горючих речовин. Пожежо-вибухонебезпечні об'єкти та характеристика їх осередків ураження.

В. І. КУЛИКОВ

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ

Курс лекцій

Іваново

Іванівський державний університет

Системний аналіз управління розкривається як найважливіша складова частина курсу "Дослідження систем управління». Розглядаються основні поняття і положення системного аналізу. Даються конкретні методики його проведення в організаціях.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, наукових і практичних працівників, які займаються питаннями управління організаціями.

Друкується за рішенням редакційно-видавничої ради

Іванівського державного університету

науковий редактор

кандидат економічних наук М. А. Вортман

(Іванівський державний університет)

рецензенти:

кандидат економічних наук Д. Б. Бабаєв

(Іванівський хіміко-технологічний університет)

ПЕРЕДМОВА

З часів Л. Берталанфі поняття «система» стало одним з ключових наукових понять. В яких би областях не здійснювалися дослідження, вони повинні базуватися на системному аналізі, який передбачає вивчення об'єкта як єдиного цілого у взаємозв'язку всіх складових його елементів.

В останні десятиліття різко зросла значимість системного аналізу в галузі управління організаціями. Рішення складних сучасних проблем управління, як наукових, так і практичних, вимагає системного аналізу самого об'єкта управління, процесів управління, ситуації, в якій цей процес здійснюється. Здатність до проведення системного аналізу реальної дійсності є необхідною умовою ефективного менеджменту. Без цього неможливо забезпечити прийняття і реалізацію раціональних управлінських рішень.

Курс лекцій містить в собі основні поняття, теоретичні положення і загальну схему системного аналізу управління, конкретні методики компонентного, структурного, функціонального і структурно-функціонального аналізу. Мета цієї роботи: створити у читачів чітке уявлення про зміст, форми і методи системного аналізу управління, допомогти вибрати навички проведення такого аналізу в конкретних умовах функціонування організацій.

Курс лекцій призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, наукових і практичних працівників, які займаються питаннями управління організаціями.

I. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ: ВИХІДНІ ПОНЯТТЯситуаційні завдання | І ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗДІЙСНЕННЯ
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати