На головну

Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 12 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

7. Не пізніше ніж за двадцять днів до дати розкриття конвертів із заявками на участь в закритому конкурсі замовник направляє в уповноважений федеральний орган виконавчої влади перелік всіх осіб, яким направлено конкурсна документація по їх запитам, і копії всіх запрошень взяти участь в такому конкурсі.

8. Протокол розкриття конвертів із заявками на участь в закритому конкурсі складається в двох примірниках і не пізніше робочого дня, наступного за датою його підписання, направляється замовником в уповноважений державний орган виконавчої влади. У той же термін копії зазначеного протоколу надсилаються замовником учасникам закритого конкурсу, які подали заявки на участь в ньому.

9. Протокол розгляду та оцінки пропозицій конкурсних закритому конкурсі складається в двох примірниках і не пізніше робочого дня, наступного за датою підписання зазначеного протоколу, направляється замовником в уповноважений державний орган виконавчої влади. У той же термін копії зазначеного протоколу надсилаються замовником учасникам закритого конкурсу, які подали заявки на участь в ньому.

10. Під закритим конкурсом з обмеженою участю розуміється конкурс, при якому інформація про закупівлю направляється замовником обмеженому колу осіб, які відповідають вимогам, передбаченим цим Законом, і здатні здійснити поставку товарів, виконання робіт або надання послуги, що є предметом закритого конкурсу з обмеженою участю , у випадках, передбачених частиною 2 статті 84 цього закону, і переможцем такого конкурсу визнається його учасник, який пройшов кваліфікаційний відбір і запропонував найкращі умови виконання контракту за результатами такого конкурсу.

11. При проведенні закритого конкурсу з обмеженою участю застосовуються положення цього Закону про проведення конкурсу з обмеженою участю та закритого конкурсу з урахуванням положень цієї статті. Інформація про закупівлю при проведенні закритого конкурсу з обмеженою участю доводиться до відома сторін закупівлі в порядку і в терміни, які встановлені частинами 3 та 4 цієї статті.

12. Протокол результатів проведення кваліфікаційного відбору з обґрунтуванням прийнятих замовником рішень, в тому числі перелік осіб, які відповідають встановленим вимогам, складається у двох примірниках і не пізніше робочого дня, наступного за датою його підписання, направляється замовником в уповноважений державний орган виконавчої влади. У той же термін копії зазначеного протоколу надсилаються замовником учасникам закритого конкурсу з обмеженою участю, які подали заявки на участь в ньому.

13. Протокол розгляду та оцінки пропозицій конкурсних закритому конкурсі з обмеженою участю складається в двох примірниках і не пізніше робочого дня, наступного за датою підписання зазначеного протоколу, направляється замовником в уповноважений державний орган виконавчої влади. У той же термін копії зазначеного протоколу надсилаються замовником учасникам такого конкурсу, які пройшли кваліфікаційний відбір.

14. Під закритим двохетапним конкурсом розуміється конкурс, при якому інформація про проведення такого конкурсу і конкурсна документація направляються замовником обмеженому колу осіб, які відповідають вимогам, передбаченим цим Законом, і здатні здійснити поставку товарів, виконання робіт або надання послуги, що є предметом такого конкурсу , у випадках, передбачених частиною 2 статті 84 цього закону, і переможцем такого конкурсу визнається учасник, який запропонував найкращі умови виконання контракту за результатами другого етапу такого конкурсу.

15. При проведенні закритого двоетапного конкурсу застосовуються положення цього Закону про проведення двоетапного конкурсу з урахуванням положень цієї статті та положень про закритому конкурсі. Інформація про закупівлю під час проведення такого конкурсу доводиться до відома сторін закупівлі в порядку і в терміни, які встановлені частинами 3 та 4 цієї статті.

16. Протокол розгляду та оцінки пропозицій конкурсних закритому двоетапному конкурсі складається в двох примірниках і не пізніше робочого дня, наступного за датою підписання зазначеного протоколу, направляється замовником в уповноважений державний орган виконавчої влади. У той же термін копії зазначеного протоколу надсилаються замовником особам, які подали заявки на участь в такому конкурсі.

17. При проведенні закритого конкурсу, закритого конкурсу з обмеженою участю, закритого двоетапного конкурсу не допускається надавати конкурсну документацію, зміни, внесені в неї, направляти запити про дачу роз'яснень положень конкурсної документації та надавати ці роз'яснення у формі електронних документів. Роз'яснення положень конкурсної документації повинні бути доведені в письмовій формі замовником до відома всіх учасників таких конкурсів, яким видано документацію конкурсних торгів, із зазначенням предмета запиту, але без вказівки учасника, від якого надійшов запит.

18. Протоколи, складені в ході проведення закритого конкурсу, закритого конкурсу з обмеженою участю, закритого двоетапного конкурсу, і інформація, отримана в ході проведення таких конкурсів, не підлягають опублікуванню в засобах масової інформації та розміщення в єдиній інформаційній системі.

19. При проведенні закритого конкурсу, закритого конкурсу з обмеженою участю, закритого двоетапного конкурсу не допускається здійснювати аудіо- та відеозапис.

Стаття 86. Закритий аукціон

1. Під закритим аукціоном розуміється закритий спосіб визначення постачальника (підрядника, виконавця), при якому переможцем такого аукціону визнається учасник закритого аукціону, який запропонував найнижчу ціну контракту.

2. Не допускається стягнення з учасників закритого аукціону плати за участь в закритому аукціоні, за винятком плати за надання документації про закритому аукціоні відповідно до частини 4 цієї статті.

3. Документація про закритому аукціоні, зміни, внесені в документацію про закритому аукціоні, роз'яснення документації про закритому аукціоні не підлягають опублікуванню в засобах масової інформації та розміщення в єдиній інформаційній системі.

4. У разі проведення закритого аукціону на закупівлю товару, роботи або послуги, відомості про які становлять державну таємницю, за умови, що такі відомості містяться в документації конкурсних торгів або в проекті контракту, повідомлення про проведення закритого аукціону розміщується замовником в єдиній інформаційній системі не менш ніж за тридцять днів до дати розкриття конвертів із заявками на участь у закритому аукціоні. З дати розміщення в єдиній інформаційній системі сповіщення про проведення закритого аукціону зацікавлені в отриманні документації про закритому аукціоні особи подають замовнику запит в письмовій формі з додатком документів, що підтверджують їх відповідність вимогам, передбаченим цим Законом, та наявність доступу до відомостей, що становлять державну таємницю. Протягом трьох днів з дати отримання зазначеного запиту державний замовник направляє цій особі документацію конкурсних торгів відповідно до вимог законодавства Російської Федерації про захист державної таємниці. Документація про закритому аукціоні надається в письмовій формі після внесення даною особою плати за надання документації конкурсних торгів, якщо зазначена плата встановлена ??замовником і вказівка ??про це міститься в запрошенні взяти участь в закритому аукціоні. Розмір зазначеної плати не повинен перевищувати витрати замовника на виготовлення копії документації про закритому аукціоні.

5. Повідомлення про проведення закритого аукціону не потрібно при проведенні закритого аукціону на закупівлю товару, роботи або послуги для забезпечення федеральних потреб, якщо відомості про такі потреби становлять державну таємницю, а також у випадках проведення закритих аукціонів на надання послуг зі страхування, транспортування та охорони цінностей Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Російської Федерації, на надання послуг зі страхування, транспортування та охорони музейних предметів і музейних колекцій, рідкісних і цінних видань, рукописів, архівних документів (включаючи їх копії), що мають історичне, художнє чи інше культурне значення і переданих замовниками фізичним особам або юридичним особам або прийнятих замовниками від фізичних осіб або юридичних осіб у тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування, в тому числі в зв'язку з проведенням виставок на території Російської Федерації і (або) територіях іноземних держав, на закупівлю послуг з прибирання приміщень, послуг водіїв для забезпечення діяльності суддів, судових приставів. Не пізніше ніж за десять днів до дати розкриття конвертів із заявками на участь у закритому аукціоні замовник направляє в письмовій формі запрошення взяти участь в закритому аукціоні особам, які відповідають вимогам, передбаченим цим Законом, і здатні здійснити поставку товарів, виконання робіт або надання послуги , які є об'єктом закупівлі, у випадках, передбачених частиною 2 статті 84 цього закону.

6. У запрошеннях взяти участь в закритому аукціоні замовник вказує своє найменування, поштову адресу, об'єкт закупівлі, спосіб отримання документації про закритому аукціоні, термін, місце і порядок надання документації про закритому аукціоні.

7. Замовник не пізніше ніж за п'ять днів до дати розкриття конвертів із заявками на участь у закритому аукціоні направляє в уповноважений федеральний орган виконавчої влади перелік всіх осіб, яким направлено документація про закритому аукціоні за їх запитами, і копії всіх запрошень взяти участь в закритому аукціоні .

8. При проведенні закритого аукціону не допускається надавати документацію про закритому аукціоні, зміни, внесені в неї, направляти запити про дачу роз'яснень положень документації про закритому аукціоні та надавати такі роз'яснення у формі електронних документів. Роз'яснення положень документації про закритому аукціоні повинні бути доведені в письмовій формі замовником до відома всіх учасників закритого аукціону, яким видано документацію конкурсних про закритому аукціоні, із зазначенням предмета запиту, але без вказівки учасника, від якого надійшов запит.

9. Розмір забезпечення заявки на участь в закритому аукціоні не може перевищувати п'ять відсотків початкової (максимальної) ціни контракту.

Стаття 87. Документація про закритому аукціоні

1. Документація про закритому аукціоні повинна містити наступну інформацію:

1) найменування та опис об'єкта закупівлі та умов контракту відповідно до статті 33 цього Закону, в тому числі обґрунтування початкової (максимальної) ціни контракту;

2) вимоги до змісту і складу заявок на участь в закритому аукціоні відповідно до частини 2 статті 88 цього Закону та інструкцію щодо її заповнення;

3) дата і час закінчення терміну подачі заявок на участь в закритому аукціоні;

4) розмір і порядок надання забезпечення заявок на участь у закупівлі, а також вимоги до банківської гарантії;

5) форма контракту, розмір забезпечення виконання контракту, а також вимоги до забезпечення виконання контракту;

6) інформація про можливість замовника змінити умови контракту відповідно до положень цього Закону;

7) інформація про валюту, що використовується для формування ціни контракту і розрахунків з учасниками закупівлі;

8) порядок застосування офіційного курсу іноземної валюти до рубля Російської Федерації, встановленого Центральним банком Російської Федерації і використовуваного при оплаті контракту;

9) місце, дата і час розкриття конвертів із заявками на участь у закритому аукціоні, дата розгляду таких заявок;

10) "крок аукціону";

11) місце, дата і час проведення закритого аукціону;

12) інформація про переваги, що надаються замовником відповідно до статей 28 - 30 цього Закону;

13) інформація про можливість односторонньої відмови від виконання контракту відповідно до положень частин 8 - 26 статті 95 цього Закону.

2. До документації про закритому аукціоні має бути додано проект контракту, який є невід'ємною частиною документації про закритому аукціоні.

3. Протягом двох робочих днів з дати отримання відповідної заяви замовник зобов'язаний забезпечити можливість ознайомлення з документацією про закритому аукціоні всім учасникам закритого аукціону, який отримав запрошення взяти участь у ньому. Замовник на вимогу учасника закритого аукціону зобов'язаний надати даному учаснику документацію про закритому аукціоні. При цьому документація про закритому аукціоні надається в письмовій формі після внесення даними учасником плати за надання цієї документації, якщо зазначена плата встановлена ??замовником і вказівка ??про це міститься в запрошенні взяти участь в закритому аукціоні. Розмір зазначеної плати не повинен перевищувати витрати замовника на виготовлення копії документації про закритому аукціоні.

4. Будь-який учасник закритого аукціону, який отримав запрошення взяти участь у ньому і якого було видано документацію конкурсних про закритому аукціоні, має право направити запит в письмовій формі замовнику про дачу роз'яснень положень документації про закритому аукціоні.

5. Протягом двох днів з дати надходження від учасника закритого аукціону зазначеного в частині 4 цієї статті запиту замовник направляє цьому учаснику роз'яснення положень документації про закритому аукціоні за умови, що зазначений запит надійшов замовнику не пізніше ніж за три дні до дати закінчення терміну подачі заявок на участь в закритому аукціоні.

6. Роз'яснення положень документації про закритому аукціоні не повинні змінювати її суть.

7. Замовник за власною ініціативою або в за результатами запитів закритого аукціону про дачу роз'яснень положень документації про закритому аукціоні право прийняти рішення про внесення змін до документації про закритому аукціоні не пізніше ніж за п'ять днів до дати закінчення терміну подачі заявок на участь в закритому аукціоні . Зміна об'єкта закупівлі не допускається. Протягом двох робочих днів з дати прийняття зазначеного рішення такі зміни направляються всім учасникам закритого аукціону, яким було видано документацію конкурсних про закритому аукціоні. При цьому термін подачі заявок на участь в закритому аукціоні повинен бути продовжений таким чином, щоб з дати направлення таких змін до дати закінчення терміну подачі заявок на участь в закритому аукціоні даний термін становив не менше ніж десять днів.

Стаття 88. Порядок подачі заявок на участь в закритому аукціоні

1. Для участі в закритому аукціоні учасник закритого аукціону подає заявку на участь в закритому аукціоні в строк і за формою, встановленими документацією про закритому аукціоні.

2. Заявка на участь у закритому аукціоні повинна містити:

1) інформацію і документи про учасника закритого аукціону, який подав таку заявку:

а) найменування, фірмове найменування (при наявності), місце знаходження, поштову адресу (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), паспортні дані, місце проживання (для фізичної особи), номер контактного телефону;

б) отримані не раніше ніж за шість місяців до дати відправлення запрошення взяти участь в закритому аукціоні виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб або засвідчену в нотаріальному порядку копію такого витягу (для юридичної особи), виписку з єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців або засвідчену в нотаріальному порядку копію такого витягу (для індивідуального підприємця), копії документів, що засвідчують особу (для іншої фізичної особи);

в) документ, що підтверджує повноваження керівника. У разі, якщо від імені учасника закритого аукціону діє інша особа, заявка на участь в закритому аукціоні повинна містити також довіреність на здійснення дій від імені учасника закритого аукціону, завірену його печаткою (за наявності печатки) (для юридичної особи) та підписану керівником або уповноваженим цим керівником особою, або засвідчену в нотаріальному порядку копію зазначеної довіреності. У разі, якщо зазначена довіреність підписана особою, уповноваженою керівником, заявка на участь в закритому аукціоні повинна містити також документ, що підтверджує повноваження цієї особи;

г) копії установчих документів учасника закритого аукціону (для юридичної особи);

д) рішення про схвалення або про вчинення значного правочину в разі, якщо вимога про необхідність наявності такого рішення для здійснення великої угоди встановлено законодавством Російської Федерації, установчих документів юридичної особи та для учасника закритого аукціону поставка товару, виконання роботи або надання послуги, що є предметом контракту , або внесення грошових коштів в якості забезпечення заявки на участь в закритому аукціоні, забезпечення виконання контракту є великою угодою, або копію такого рішення;

2) пропозиції учасника закритого аукціону щодо об'єкта закупівлі з додатком документів, що підтверджують відповідність цього учасника вимогам, встановленим документацією про закритому аукціоні;

3) документи, що підтверджують відповідність учасника закритого аукціону вимогам, встановленим документацією про закритому аукціоні;

4) документи, що підтверджують надання забезпечення заявки на участь в закритому аукціоні;

5) документи, що підтверджують право учасника закритого аукціону на отримання переваг відповідно до статей 28 і 29 цього Закону, або копії цих документів.

3. Вимагати від учасника закритого аукціону надання інших документів та інформації, за винятком передбачених частиною 2 цієї статті документів та інформації, не допускається.

4. Учасник закритого аукціону подає заявку на участь в закритому аукціоні в письмовій формі в запечатаному конверті. Всі листи заявки на участь в закритому аукціоні, всі листи томи заявки на участь в закритому аукціоні повинні бути прошиті та пронумеровані. Заявка на участь в закритому аукціоні та тому заявки на участь в закритому аукціоні повинні містити опис входять до їх складу документів, бути скріплені печаткою учасника закритого аукціону (за наявності печатки) (для юридичної особи) та підписані учасником закритого аукціону чи уповноваженим учасником закритого аукціону особою .

5. Учасник закритого аукціону має право подати тільки одну заявку на участь в закритому аукціоні щодо кожного об'єкта закупівлі.

6. Прийом заявок на участь в закритому аукціоні припиняється в день розкриття конвертів з такими заявками, вказаний в запрошенні взяти участь в закритому аукціоні, безпосередньо до початку розтину цих конвертів.

7. Кожна заявка на участь в закритому аукціоні, що надійшла в строк, зазначений в документації про закритому аукціоні, реєструється замовником. На вимогу учасника закритого аукціону, який подав заявку на участь в закритому аукціоні, замовник видає розписку в отриманні такої заявки із зазначенням дати і часу її отримання.

8. Заявки на участь в закритому аукціоні, отримані після закінчення строку їх подання, не розглядаються і в той же день повертаються учасникам закритого аукціону, які подали такі заявки. Замовник зобов'язаний повернути кошти, внесені в якості забезпечення таких заявок, зазначеним учасникам в терміни, встановлені частиною 6 статті 44 цього Закону.

9. Учасник закритого аукціону, який подав заявку на участь в закритому аукціоні, має право відкликати таку заявку в будь-який час до дати і часу початку розгляду заявок на участь в закритому аукціоні. Замовник зобов'язаний повернути кошти, внесені в якості забезпечення такої заявки, зазначеному учаснику в терміни, встановлені частиною 6 статті 44 цього Закону.

10. У разі, якщо після закінчення терміну подачі заявок на участь в закритому аукціоні подана тільки одна така заявка або не подали жодної такої заявки, закритий аукціон визнається таким. У разі, якщо документацією про закритому аукціоні передбачено два і більше лота, закритий аукціон визнається не відбувся відносно тих лотів, щодо яких подано лише одну така заявка або не подали жодної такої заявки.

Стаття 89. Порядок розгляду заявок на участь в закритому аукціоні

1. Аукціонна комісія розглядає заявки на участь в закритому аукціоні в частині відповідності їх вимогам, встановленим документацією про закритому аукціоні.

2. Термін розгляду заявок на участь в закритому аукціоні не може перевищувати десять днів з дати закінчення терміну їх подачі.

3. У разі встановлення факту подачі одним учасником закритого аукціону двох і більше заявок на участь в закритому аукціоні щодо одного і того ж самого лота за умови, що подані раніше заявки цим учасникам не відкликані, всі його заявки на участь в закритому аукціоні, подані в щодо даного лота, не розглядаються і повертаються такому учаснику.

4. За результатами розгляду заявок на участь в закритому аукціоні аукціонна комісія приймає рішення про допуск до участі в закритому аукціоні учасників закупівлі, що подали такі заявки, про визнання їх учасниками закритого аукціону або про відмову в допуску учасників закупівлі до участі в закритому аукціоні, а також оформляє протокол розгляду таких заявок, який підписується всіма присутніми на засіданні членами аукціонної комісії, в день закінчення розгляду заявок на участь в закритому аукціоні. Зазначений протокол повинен містити інформацію про учасників закупівлі, що подали заявки на участь в закритому аукціоні, рішення про допуск цих учасників до участі в закритому аукціоні та визнання їх учасниками закритого аукціону або про відмову в допуску цього учасника до участі в закритому аукціоні з обґрунтуванням цього рішення, в тому числі положення цього закону та інших нормативно-правових актів, яким не відповідає учасник закупівлі, який подав заявку на участь в закритому аукціоні, положення документації про закритому аукціоні, яким не відповідає заявка на участь в закритому аукціоні цього учасника, положення такої заявки, які не відповідають вимогам документації про закритому аукціоні та нормативних правових актів, інформацію про рішення кожного члена аукціонної комісії про допуск учасника закупівлі до участі в цьому аукціоні або про відмову в допуску цього учасника до участі в закритому аукціоні.

5. Не пізніше робочого дня, наступного за датою підписання протоколу розгляду заявок на участь в закритому аукціоні, замовник направляє в уповноважений федеральний орган виконавчої влади копію зазначеного протоколу.

6. Учасникам закупівлі, які подали заявки на участь в закритому аукціоні та визнаним учасниками закритого аукціону, і учасникам закупівлі, які подали заявки на участь в закритому аукціоні і не допущеним до участі в ньому, слід повідомляти про прийняті аукціонною комісією рішеннях не пізніше робочого дня, наступного за датою підписання протоколу розгляду заявок на участь в закритому аукціоні.

7. Замовник зобов'язаний повернути кошти, внесені в якості забезпечення заявки на участь в закритому аукціоні, учаснику закупівлі, який подав заявку на участь в закритому аукціоні і не допущеному до участі в закритому аукціоні, протягом п'яти робочих днів з дати підписання протоколу, зазначеного в частини 4 цієї статті.

8. У разі, якщо за результатами розгляду заявок на участь в закритому аукціоні прийнято рішення про відмову в допуску до участі в закритому аукціоні всіх учасників закупівлі, що подали заявки на участь в закритому аукціоні, або про визнання тільки одного учасника закупівлі, який подав заявку на участь в закритому аукціоні, його учасником, закритий аукціон визнається таким. У разі, якщо документацією про закритому аукціоні передбачено два і більше лота, закритий аукціон визнається не відбувся тільки в відношенні того лота, щодо якої прийнято рішення про відмову в допуску до участі в закритому аукціоні всіх учасників закритого аукціону, які подали заявки на участь в закритому аукціоні щодо цього лота, або прийнято рішення про допуск до участі в закритому аукціоні та визнання учасником закритого аукціону тільки одного учасника закупівлі, який подав заявку на участь в закритому аукціоні щодо цього лота. При цьому замовник зобов'язаний повернути кошти, внесені в якості забезпечення заявки на участь в закритому аукціоні, учасникам закупівлі, які подали заявки на участь в закритому аукціоні і не допущеним до участі в ньому, в термін, передбачений частиною 7 цієї статті. Повернення грошових коштів, внесених в якості забезпечення заявки на участь в закритому аукціоні, здійснюється єдиному учаснику закритого аукціону в терміни, встановлені частиною 6 статті 44 цього Закону.

9. У разі, зазначеній у частині 8 цієї статті, контракт укладається з єдиним постачальником (підрядником, виконавцем) відповідно до пункту 24 частини 1 статті 93 цього Закону.

Стаття 90. Порядок проведення закритого аукціону

1. У закритому аукціоні можуть брати участь тільки особи, визнані учасниками такого аукціону. Замовник зобов'язаний забезпечити учасникам закритого аукціону можливість взяти участь в закритому аукціоні безпосередньо або через своїх представників.

2. Закритий аукціон проводиться замовником в присутності членів аукціонної комісії, учасників закритого аукціону чи їх представників.

3. Закритий аукціон проводиться шляхом зниження початкової (максимальної) ціни контракту, зазначеної в документації про закритому аукціоні, на "крок аукціону".

4. "Крок аукціону" встановлюється в розмірі п'яти відсотків початкової (максимальної) ціни контракту, зазначеної у запрошенні взяти участь в закритому аукціоні. У разі, якщо після триразового оголошення останньої пропозиції про ціну контракту жоден з учасників закритого аукціону не заявив про свій намір запропонувати більш низьку ціну контракту, аукціоніст зобов'язаний знизити "крок аукціону" на 0,5 відсотка початкової (максимальної) ціни контракту, але не нижче 0,5 відсотка початкової (максимальної) ціни контракту.

5. Аукціоніст вибирається з числа членів аукціонної комісії шляхом відкритого голосування членів аукціонної комісії більшістю голосів.

6. Закритий аукціон проводиться в такому порядку:

1) аукціонна комісія безпосередньо перед початком проведення закритого аукціону реєструє учасників закритого аукціону чи їх представників. У разі проведення закритого аукціону за кількома лотами аукціонна комісія перед початком кожного лота реєструє учасників закритого аукціону чи їх представників, які подали заявки на участь в закритому аукціоні щодо такого лота. При реєстрації учасникам закритого аукціону або їх представникам видаються пронумеровані картки (далі - картки);

2) аукціоніст починає закритий аукціон з оголошення початку проведення закритого аукціону (лота), номера лота (у разі проведення закритого аукціону за кількома лотами), найменування об'єкта закупівлі, початкової (максимальної) ціни контракту, "кроку аукціону", найменувань учасників закритого аукціону, які не з'явилися на закритий аукціон, а також з звернення до учасників закритого аукціону або їх представникам заявляти свої пропозиції про ціну контракту;

3) учасник закритого аукціону чи його представник після оголошення аукціоністом початкової (максимальної) ціни контракту і ціни контракту, зниженою на "крок аукціону" в порядку, встановленому частиною 4 цієї статті, піднімає картку в разі, якщо він згоден укласти контракт за оголошеною ціною контракту ;

4) аукціоніст оголошує номер картки учасника закритого аукціону чи його представника, які першими підняли картки після оголошення аукціоністом початкової (максимальної) ціни контракту і ціни контракту, зниженою на "крок аукціону", а також нову ціну контракту, знижену на "крок аукціону" в порядку, встановленому частиною 4 цієї статті, і "крок аукціону", на який знижується ціна контракту;

5) закритий аукціон вважається закінченим, якщо після триразового оголошення аукціоністом ціни контракту жоден з учасників закритого аукціону чи ні один з представників учасників закритого аукціону не підняв картку. В цьому випадку аукціоніст оголошує про закінчення проведення закритого аукціону (лота), останнє і передостаннє пропозиції про ціну контракту, номер картки, найменування переможця такого аукціону і найменування учасника такого аукціону, який зробив передостаннє пропозицію про ціну контракту.

7. Переможцем закритого аукціону визнається учасник такого аукціону, який запропонував найнижчу ціну контракту.

8. При проведенні закритого аукціону замовник в обов'язковому порядку веде протокол закритого аукціону, в якому повинні міститися інформація про місце, дату і час проведення закритого аукціону, про учасників закритого аукціону, початкова (максимальна) ціна контракту, останнє і передостаннє пропозиції про ціну контракту, повинні вказуватися найменування і місце знаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання (для фізичної особи) переможця закритого аукціону та учасника такого аукціону, який зробив передостаннє пропозицію про ціну контракту. Протокол закритого аукціону підписується замовником, усіма присутніми членами аукціонної комісії в день проведення закритого аукціону. Протокол закритого аукціону складається в двох примірниках, один з яких залишається у замовника. Протягом трьох робочих днів з дати підписання протоколу закритого аукціону замовник передає переможцю закритого аукціону один примірник зазначеного протоколу і проект контракту, в який включається ціна контракту, запропонована переможцем закритого аукціону.Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 11 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 13 сторінка

| Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 2 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 3 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 4 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 5 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 6 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 7 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 8 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 9 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 10 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати