Головна

Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 11 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

9. Результати розгляду і оцінки заявок на участь в запиті котирувань оформляються протоколом, який підписується членами котирувальної комісії в день розгляду і оцінки заявок на участь в запиті котирувань і розміщується в єдиній інформаційній системі. Протягом трьох днів з дати підписання зазначеного протоколу замовник зобов'язаний надіслати у письмовій формі або у формі електронного документа переможцю запиту котирувань і іншим учасникам запиту котирувань повідомлення про результати розгляду та оцінки пропозицій конкурсних запиті котирувань. Переможцем запиту котирувань визнається учасник запиту котирувань, заявки на участь в запиті котирувань якого присвоєно перший номер.

10. З переможцем запиту котирувань на умовах, передбачених запитом про надання котирувань, полягає контракт на поставку товарів, виконання робіт або надання послуги в кількості або обсязі і за ціною, які запропоновані в заявці на участь в запиті котирувань.

11. У разі, якщо переможець запиту котирувань не може виконати замовлення в повному обсязі, замовник здійснює закупівлю товару, роботи або послуги також в учасника запиту котирувань, заявки на участь в запиті котирувань якого присвоєно наступний порядковий номер у порядку зростання, на умовах, передбачених запитом про надання котирувань, у кількості або обсязі і за ціною, які запропоновані в такій заявці.

12. У разі, якщо після укладення контракту згідно з цією статтею кількість товару, обсяг роботи або послуги за даним контрактом менше кількості товару, об'єму роботи або послуги, необхідних замовнику, замовник має право здійснити закупівлю відсутньої частини товару, роботи або послуги у єдиного постачальника (підрядника, виконавця) відповідно до статті 93 цього закону.

§ 4. Визначення постачальника (підрядника, виконавця) шляхом

проведення запиту пропозицій

Стаття 83. Проведення запиту пропозицій

1. Під запитом пропозицій розуміється спосіб визначення постачальника (підрядника, виконавця), при якому інформація про закуповуваних для забезпечення державних або муніципальних потреб в товарі, роботі чи послузі повідомляється необмеженому колу осіб шляхом розміщення в єдиній інформаційній системі сповіщення про проведення запиту пропозицій, документації про проведення запиту пропозицій і переможцем запиту пропозицій визнається учасник закупівлі, який направив остаточну пропозицію, яке найкращим чином відповідає встановленим замовником вимогам до товару, роботи або послуги.

2. Замовник має право здійснювати закупівлю шляхом проведення запиту пропозицій у випадках:

1) втратив чинність з 1 січня 2014 року. - Федеральний закон від 28.12.2013 № 396-ФЗ;

2) укладення контракту на постачання спортивного інвентарю та обладнання, спортивної екіпіровки, необхідних для підготовки спортивних збірних команд Російської Федерації з олімпійських та паралімпійських видів спорту, а також для участі спортивних збірних команд Російської Федерації в Олімпійських іграх і Паралімпійських іграх;

3) укладення федеральним органом виконавчої влади відповідно до встановлених Кабінетом Міністрів України правил контракту з іноземною організацією на лікування громадянина Російської Федерації за межами території Російської Федерації;

4) втратив чинність з 1 січня 2014 року. - Федеральний закон від 28.12.2013 № 396-ФЗ;

5) втратив чинність. - Федеральний закон від 04.06.2014 № 140-ФЗ;

6) здійснення закупівлі товару, роботи або послуги, які є предметом договору, розірвання якого здійснено замовником на підставі частини 9 статті 95 цього Закону. При цьому в разі, якщо до розірвання контракту постачальник (підрядник, виконавець) частково виконав зобов'язання, передбачені контрактом, під час укладання нового контракту на підставі цього пункту кількість товару, що поставляється, обсяг виконуваної роботи або наданої послуги повинні бути зменшені з урахуванням кількості поставленого товару, обсягу виконаної роботи або наданої послуги з розривають контракти, а ціна контракту повинна бути зменшена пропорційно кількості поставленого товару, обсягом виконаної роботи або наданої послуги;

7) здійснення закупівель лікарських препаратів, які необхідні для призначення пацієнту при наявності медичних показань (індивідуальна непереносимість, за життєвими показаннями) за рішенням лікарської комісії, яке фіксується в медичних документах пацієнта і журналі лікарської комісії. При цьому обсяг закуповуваних лікарських препаратів не повинен перевищувати обсяг лікарських препаратів, необхідних пацієнту протягом терміну лікування. Крім того, при здійсненні закупівель відповідно до цього пункту предметом одного контракту не можуть бути лікарські препарати, необхідні для призначення двох і більше пацієнтам. Зазначене рішення лікарської комісії має включатися одночасно з контрактом, укладеним відповідно до цього пункту, до реєстру контрактів, передбачений статтею 103 цього Закону, за умови забезпечення передбаченого Федеральним законом від 27 липня 2006 року № 152-ФЗ "Про персональних даних" знеособлення персональних даних;

8) визнання повторного конкурсу, електронного аукціону, що не відбулися відповідно до частини 4 статті 55 та частиною 4 статті 71 цього Закону;

9) здійснення закупівель виробів народних художніх промислів визнаного художнього гідності, зразки яких зареєстровані в порядку, встановленому уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади;

10) здійснення закупівель послуг із захисту інтересів Російської Федерації в разі подачі фізичними особами та (або) юридичними особами в судові органи іноземних держав, міжнародні суди та арбітражі позовів до Російської Федерації при необхідності залучення російських і (або) іноземних фахівців, експертів і адвокатів до надання таких послуг.

3. Повідомлення про проведення запиту пропозицій розміщується замовником в єдиній інформаційній системі не пізніше ніж за п'ять днів до дати проведення такого запиту. Поряд з розміщенням повідомлення про проведення запиту пропозицій замовник має право направити запрошення взяти участь в запиті пропозицій особам, здатним здійснити поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що є об'єктами закупівель. У цьому випадку замовник зобов'язаний направити запрошення взяти участь в запиті пропозицій особам, з якими протягом вісімнадцяти місяців, що передують проведенню запиту пропозицій, замовником укладалися контракти щодо тих же об'єктів закупівель, за умови, що зазначені контракти не були розірвані у зв'язку з порушенням постачальниками (підрядниками, виконавцями) умов зазначених контрактів відповідно до положень цього закону. У разі проведення запиту пропозицій відповідно до пункту 6 частини 2 цієї статті замовник зобов'язаний направити запрошення взяти участь в запиті пропозицій тільки особам, які були учасниками закупівель на право укладення контракту, розірвання якого здійснено відповідно до положень частини 9 статті 95 цього Закону, і по відношенню до заявок яких при здійсненні даних закупівель не прийнято рішення про відхилення в зв'язку з невідповідністю таких заявок вимогам цього закону, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати проведення запиту пропозицій.

4. Повідомлення про проведення запиту пропозицій повинно містити наступну інформацію:

1) інформація, передбачена пунктами 1 - 5, 7 (в разі укладення контракту відповідно до пункту 8 частини 2 цієї статті) і 8 (якщо встановлення вимоги забезпечення виконання контракту передбачено статтею 96 цього Закону) статті 42 цього Закону;

2) вимоги, що пред'являються до учасників запиту пропозицій, і вичерпний перелік документів, які повинні бути представлені учасниками запиту пропозицій відповідно до статті 31 цього Закону;

3) мова або мови, на яких видано документацію конкурсних про проведення запиту пропозицій;

4) місце, дата і час розкриття конвертів із заявками на участь у запиті пропозицій і відкриття доступу до поданих у формі електронних документів заявками на участь у запиті пропозицій, розгляду і оцінки таких заявок;

5) способи отримання документації про проведення запиту пропозицій, термін, місце і порядок надання цієї документації;

6) плата (у разі її встановлення), що стягується замовником за надання документації про проведення запиту пропозицій, спосіб здійснення і валюта платежу;

7) термін, місце і порядок подачі заявок на участь в запиті пропозицій;

8) переваги, що надаються замовником відповідно до статей 28 - 30 цього Закону.

5. З моменту розміщення в єдиній інформаційній системі сповіщення про проведення запиту пропозицій замовник не має права скасовувати проведення запиту пропозицій або вносити зміни до повідомлення про проведення запиту пропозицій, документацію про проведення запиту пропозицій.

6. Одночасно з розміщенням повідомлення про проведення запиту пропозицій замовник розміщує в єдиній інформаційній системі документацію про проведення запиту пропозицій, яка повинна містити наступну інформацію:

1) інформація, зазначена в частині 4 цієї статті;

2) найменування і опис об'єкта закупівлі, умов контракту відповідно до статті 33 цього Закону, в тому числі обґрунтування початкової (максимальної) ціни контракту;

3) вимоги до змісту, в тому числі складу, формі заявок на участь в запиті пропозицій і інструкція по їх заповненню. При цьому не допускається встановлення вимог, що тягнуть за собою обмеження кількості учасників запиту пропозицій або доступу до участі в запиті пропозицій;

4) інформація про можливість замовника змінити передбачені контрактом кількість товару, обсяг роботи або послуги при укладанні договору або в ході його виконання відповідно до статті 95 цього Закону;

5) порядок проведення запиту пропозицій;

6) порядок і строк відкликання заявок на участь в запиті пропозицій, порядок повернення таких заявок (в тому числі надійшли після закінчення терміну їх прийому);

7) критерії оцінки заявок на участь в запиті пропозицій, величини значимості цих критеріїв відповідно до цього Закону, порядок розгляду та оцінки таких заявок;

8) інформація про контрактну службу, контрактному керуючому, відповідальних за укладення контракту, термін, протягом якого переможець запиту пропозицій повинен підписати контракт, умови визнання переможця запиту пропозицій ухилились від укладення контракту;

9) інформація про можливість односторонньої відмови від виконання контракту відповідно до положень частин 8 - 26 статті 95 цього Закону.

7. До документації про проведення запиту пропозицій додається проект контракту, який є невід'ємною частиною документації про проведення запиту пропозицій.

7.1. Прийом заявок на участь в запиті пропозицій припиняється з настанням терміну розкриття конвертів із заявками на участь у запиті пропозицій і відкриття доступу до поданих у формі електронних документів заявками на участь у запиті пропозицій.

8. Для участі у запиті пропозицій учасники запиту пропозицій в розмірі та на умовах, які встановлені в повідомленні про проведення запиту пропозицій і документації про проведення запиту пропозицій, подають заявки на участь в запиті пропозицій замовнику в письмовій формі або у формі електронного документа. Якщо до моменту розкриття конвертів із заявками на участь у запиті пропозицій і відкриття доступу до поданих у формі електронних документів заявками на участь у запиті пропозицій подана тільки одна заявка на участь в запиті пропозицій або не подали жодної такої заявки, запит пропозицій визнається таким.

9. У день, під час і в місці, що зазначені в повідомленні про проведення запиту пропозицій, безпосередньо перед розкриттям конвертів із заявками на участь у запиті пропозицій і відкриттям доступу до поданих у формі електронних документів заявками на участь у запиті пропозицій замовник зобов'язаний публічно оголосити присутнім учасникам запиту пропозицій при розтині цих конвертів і відкритті зазначеного доступу про можливість подачі заявок, буде змінено або відкликано поданих заявок. Замовник зобов'язаний надати всім учасникам запиту пропозицій, які подали заявки, можливість бути присутнім при розкритті конвертів із їх заявками і відкриття доступу до поданих у формі електронних документів заявками і оголошенні заявки, що містить кращі умови виконання контракту.

10. Комісією з розгляду заявок на участь в запиті пропозицій і остаточних пропозицій розкриваються надійшли конверти з заявками на участь у запиті пропозицій і відкривається доступ до поданих у формі електронних документів заявками на участь у запиті пропозицій. Учасники запиту пропозицій, які подали заявки, які не відповідають вимогам, встановленим документацією про проведення запиту пропозицій, усуваються, і їх заявки не оцінюються. Підстави, за якими учасник запиту пропозицій був відсторонений, фіксуються в протоколі проведення запиту пропозицій. У разі встановлення факту подачі одним учасником запиту пропозицій двох і більше заявок на участь в запиті пропозицій заявки такого учасника не розглядаються і повертаються йому.

11. Всі заявки учасників запиту пропозицій оцінюються на підставі критеріїв, зазначених у документації про проведення запиту пропозицій, фіксуються у вигляді таблиці і додаються до протоколу проведення запиту пропозицій, після чого оголошуються умови виконання контракту, що містяться в заявці, визнаною кращою, або умови, що містяться в єдиній заявці на участь в запиті пропозицій, без оголошення учасника запиту пропозицій, який направив таку єдину заявку.

12. Після оголошення умов виконання контракту, що містяться в заявці, визнаною кращою, або умов, що містяться в єдиній заявці на участь в запиті пропозицій, запит пропозицій завершується, всім учасникам запиту пропозицій або учаснику запиту пропозицій, яка подала єдину заявку на участь в запиті пропозицій, пропонується направити остаточну пропозицію не пізніше робочого дня, наступного за датою проведення запиту пропозицій.

13. У єдиній інформаційній системі в день розкриття конвертів із заявками на участь у запиті пропозицій і відкриття доступу до поданих у формі електронних документів заявками на участь у запиті пропозицій розміщується витяг з протоколу його проведення, що містить перелік відсторонених від участі в запиті пропозицій учасників із зазначенням підстав відсторонення, умов виконання контракту, що містяться в заявці, визнаною кращою, або умов, що містяться в єдиній заявці на участь в запиті пропозицій, без оголошення учасника запиту пропозицій, який направив таку заявку.

14. Якщо всі присутні при проведенні запиту пропозицій його учасники відмовилися направити остаточну пропозицію, запит пропозицій завершується. Відмова учасників запиту пропозицій направляти остаточні пропозиції фіксується в протоколі проведення запиту пропозицій. В цьому випадку остаточними пропозиціями визнаються подані заявки на участь в запиті пропозицій.

15. Розкриття конвертів з остаточними пропозиціями і відкриття доступу до поданих у формі електронних документів остаточним пропозицій здійснюються на наступний робочий день після дати завершення проведення запиту пропозицій і фіксуються в підсумковому протоколі. Учасники запиту пропозицій, які надіслали остаточні пропозиції, мають право бути присутніми при розкритті конвертів із остаточними пропозиціями і відкриття доступу до поданих у формі електронних документів остаточним пропозицій.

16. Виграв остаточним пропозицією є остаточну пропозицію, яка відповідно до критеріїв, зазначених в повідомленні про проведення запиту пропозицій, найкращим чином відповідає встановленим замовником вимогам до товарів, робіт, послуг. У разі, якщо в декількох остаточних пропозиціях містяться однакові умови виконання контракту, який виграв остаточним пропозицією визнається остаточну пропозицію, яка надійшла раніше. У підсумковому протоколі фіксуються всі умови, зазначені в остаточних пропозиціях учасників запиту пропозицій, прийняте на підставі результатів оцінки остаточних пропозицій рішення про присвоєння таким остаточним пропозицій порядкових номерів і умови переможця запиту пропозицій. Підсумковий протокол і протокол проведення запиту пропозицій розміщуються в єдиній інформаційній системі в день підписання підсумкового протоколу.

17. Контракт укладається на умовах, передбачених повідомленням про проведення запиту пропозицій і остаточним пропозицією переможця запиту пропозицій, не раніше ніж через сім днів з дати розміщення в єдиній інформаційній системі підсумкового протоколу, передбаченого частиною 16 цієї статті, і не пізніше ніж через двадцять днів з дати підписання зазначеного протоколу. При цьому контракт укладається тільки після надання учасником запиту пропозицій забезпечення виконання контракту у випадках, передбачених цим Законом. У разі, якщо переможцем запиту пропозицій не виконані вимоги цієї частини, такий переможець визнається ухилились від укладення контракту. При ухиленні переможця запиту пропозицій від укладення контракту замовник має право звернутися до суду з позовом про відшкодування збитків, заподіяних ухиленням від укладення контракту, і укласти контракт з учасником запиту пропозицій, остаточною пропозицією якого привласнений другий номер. У разі згоди учасника запиту пропозицій, остаточною пропозицією якого привласнений другий номер, укласти контракт проект контракту складається замовником шляхом включення в проект контракту умов виконання контракту, запропонованих цим учасником.

18. У разі, якщо запит пропозицій визнається, що не відбувся в зв'язку з тим, що до моменту розкриття конвертів із заявками на участь у запиті пропозицій і відкриття доступу до поданих у формі електронних документів заявками на участь у запиті пропозицій подана тільки одна така заявка, яка визнана відповідною вимогам цього закону та відповідає встановленим замовником вимогам до товарів, робіт, послуг відповідно до повідомленням про проведення запиту пропозицій, замовник має право здійснити закупівлю у єдиного постачальника (підрядника, виконавця) відповідно до пункту 25 частини 1 статті 93 цього закону .

19. У разі, якщо запит пропозицій визнається, що не відбувся в зв'язку з тим, що до моменту розкриття конвертів із заявками на участь у запиті пропозицій і відкриття доступу до поданих у формі електронних документів заявками на участь у запиті пропозицій не подано жодної такої заявки, замовник вносить зміни в план-графік (при необхідності також в план закупівель) і знову здійснює закупівлю, за винятком випадку, передбаченого пунктом 34 частини 1 статті 93 цього закону.

20. Замовник зобов'язаний забезпечити здійснення аудіозапису розкриття конвертів із заявками на участь у запиті пропозицій, конвертів з остаточними пропозиціями і відкриття доступу до поданих у формі електронних документів заявками на участь у запиті пропозицій, остаточним пропозицій. Будь-який учасник запиту пропозицій, присутній при розкритті конвертів із заявками на участь у запиті пропозицій, конвертів з остаточними пропозиціями і відкриття доступу до поданих у формі електронних документів заявками на участь у запиті пропозицій, остаточним пропозицій, має право здійснювати аудіо- та відеозапис розкриття цих конвертів і відкриття зазначеного доступу.

21. У разі наявності прийнятих судом або арбітражним судом судових актів або виникнення обставин непереборної сили, що перешкоджають підписанню контракту однієї зі сторін у встановлені цією статтею строки, ця сторона зобов'язана повідомити іншу сторону про наявність даних судових актів або обставин протягом одного дня. При цьому протягом встановлених цією статтею строків зупиняється на строк виконання даних судових актів або термін дії таких обставин, але не більше ніж на тридцять днів. У разі скасування, зміни або виконання даних судових актів або припинення дії даних обставин відповідна сторона зобов'язана повідомити іншу сторону про це не пізніше дня, наступного за днем ??скасування, зміни або виконання даних судових актів або припинення дії даних обставин.

§ 5. Закриті способи визначення постачальників

(Підрядників, виконавців)

Стаття 84. Особливості застосування закритих способів визначення постачальників (підрядників, виконавців)

1. Під закритими способами визначення постачальників (підрядників, виконавців) розуміються закритий конкурс, закритий конкурс з обмеженою участю, закритий двоетапний конкурс, закритий аукціон, при яких відповідно до положень статей 85 і 86 цього Закону інформація про закупівлі повідомляється замовником шляхом надсилання запрошень взяти участь в закритих способах визначення постачальників (підрядників, виконавців), документації про закупівлі обмеженому колу осіб, які відповідають вимогам, передбаченим цим законом, і здатні здійснити поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що є об'єктами закупівель, у випадках, передбачених частиною 2 цієї статті.

2. Закриті способи визначення постачальників (підрядників, виконавців) застосовуються тільки у випадках:

1) закупівель товарів, робіт, послуг, необхідних для забезпечення федеральних потреб, якщо відомості про такі потреби становлять державну таємницю;

2) закупівель товарів, робіт, послуг, відомості про які становлять державну таємницю, за умови, що такі відомості містяться в документації про закупівлю або в проекті контракту;

3) укладання контрактів на надання послуг зі страхування, транспортування та охорони цінностей Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Російської Федерації, на надання послуг зі страхування, транспортування, охорони музейних предметів і музейних колекцій, рідкісних і цінних видань, рукописів, архівних документів (включаючи їх копії), що мають історичне, художнє чи інше культурне значення і передаються замовниками фізичним особам або юридичним особам або прийнятих замовниками від фізичних осіб або юридичних осіб у тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування, в тому числі в зв'язку з проведенням виставок на території Російської Федерації і (або) територіях іноземних держав;

4) закупівель послуг з прибирання приміщень, послуг водіїв для забезпечення діяльності суддів, судових приставів.

3. Закриті способи визначення постачальників (підрядників, виконавців) застосовуються за погодженням з центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України на здійснення даних функцій. Погодження застосування закритих способів визначення постачальників (підрядників, виконавців) здійснюється в порядку, встановленому федеральним органом виконавчої влади з регулювання контрактної системи у сфері закупівель. При цьому термін такого узгодження не повинен бути більше ніж десять робочих днів з дати надходження звернення про погодження застосування закритого способу визначення постачальників (підрядників, виконавців).

4. Термін дії рішення федерального органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України на здійснення узгодження закритих способів визначення постачальників (підрядників, виконавців), не повинен перевищувати дев'яносто днів з дати його прийняття до дати направлення запрошень взяти участь в закритих способах визначення постачальників (підрядників, виконавців).

Стаття 85. Особливості проведення закритого конкурсу, закритого конкурсу з обмеженою участю, закритого двоетапного конкурсу

1. Під закритим конкурсом розуміється конкурс, при якому інформація про закупівлю направляється замовником обмеженому колу осіб, які задовольняють вимогам, передбаченим цим Законом, та у випадках, передбачених частиною 2 статті 84 цього Закону, здатні здійснити поставку товарів, виконання робіт або надання послуги, які є предметом такого конкурсу, і переможцем такого конкурсу визнається його учасник, який запропонував найкращі умови виконання контракту.

2. При проведенні закритого конкурсу застосовуються положення цього Закону про проведення відкритого конкурсу з урахуванням положень цієї статті.

3. При проведенні закритого конкурсу на закупівлю товару, роботи або послуги, відомості про які становлять державну таємницю, за умови, що ці відомості містяться в конкурсній документації або в проекті контракту, повідомлення про проведення закритого конкурсу розміщується замовником в єдиній інформаційній системі не менше ніж за тридцять днів до дати розкриття конвертів із заявками на участь у конкурсі. З дня розміщення в єдиній інформаційній системі сповіщення про проведення закритого конкурсу зацікавлені в отриманні конкурсної документації особи подають замовнику запит в письмовій формі з додатком документів, що підтверджують відповідність даних осіб вимогам, передбаченим цим Законом, та наявність доступу до відомостей, що становлять державну таємницю. Протягом трьох днів з дати отримання зазначеного запиту замовник направляє таким особам конкурсну документацію відповідно до вимог законодавства Російської Федерації про захист державної таємниці. При цьому конкурсна документація надається в письмовій формі після внесення даною особою плати за надання конкурсної документації, якщо зазначена плата встановлена ??замовником і вказівка ??про це міститься в запрошенні взяти участь в закритому конкурсі. Розмір зазначеної плати не повинен перевищувати витрати замовника на виготовлення копії документації про закритому конкурсі.

4. Повідомлення про проведення закритого конкурсу не потрібно при проведенні закритого конкурсу на закупівлю товару, роботи або послуги для забезпечення федеральних потреб, якщо відомості про такі потреби становлять державну таємницю, а також у випадках проведення закритого конкурсу на надання послуг зі страхування, транспортування та охорони цінностей Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Російської Федерації, на надання послуг зі страхування, транспортування, охорони музейних предметів і музейних колекцій, рідкісних і цінних видань, рукописів, архівних документів (включаючи їх копії), що мають історичне, художнє чи інше культурне значення і переданих замовниками фізичним особам або юридичним особам або прийнятих замовниками від фізичних осіб або юридичних осіб у тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування, в тому числі в зв'язку з проведенням виставок на території Російської Федерації і (або) територіях іноземних держав, на закупівлю послуг з прибирання приміщень, послуг водіїв для забезпечення діяльності суддів, судових приставів. Не пізніше ніж за двадцять днів до дати розкриття конвертів із заявками на участь в закритому конкурсі замовник направляє в письмовій формі запрошення взяти участь в закритому конкурсі особам, які відповідають вимогам, передбаченим цим Законом, і здатні здійснити поставку товарів, виконання робіт або надання послуги , що є предметом такого конкурсу, і в разі проведення закритого конкурсу на поставку товарів, виконання робіт або надання послуги, відомості про які становлять державну таємницю, мають доступ до відомостей, що становлять державну таємницю. У зазначених запрошеннях повинна міститися інформація, яка підлягає включенню до повідомлення про проведення відкритого конкурсу відповідно до цього Закону.

5. Замовник зобов'язаний забезпечити можливість ознайомлення з конкурсною документацією всім учасникам закритого конкурсу, який надіслав запити на отримання конкурсної документації, відповідним передбаченим цим Законом вимогам і отримав запрошення взяти участь у закритому конкурсі. Замовник на вимогу учасника закритого конкурсу, якому направлено запрошення взяти участь в закритому конкурсі, зобов'язаний надати даному учаснику конкурсну документацію протягом двох робочих днів з дати отримання зазначеної вимоги. При цьому конкурсна документація надається в письмовій формі після внесення цих учасником плати за надання конкурсної документації, якщо таку плату встановлено замовником і вказівка ??про це міститься в запрошенні взяти участь в закритому конкурсі. Розмір такої плати не повинен перевищувати витрати замовника на виготовлення копії конкурсної документації.

6. Розкриття конвертів із заявками на участь в закритому конкурсі може відбутися раніше ніж дата, зазначена в конкурсній документації та запрошенні взяти участь в закритому конкурсі, при наявності згоди в письмовій формі на це всіх учасників такого конкурсу, яким були направлені запрошення взяти участь в ньому .Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 10 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 12 сторінка

| | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 2 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 3 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 4 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 5 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 6 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 7 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 8 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 9 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати