На головну

Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 13 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

9. Не пізніше робочого дня, наступного за датою підписання протоколу закритого аукціону, замовник надсилає до уповноваженого федеральний орган виконавчої влади копію зазначеного протоколу.

10. Будь-який учасник закритого аукціону після підписання протоколу закритого аукціону має право направити замовнику в письмовій формі запит про дачу роз'яснень результатів закритого аукціону. Протягом двох робочих днів з дати надходження даного запиту замовник зобов'язаний надати цьому учаснику відповідні роз'яснення.

11. Протягом п'яти робочих днів з дати підписання протоколу закритого аукціону замовник зобов'язаний повернути кошти, внесені в якості забезпечення заявки на участь в закритому аукціоні, учасникам закритого аукціону, які брали участь в закритому аукціоні, але не стали його переможцями.

12. Будь-який учасник закритого аукціону має право оскаржити результати закритого аукціону в порядку, встановленому главою 6 цього Закону.

13. Протокол розгляду заявок на участь у закритому аукціоні, протокол закритого аукціону, заявки на участь в закритому аукціоні, документація про закритому аукціоні, зміни, внесені в документацію про закритому аукціоні, і роз'яснення документації про закритому аукціоні зберігаються замовником протягом трьох років.

Стаття 91. Укладення договору за результатами закритого аукціону

1. У разі, якщо в термін, передбачений документацією про закритому аукціоні, переможець закритого аукціону відповідно до положень цього Закону не надав замовнику підписаний контракт і не надав забезпечення виконання контракту, переможець закритого аукціону визнається ухилились від укладення контракту.

2. Контракт може бути укладено не раніше ніж через десять днів з дати підписання протоколу закритого аукціону.

3. У разі, якщо переможець закритого аукціону визнано ухилились від укладення контракту, замовник має право звернутися до суду з вимогою про відшкодування збитків, заподіяних ухиленням від укладення контракту, в частині, не покритій сумою забезпечення заявки на участь в конкурсі, і має право укласти контракт з учасником закритого аукціону, який зробив передостаннє пропозицію про ціну контракту, за згодою цього учасника. У разі ухилення переможця закритого аукціону від укладання контракту грошові кошти, внесені ним в якості забезпечення заявки на участь в закритому аукціоні, не повертаються. У разі відмови учасника закритого аукціону, який зробив передостаннє пропозицію про ціну контракту, від укладення контракту замовник приймає рішення про визнання закритого аукціону, що не відбувся.

4. Контракт укладається на умовах, зазначених у документації про закритому аукціоні, за ціною, запропонованою переможцем закритого аукціону, або в разі укладення контракту з учасником закритого аукціону, який зробив передостаннє пропозицію про ціну контракту, за ціною, запропонованою цим учасником.

5. Контракт укладається тільки після надання переможцем закритого аукціону чи учасником закритого аукціону, з яким укладається контракт у разі ухилення переможця закритого аукціону від укладання контракту, забезпечення виконання контракту.

6. Повернення грошових коштів, внесених в якості забезпечення заявки на участь в закритому аукціоні, здійснюється учаснику закритого аукціону, з яким укладається контракт, протягом п'яти робочих днів з дати укладення з ним контракту.

Стаття 92. Наслідки визнання визначення постачальника (підрядника, виконавця) закритим способом, що не відбувся

У разі визнання визначення постачальника (підрядника, виконавця) закритим способом, що не відбувся замовник має право внести зміни до документації про закупівлю та оголосити про проведення нового визначення постачальника (підрядника, виконавця) або за погодженням з уповноваженим Урядом Російської Федерації на здійснення даної функції федеральним органом виконавчої влади здійснити закупівлю у єдиного постачальника (підрядника, виконавця) відповідно до пункту 24 частини 1 статті 93 цього закону.

§ 6. Здійснення закупівлі у єдиного постачальника

(Підрядника, виконавця)

Стаття 93. Здійснення закупівлі у єдиного постачальника (підрядника, виконавця)

1. Закупівля у єдиного постачальника (підрядника, виконавця) може здійснюватися замовником в наступних випадках:

1) здійснення закупівлі товару, роботи або послуги, які відносяться до сфери діяльності суб'єктів природних монополій відповідно до Федерального закону від 17 серпня 1995 року № 147-ФЗ "Про природні монополії", а також послуг центрального депозитарію;

2) здійснення закупівлі для державних потреб у єдиного постачальника (підрядника, виконавця), визначеного указом або розпорядженням Президента Російської Федерації, або у випадках, встановлених дорученнями Президента Російської Федерації, у постачальника (підрядника, виконавця), визначеного постановою чи розпорядженням Уряду Російської Федерації. У таких правових актах вказуються предмет контракту, а також може бути вказаний граничний термін, на який укладається контракт, і визначено обов'язок замовника встановити вимогу забезпечення виконання контракту. При підготовці проектів зазначених правових актів до таких проектів додається обгрунтування ціни контракту відповідно до положень статті 22 цього Закону;

3) виконання роботи з мобілізаційної підготовки в Російській Федерації;

4) здійснення закупівлі товару, роботи або послуги на суму, що не перевищує ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому річний обсяг закупівель, які замовник має право здійснити на підставі цього пункту, не повинен перевищувати два мільйони рублів або не повинен перевищувати п'ять відсотків сукупного річного обсягу закупівель замовника і не повинен становити більше ніж п'ятдесят мільйонів рублів. Зазначені обмеження річного обсягу закупівель, які замовник має право здійснити на підставі цього пункту, не застосовуються щодо закупівель, які здійснюються замовниками для забезпечення муніципальних потреб сільських поселень. Відносно федерального органу виконавчої влади, що здійснює закупівлі для забезпечення федеральних потреб державних органів, утворених для забезпечення діяльності Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації, розрахунок зазначених обмежень річного обсягу закупівель, які замовник має право здійснити на підставі цього пункту, проводиться окремо для такого федерального органу виконавчої влади і кожного такого державного органу;

5) здійснення закупівлі товару, роботи або послуги державним чи муніципальним закладом культури, статутними цілями діяльності якого є збереження, використання та популяризація об'єктів культурної спадщини, а також іншим державним чи муніципальним закладом (зоопарк, планетарій, парк культури і відпочинку, заповідник, ботанічний сад , національний парк, природний парк, ландшафтний парк, театр, установа, яка здійснює концертну діяльність, ТЕЛЕРАДІОМОВНЕ установа, цирк, музей, будинок культури, палац культури, клуб, бібліотека, архів), державній або муніципальній освітньою організацією на суму, що не перевищує чотирьохсот тисяч рублів. При цьому річний обсяг закупівель, які замовник має право здійснити на підставі цього пункту, не повинен перевищувати п'ятдесят відсотків сукупного річного обсягу закупівель замовника і не повинен становити більше ніж двадцять мільйонів рублів;

6) закупівля роботи або послуги, виконання або надання яких може здійснюватися тільки органом виконавчої влади відповідно до його повноважень або підвідомчими йому державною установою, державним унітарним підприємством, відповідні повноваження яких встановлюються федеральними законами, нормативними правовими актами Президента Російської Федерації або нормативними правовими актами Уряду Російської Федерації, законодавчими актами відповідного суб'єкта Російської Федерації;

7) укладення контракту на поставку російських озброєння і військової техніки, які не мають російських аналогів і виробництво яких здійснюється єдиним виробником, з постачальником таких озброєння і військової техніки, включеним до реєстру єдиних постачальників таких озброєння і військової техніки. Порядок ведення реєстру єдиних постачальників таких озброєння і військової техніки, порядок формування їх ціни встановлюються Кабінетом Міністрів України. Державний контракт на поставку таких озброєння і військової техніки укладається за ціною, яка визначається відповідно до зазначеного порядку її формування;

8) надання послуг з водопостачання, водовідведення, теплопостачання, газопостачання (за винятком послуг з реалізації скрапленого газу), по підключенню (приєднання) до мереж інженерно-технічного забезпечення за регульованими відповідно до законодавства Російської Федерації цінами (тарифами), зі зберігання і ввезення (вивезення) наркотичних засобів і психотропних речовин;

9) закупівлі певних товарів, робіт, послуг внаслідок аварії, інших надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру, непереборної сили, в разі виникнення необхідності в наданні медичної допомоги в екстреній формі або в наданні медичної допомоги в невідкладній формі, в тому числі при укладанні федеральним органом виконавчої влади контракту з іноземною організацією на лікування громадянина Російської Федерації за межами території Російської Федерації (за умови, що такі товари, роботи, послуги не включені в затверджений Урядом Російської Федерації перелік товарів, робіт, послуг, необхідних для надання гуманітарної допомоги або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру) і застосування інших способів визначення постачальника (підрядника, виконавця), що вимагають витрат часу, недоцільно. Замовник має право укласти відповідно до цього пункту контракт на поставку товарів, виконання робіт або надання послуги відповідно до кількості, обсязі, які необхідні для ліквідації наслідків, що виникли внаслідок аварії, інших надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру, непереборної сили, або для надання медичної допомоги в екстреної формі або невідкладній формі;

10) постачання культурних цінностей (у тому числі музейних предметів і музейних колекцій, рідкісних і цінних видань, рукописів, архівних документів (включаючи їх копії), що мають історичне, художнє чи інше культурне значення), призначених для поповнення державних музейного, бібліотечного, архівного фондів , кіно-, Фотофонд і аналогічних фондів;

11) виробництво товарів, виконання робіт, надання послуги здійснюються установою та підприємством кримінально-виконавчої системи відповідно до переліку товарів, робіт, послуг, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

12) висновок установою, виконуючим покарання, контракту на поставку товару для державних потреб при придбанні зазначеною установою сировини, матеріалів, комплектуючих виробів для виробництва товару, виконання роботи, надання послуги з метою працевлаштування засуджених на підставі договорів, укладених з юридичними особами, за умови, що придбання зазначеною установою таких сировини, матеріалів, комплектуючих виробів здійснюється за рахунок коштів, передбачених цими договорами;

13) закупівля творів літератури і мистецтва певних авторів (за винятком випадків придбання кінопроектів з метою прокату), виконань конкретних виконавців, фонограм конкретних виробників для потреб замовників в разі, якщо єдиному особі належать виключні права або виняткові ліцензії на такі твори, виконання, фонограми;

14) закупівля друкованих видань або електронних видань (в тому числі використовуваних в них програмно-технічних засобів і засобів захисту інформації) певних авторів у видавців таких видань в разі, якщо зазначеним видавцям належать виключні права або виняткові ліцензії на використання таких видань, а також надання послуг з надання доступу до таких електронних видань для забезпечення діяльності державних і муніципальних освітніх установ, державних і муніципальних бібліотек, державних наукових організацій;

15) укладення контракту на відвідування зоопарку, театру, кінотеатру, концерту, цирку, музею, виставки або спортивного заходу;

16) укладення контракту на надання послуг щодо участі в заході, що проводиться для потреб декількох замовників, з постачальником (підрядником, виконавцем), який визначений замовником, що є організатором такого заходу, в порядку, встановленому цим Законом;

17) укладення контракту театром, установою, що здійснює концертну або театральну діяльність, в тому числі концертним колективом (танцювальним колективом, хоровим колективом, оркестром, ансамблем), телерадіомовним установою, цирком, музеєм, будинком культури, палацом культури, клубом, освітньою установою, зоопарком , планетарієм, парком культури і відпочинку, заповідником, ботанічним садом, національним парком, природним парком або ландшафтним парком з конкретною фізичною особою на створення твору літератури чи мистецтва, або з конкретною фізичною особою або конкретною юридичною особою, що здійснюють концертну або театральну діяльність, в тому числі концертним колективом (танцювальним колективом, хоровим колективом, оркестром, ансамблем), на виконання, або з фізичною особою або юридичною особою на виготовлення і постачання декорацій, сценічної меблів, сценічних костюмів (в тому числі головних уборів і взуття) і необхідних для створення декорацій і костюмів матеріалів, а також театрального реквізиту, бутафорії, гриму, постіжерскіх виробів, театральних ляльок, необхідних для створення та (або) виконання творів зазначеними організаціями;

18) укладення контракту на надання послуг з реалізації вхідних квитків і абонементів на відвідування театрально-видовищних, культурно-освітніх і видовищно-розважальних заходів, екскурсійних квитків і екскурсійних путівок - бланків суворої звітності;

19) укладення контракту на надання послуг зі здійснення авторського контролю за розробкою проектної документації об'єкта капітального будівництва, проведення авторського нагляду за будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом об'єкта капітального будівництва відповідними авторами, на проведення технічного і авторського нагляду за виконанням робіт із збереження об'єкта культурної спадщини ( пам'яток історії та культури) народів Російської Федерації авторами проектів;

20) укладання контрактів на надання послуг, пов'язаних із забезпеченням візитів глав іноземних держав, глав урядів іноземних держав, керівників міжнародних організацій, парламентських делегацій, урядових делегацій, делегацій іноземних держав (готельне, транспортне обслуговування, експлуатація комп'ютерного обладнання, оргтехніки, звукотехнічного обладнання (в тому числі для забезпечення синхронного перекладу), забезпечення харчування);

21) укладання контрактів на постачання товару, виконання робіт, надання послуг для забезпечення діяльності об'єктів державної охорони, в тому числі забезпечення виїзних заходів, що проводяться Президентом Російської Федерації, палатами Федеральних Зборів Російської Федерації, Урядом Російської Федерації (побутове, готельне, транспортне обслуговування, експлуатація комп'ютерного обладнання, оргтехніки, звукотехнічного обладнання (в тому числі для забезпечення синхронного перекладу), забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя, надання харчування (включаючи безпечне харчування);

22) укладення контракту управління багатоквартирним будинком на підставі рішення загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку або відкритого конкурсу, проведеного органом місцевого самоврядування відповідно до житловим законодавством, управляючою компанією, якщо приміщення в багатоквартирному будинку знаходяться в приватній, державній або муніципальній власності;

23) укладення контракту на надання послуг з утримання та ремонту одного або декількох нежитлових приміщень, переданих в безоплатне користування або оперативне управління замовнику, послуг з водо-, тепло-, газо- і енергопостачання, послуг з охорони, послуг з вивезення побутових відходів у разі , якщо дані послуги надаються іншій особі або іншим особам, які користуються нежитловими приміщеннями, що знаходяться в будівлі, в якій розташовані приміщення, передані замовнику в безоплатне користування або оперативне управління;

24) визнання визначення постачальника (підрядника, виконавця) закритим способом, що не відбувся і прийняття замовником рішення про укладення контракту з єдиним постачальником (підрядником, виконавцем) відповідно до положень частини 9 статті 89 та статті 92 цього Закону за погодженням з уповноваженим Урядом Російської Федерації на здійснення даних функцій федеральним органом виконавчої влади. При цьому контракт повинен бути укладений з єдиним постачальником (підрядником, виконавцем) на умовах, передбачених документацією про закупівлю, за ціною, запропонованою учасником закупівлі, з яким укладається контракт. Така ціна не повинна перевищувати початкову (максимальну) ціну контракту або ціну контракту, запропоновану в заявці відповідного учасника закупівлі. Звернення замовника про погодження укладення контракту з єдиним постачальником (підрядником, виконавцем) направляється в зазначений федеральний орган виконавчої влади в термін не пізніше ніж протягом десяти днів з дати підписання відповідних протоколів, що містять інформацію про визнання визначення постачальника (підрядника, виконавця) закритим способом, що не відбувся . При цьому термін узгодження не повинен бути більше ніж десять робочих днів з дати надходження звернення про погодження укладення контракту з єдиним постачальником (підрядником, виконавцем). Контракт з єдиним постачальником (підрядником, виконавцем) полягає в термін не більше ніж двадцять днів з дати отримання замовником узгодження. Порядок погодження укладення контракту з єдиним постачальником (підрядником, виконавцем) встановлюється центральним органом виконавчої влади з регулювання контрактної системи у сфері закупівель;

25) визнання не відбулися відкритого конкурсу, конкурсу з обмеженою участю, двоетапного конкурсу, повторного конкурсу, електронного аукціону, запиту котирувань, запиту пропозицій відповідно до частин 1 і 7 статті 55, частинами 1 - 3.1 статті 71, частинами 1 і 3 статті 79, частиною 18 статті 83 цього закону. Узгодження укладення контракту в зазначених випадках, за винятком випадків укладення контрактів відповідно до частин 4 та 5 статті 15, частинами 1 - 3.1 статті 71, частинами 1 і 3 статті 79 цього Закону, проводиться при здійсненні закупівель для забезпечення федеральних потреб, потреб суб'єкта Російської Федерації, муніципальних потреб відповідно з федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на здійснення контролю у сфері закупівель, або контрольним органом в сфері державного оборонного замовлення, органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, органом місцевого самоврядування муніципального району чи органом місцевого самоврядування міського округу, уповноваженими на здійснення контролю у сфері закупівель. Відповідно до цього пункту контракт повинен бути укладений з єдиним постачальником (підрядником, виконавцем) на умовах, передбачених документацією про закупівлю, за ціною, запропонованою учасником закупівлі, з яким укладається контракт. Така ціна не повинна перевищувати початкову (максимальну) ціну контракту, ціну контракту, запропоновану в заявці відповідного учасника закупівлі, або ціну контракту, запропоновану відповідним учасником закупівлі при проведенні електронного аукціону. Звернення замовника про погодження укладення контракту з єдиним постачальником (підрядником, виконавцем) направляється в контрольний орган у сфері закупівель в строк не пізніше ніж протягом десяти днів з дати розміщення в єдиній інформаційній системі відповідних протоколів, що містять інформацію про визнання визначення постачальника (підрядника, виконавця ), що не відбувся. При цьому термін узгодження не повинен бути більше ніж десять робочих днів з дати надходження зазначеного звернення. Контракт з єдиним постачальником (підрядником, виконавцем) полягає в термін не більше ніж двадцять днів з дати отримання замовником такого узгодження, або у випадках, передбачених частинами 4 та 5 статті 15 цього Закону, в строк не більше ніж двадцять днів з дати розміщення в єдиній інформаційній системі відповідних протоколів, що містять інформацію про визнання визначення постачальника (підрядника, виконавця), що не відбувся, або у випадках, передбачених частинами 1 - 3.1 статті 71, частинами 1 і 3 статті 79 цього закону, в терміни, встановлені відповідно статтею 70 та частиною 13 статті 78 цього закону. Порядок погодження укладення контракту з єдиним постачальником (підрядником, виконавцем) встановлюється центральним органом виконавчої влади з регулювання контрактної системи у сфері закупівель;

26) укладення контракту на надання послуг, пов'язаних з направленням працівника у службове відрядження, а також за участю в проведенні фестивалів, концертів, вистав і подібних культурних заходів (в тому числі гастролей) на підставі запрошень на відвідування зазначених заходів. При цьому до таких послуг належать забезпечення проїзду до місця службового відрядження, місця проведення зазначених заходів і назад, наймання житлового приміщення, транспортне обслуговування, забезпечення харчування;

27) втратив чинність з 1 січня 2014 року. - Федеральний закон від 28.12.2013 № 396-ФЗ;

28) здійснення закупівель лікарських препаратів, які призначені для призначення пацієнту при наявності медичних показань (індивідуальна непереносимість, за життєвими показаннями) за рішенням лікарської комісії, яке відбивається в медичних документах пацієнта і журналі лікарської комісії. Замовник має право укласти контракт на поставки лікарських препаратів відповідно до цього пункту на суму, що не перевищує двісті тисяч рублів. При цьому обсяг закуповуваних лікарських препаратів не повинен перевищувати обсяг таких препаратів, необхідний для зазначеного пацієнта протягом терміну, необхідного для здійснення закупівлі лікарських препаратів відповідно до положень пункту 7 частини 2 статті 83 цього Закону. Крім того, при здійсненні закупівлі лікарських препаратів відповідно до положень цього пункту предметом одного контракту не можуть бути лікарські препарати, призначені для призначення двох і більше пацієнтам. Зазначене рішення лікарської комісії повинна розміщуватись одночасно з контрактом, укладеним відповідно до цього пункту, в реєстрі контрактів, передбаченому статтею 103 цього Закону. При цьому повинно бути забезпечено передбачене Федеральним законом від 27 липня 2006 року № 152-ФЗ "Про персональних даних" знеособлення персональних даних;

29) укладення договору енергопостачання або договору купівлі-продажу електричної енергії з гарантує постачальником електричної енергії;

30) визначення постачальника розпорядженням Уряду Російської Федерації за пропозиціями Центральної виборчої комісії Російської Федерації, вищих виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації при здійсненні закупівель бюлетенів, відкріпних посвідчень, спеціальних знаків (марок), які використовуються при проведенні виборів до федеральних органів державної влади, виборів в органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, референдуму Російської Федерації і референдумів суб'єктів Російської Федерації, а також при проведенні виборів до органів місцевого самоврядування та місцевих референдумів в муніципальних утвореннях, які є адміністративними центрами (столицями) суб'єктів Російської Федерації, за винятком випадків, встановлених пунктом 6 частини 2 статті 1 цього закону;

31) укладення контракту, предметом якого є придбання для забезпечення федеральних потреб, потреб суб'єкта Російської Федерації, муніципальних потреб нежитлової будівлі, будівлі, споруди, нежитлового приміщення, визначених відповідно до рішення про підготовку та реалізацію бюджетних інвестицій або про надання субсидій на здійснення капітальних вкладень з метою придбання об'єктів нерухомого майна у державну чи муніципальну власність, прийнятим в порядку, встановленому відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією;

32) оренда нежитлової будівлі, будівлі, споруди, нежитлового приміщення для забезпечення федеральних потреб, потреб суб'єкта Російської Федерації, муніципальних потреб, а також оренда житлових приміщень, що знаходяться на території іноземної держави, замовниками, які здійснюють діяльність на території іноземної держави;

33) укладення контракту на надання викладацьких послуг, а також послуг екскурсовода (гіда) фізичними особами;

34) укладення федеральним органом виконавчої влади контракту з іноземною організацією на лікування громадянина Російської Федерації за межами території Російської Федерації в разі, якщо запит пропозицій, проведений відповідно до пункту 3 частини 2 статті 83 цього Закону, визнаний не відбувся відповідно до частини 19 зазначеної статті;

35) висновок організаціями, що здійснюють освітню діяльність і визнаними відповідно до законодавства про освіту федеральними або регіональними інноваційними майданчиками, контрактів на постачання обладнання (в тому числі його технічну експлуатацію), програмного забезпечення, необхідних для впровадження науково-технічних результатів і результатів інтелектуальної діяльності, з володарем виняткових прав на такі обладнання та програмне забезпечення за рахунок коштів, виділених на розвиток інноваційної інфраструктури в системі освіти;

36) висновок бюджетною установою контракту, предметом якого є видача банківської гарантії;

37) здійснення закупівель виробів народних художніх промислів визнаного художнього гідності, зразки яких зареєстровані в порядку, встановленому уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади;

38) висновок органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування контрактів на придбання житлових приміщень, що відповідають умовам віднесення до житла економічного класу, встановленим уповноваженим федеральним органом виконавчої влади, з юридичною особою, яка уклала відповідно до Містобудівною кодексом Російської Федерації договір про освоєння території з метою будівництва житла економічного класу або договір про комплексне освоєння території з метою будівництва житла економічного класу, за ціною і в терміни, які визначені договором про освоєння території з метою будівництва житла економічного класу або договором про комплексне освоєння території з метою будівництва житла економічного класу, за умови, що договором про освоєння території з метою будівництва житла економічного класу або договором про комплексне освоєння території з метою будівництва житла економічного класу передбачено укладення державних і (або) муніципальних контрактів;

39) висновок органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування контрактів на придбання житлових приміщень, що відповідають умовам віднесення до житла економічного класу, встановленим уповноваженим федеральним органом виконавчої влади, з особою, що уклала в порядку і на умовах, які передбачені Федеральним законом від 24 липня 2008 року № 161-ФЗ "Про сприяння розвитку житлового будівництва", договір безоплатного користування земельною ділянкою для будівництва житла економічного класу, для комплексного освоєння території, в рамках якого передбачається в тому числі будівництво житла економічного класу, договір оренди земельної ділянки для будівництва житла економічного класу, для комплексного освоєння території, в рамках якого передбачається в тому числі будівництво житла економічного класу, або договір оренди земельної ділянки для будівництва в мінімально необхідному обсязі житла економічного класу, для комплексного освоєння території, в рамках якого передбачаються в тому числі будівництво в мінімально необхідному обсязі житла економ-класу та інше житлове будівництво, за ціною і в терміни, які визначені будь-яким з цих договорів, за умови, що їм передбачено укладення державних і (або) муніципальних контрактів;

40) здійснення закупівель товарів, робіт, послуг з метою забезпечення органів зовнішньої розвідки Російської Федерації засобами розвідувальної діяльності. Перелік товарів, робіт, послуг, закупівлі яких можуть здійснюватися відповідно до цього пункту, затверджується керівником відповідного органу зовнішньої розвідки Російської Федерації;Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 12 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 14 сторінка

Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 2 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 3 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 4 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 5 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 6 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 7 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 8 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 9 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 10 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 11 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати