На головну

Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 10 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

3) до повідомленню про проведення запиту котирувань і до запитів, передбачених частиною 4 статті 74 цього Закону, може додаватися проект контракту, підготовлений з урахуванням вимог законодавства іноземної держави, на території якого замовник здійснює цю закупівлю;

4) замовник має право скасувати проведення запиту котирувань до укладення контракту;

5) всі подані заявки на участь в запиті котирувань незалежно від засобів зв'язку і доставки, за допомогою яких такі заявки подані, розглядаються відповідно до вимог статті 78 цього Закону. При цьому замовник не має права відхиляти такі заявки через їхню невідповідність положенням частини 2 статті 77 цього Закону;

6) розміщення в єдиній інформаційній системі сповіщення, передбаченого статтею 73 цього Закону, протоколу, передбаченого статтею 78 цього Закону, інших передбачених цим Законом інформації і документів не вимагається;

7) контракт з переможцем запиту котирувань полягає не пізніше ніж через двадцять днів з дати підписання протоколу, передбаченого статтею 78 цього Закону.

Стаття 76. Особливості проведення запиту котирувань для надання швидкої, в тому числі швидкої спеціалізованої, медичної допомоги в екстреній або невідкладній формі і нормального життєзабезпечення громадян

1. Замовник має право здійснити закупівлю продовольства, засобів, необхідних для надання швидкої, в тому числі швидкої спеціалізованої, медичної допомоги в екстреній або невідкладній формі, лікарських засобів, палива, які необхідні для нормального життєзабезпечення громадян і відсутність яких призведе до порушення їх нормального життєзабезпечення, шляхом проведення запиту котирувань незалежно від ціни контракту у випадках, якщо:

1) судом винесено ухвалу про забезпечення позову, поданого замовником у зв'язку з невиконанням контракту, рішення про розірвання контракту на поставки продовольства, засобів, необхідних для надання швидкої, в тому числі швидкої спеціалізованої, медичної допомоги в екстреній або невідкладній формі, лікарських засобів, або палива, які необхідні для нормального життєзабезпечення громадян і відсутність яких призведе до порушення їх нормального життєзабезпечення;

2) контрольним органом у сфері закупівель видано припис про скасування результатів конкурсу або електронного аукціону і прийнято рішення про можливість здійснення закупівлі даного товару шляхом проведення запиту котирувань. Зазначене рішення приймається контрольним органом у сфері закупівель на підставі заяви замовника в термін не більше ніж десять робочих днів з дати видачі цього розпорядження;

3) раніше укладений контракт розірваний у зв'язку з односторонньою відмовою замовника від виконання контракту відповідно до положень частин 8 - 26 статті 95 цього Закону.

2. Контракт на поставку товару, передбаченого частиною 1 цієї статті, може укладатися на строк, що не перевищує строку, необхідного для проведення конкурсу або електронного аукціону на право укласти контракт на поставку даного товару. При укладанні цього контракту кількість поставленого товару не може перевищувати кількість товару, необхідне для нормального життєзабезпечення громадян протягом вказаного терміну.

Стаття 77. Порядок подачі заявки на участь у запиті котирувань

1. Будь-який учасник закупівлі, в тому числі учасник, якому не направлявся запит про надання котирувань, має право подати тільки одну заявку на участь в запиті котирувань. У разі, якщо замовником було внесено зміни до повідомлення про проведення запиту котирувань, учасник закупівлі має право змінити або відкликати свою заявку на участь в запиті котирувань до закінчення терміну подачі заявок на участь в запиті котирувань.

2. Заявка на участь у запиті котирувань подається замовнику в письмовій формі в запечатаному конверті, що не дозволяє переглядати зміст такої заявки до розкриття конверта, або у формі електронного документа до дати і часу розкриття конвертів із заявками на участь у запиті котирувань і відкриття доступу до поданих в формі електронних документів заявками на участь у запиті котирувань, зазначених у повідомленні про проведення запиту котирувань.

3. Заявка на участь в запиті котирувань, подана в строк, зазначений у повідомленні про проведення запиту котирувань, реєструється замовником. При цьому відмова в прийомі і реєстрації конверта з такою заявкою, на якому не зазначено інформацію про який подав його обличчі, і вимога надання даної інформації не допускаються. На вимогу учасника запиту котирувань, який подав заявку на участь в запиті котирувань, замовник видає розписку в отриманні заявки на участь в запиті котирувань із зазначенням дати і часу її отримання.

4. Замовник забезпечує збереження конвертів із заявками, захищеність, недоторканність і конфіденційність поданих у формі електронного документа заявок на участь в запиті котирувань і забезпечує розгляд змісту заявок на участь в запиті котирувань тільки після розкриття конвертів з такими заявками і відкриття доступу до поданих у формі електронних документів заявками на участь у запиті котирувань відповідно до цього закону. Особи, які здійснюють зберігання конвертів з такими заявками, не має права допускати пошкодження цих конвертів до моменту їх розкриття відповідно до цього Закону та (або) допускати відкриття доступу до поданих у формі електронних документів заявками на участь у запиті котирувань. За порушення вимог цієї статті винні особи несуть відповідальність, передбачену законодавством Російської Федерації.

5. Заявки на участь в запиті котирувань, подані після закінчення терміну подачі таких заявок, зазначеного в повідомленні про проведення запиту котирувань, не розглядаються і в день їх надходження повертаються особам, які подали такі заявки. При проведенні запиту котирувань відповідно до статті 76 цього Закону поверненню підлягає також заявка на участь в запиті котирувань, подана особою, позов про розірвання контракту з яким подано до суду, у випадку, зазначеному в пункті 1 частини 1 статті 76 цього Закону.

6. У разі, якщо після закінчення терміну подачі заявок на участь в запиті котирувань подана тільки одна така заявка або не подали жодної такої заявки, запит котирувань визнається таким.

Стаття 78. Розгляд та оцінка заявки на участь в запиті котирувань

1. котирування комісія розкриває конверти з заявками на участь у запиті котирувань і відкриває доступ до поданих у формі електронних документів заявками на участь у запиті котирувань під час і в місці, що зазначені в повідомленні про проведення запиту котирувань. Розтин всіх надійшли конвертів з такими заявками і відкриття доступу до поданих у формі електронних документів такими заявками, а також розгляд і оцінка таких заявок здійснюються в один день. Інформація про місце, дату, час розкриття конвертів з такими заявками і про відкриття доступу до поданих у формі електронних документів такими заявками, найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи), поштова адреса кожного учасника запиту котирувань, конверт із заявкою на участь в запиті котирувань якого розкривається або доступ до поданої в формі електронного документа заявці на участь в запиті котирувань якого відкривається, пропозиції про ціну контракту, зазначені в таких заявках, оголошуються при розкритті конвертів із такими заявками і відкритті доступу до поданих у формі електронних документів таким заявками.

2. Замовник зобов'язаний надати можливість всім учасникам запиту котирувань, які подали заявки на участь в запиті котирувань, або представникам цих учасників присутні при розтині конвертів з такими заявками і відкриття доступу до поданих у формі електронних документів таким заявками.

3. Безпосередньо перед розкриттям конвертів із заявками на участь у запиті котирувань і відкриттям доступу до поданих у формі електронних документів таким заявками котирувальна комісія зобов'язана оголосити учасникам запиту котирувань, присутнім при розтині цих конвертів і відкриття доступу до поданих у формі електронних документів такими заявками, про можливості подачі заявок на участь в запиті котирувань до розкриття конвертів з такими заявками і відкриття доступу до поданих у формі електронних документів таким заявками.

4. У разі встановлення факту подачі одним учасником запиту котирувань двох і більше заявок на участь в запиті котирувань за умови, що подані раніше такі заявки цим учасникам не відкликані, всі заявки на участь в запиті котирувань, подані цим учасником, не розглядаються і повертаються йому .

5. Замовник зобов'язаний забезпечити здійснення аудіозапису розкриття конвертів із заявками на участь у запиті котирувань і відкриття доступу до поданих у формі електронних документів таким заявками. Будь-який учасник запиту котирувань, присутній при розтині конвертів з такими заявками і відкриття доступу до поданих у формі електронних документів такими заявками, має право здійснювати аудіо- та відеозапис розкриття цих конвертів і відкриття даного доступу.

6. Переможцем запиту котирувань визнається учасник запиту котирувань, який подав заявку на участь в запиті котирувань, яка відповідає всім вимогам, встановленим в повідомленні про проведення запиту котирувань, і в якій вказана найнижча ціна товару, роботи або послуги. При пропонуванні найбільш низьку ціну товару, роботи або послуги декількома учасниками запиту котирувань переможцем запиту котирувань визнається учасник, заявка на участь в запиті котирувань якого надійшла раніше інших заявок на участь в запиті котирувань, в яких запропонована така ж ціна.

7. котирування комісія не розглядає і відхиляє заявки на участь в запиті котирувань, якщо вони не відповідають вимогам, встановленим у повідомленні про проведення запиту котирувань, або запропонована в таких заявках ціна товару, роботи або послуги перевищує початкову (максимальну) ціну, зазначену в повідомленні про проведення запиту котирувань, або учасником запиту котирувань не надані документи та інформація, передбачені частиною 3 статті 73 цього закону. Відхилення заявок на участь в запиті котирувань на інших підставах не допускається.

8. Результати розгляду і оцінки заявок на участь в запиті котирувань оформляються протоколом, в якому містяться інформація про замовника, про істотні умови контракту, про всіх учасників, що подали заявки на участь в запиті котирувань, про відхилені заявки на участь в запиті котирувань з обґрунтуванням причин відхилення (в тому числі із зазначенням положень цього закону та положень повідомлення про проведення запиту котирувань, яким не відповідають заявки на участь в запиті котирувань цих учасників, пропозицій, що містяться в заявках на участь в запиті котирувань, які не відповідають вимогам повідомлення про проведення запиту котирувань , порушень федеральних законів та інших нормативних правових актів, що стали підставою для відхилення заявок на участь в запиті котирувань), пропозиція про найбільш низькою ціною товару, роботи або послуги, інформація про переможця запиту котирувань, про учасника запиту котирувань, котрий запропонував у заявці на участь у запиті котирувань ціну контракту таку ж, як і переможець запиту котирувань, або про учасника запиту котирувань, пропозиція про ціну контракту якого містить найкращі умови за ціною контракту, такі після запропонованих переможцем запиту котирувань умов. Протокол розгляду та оцінки пропозицій конкурсних запиті котирувань підписується всіма присутніми на засіданні членами котирувальної комісії і в день його підписання розміщується в єдиній інформаційній системі. Зазначений протокол складається у двох примірниках, один з яких залишається у замовника, другий протягом двох робочих днів з дати підписання зазначеного протоколу передається переможцю запиту котирувань з додатком проекту контракту, який складається шляхом включення в нього умов виконання контракту, передбачених повідомленням про проведення запиту котирувань , і ціни, запропонованої переможцем запиту котирувань в заявці на участь в запиті котирувань.

9. У разі, якщо котировочной комісією відхилено всі подані заявки на участь в запиті котирувань або за результатами розгляду таких заявок тільки одна така заявка визнана відповідною всім вимогам, зазначеним у повідомленні про проведення запиту котирувань, запит котирувань визнається таким.

10. Будь-який учасник запиту котирувань, який подав заявку на участь в запиті котирувань, після розміщення в єдиній інформаційній системі протоколу розгляду та оцінки пропозицій конкурсних запиті котирувань право направити замовнику в письмовій формі або у формі електронного документа запит про дачу роз'яснень результатів розгляду та оцінки заявок на участь в запиті котирувань. Протягом двох робочих днів з дати надходження даного запиту замовник зобов'язаний надати зазначеному учаснику відповідні роз'яснення в письмовій формі або у формі електронного документа.

11. У разі, якщо переможець запиту котирувань не представив замовникові підписаний контракт в термін, зазначений у повідомленні про проведення запиту котирувань, такий переможець визнається ухилились від укладення контракту.

12. У разі визнання переможця запиту котирувань ухилились від укладення контракту замовник має право звернутися до суду з позовом про відшкодування збитків, заподіяних ухиленням від укладення контракту, і укласти контракт з учасником запиту котирувань, що запропонував таку ж, як і переможець запиту котирувань, ціну контракту, або при відсутності цього учасника з учасником запиту котирувань, пропозиція про ціну контракту якого містить найкраща умова за ціною контракту, наступне після запропонованого переможцем запиту котирувань умови, якщо ціна контракту не перевищує початкову (максимальну) ціну контракту, зазначену в повідомленні про проведення запиту котирувань. При цьому укладення контракту для цих учасників є обов'язковим. У разі ухилення цих учасників від укладення контракту замовник має право звернутися до суду з позовом про відшкодування збитків, заподіяних ухиленням від укладення контракту, і здійснити повторно запит котирувань.

13. Контракт може бути укладений не раніше ніж через сім днів з дати розміщення в єдиній інформаційній системі протоколу розгляду та оцінки пропозицій конкурсних запиті котирувань і не пізніше ніж через двадцять днів з дати підписання зазначеного протоколу.

14. Контракт укладається на умовах, передбачених повідомленням про проведення запиту котирувань, за ціною, запропонованою в заявці на участь в запиті котирувань переможця запиту котирувань або в заявці на участь в запиті котирувань учасника запиту котирувань, з яким укладається контракт у разі ухилення такого переможця від укладення контракту.

15. У разі наявності прийнятих судом або арбітражним судом судових актів або виникнення обставин непереборної сили, що перешкоджають підписанню контракту однієї зі сторін у встановлені цією статтею строки, ця сторона зобов'язана повідомити іншу сторону про наявність даних судових актів або обставин протягом одного дня. При цьому протягом встановлених цією статтею строків зупиняється на строк виконання даних судових актів або термін дії таких обставин, але не більше ніж на тридцять днів. У разі скасування, зміни або виконання даних судових актів або припинення дії даних обставин відповідна сторона зобов'язана повідомити іншу сторону про це не пізніше дня, наступного за днем ??скасування, зміни або виконання даних судових актів або припинення дії даних обставин.

Стаття 79. Наслідки визнання запиту котирувань, що не відбувся

1. Замовник укладає контракт з єдиним постачальником (підрядником, виконавцем) відповідно до пункту 25 частини 1 статті 93 цього Закону у випадках, якщо запит котирувань визнаний не відбувся з підстав, передбачених:

1) частини 6 статті 77 цього Закону в зв'язку з тим, що після закінчення терміну подачі заявок на участь в запиті котирувань подана тільки одна заявка. При цьому така заявка визнана відповідною вимогам цього Закону та вимогам, зазначеним в повідомленні про проведення запиту котирувань;

2) частиною 9 статті 78 цього Закону в зв'язку з тим, що за результатами розгляду заявок на участь в запиті котирувань тільки одна така заявка визнана відповідною вимогам цього Закону та вимогам, зазначеним в повідомленні про проведення запиту котирувань.

2. Якщо запит котирувань визнаний не відбувся на підставі, передбаченій частиною 9 статті 78 цього Закону в зв'язку з тим, що котировочной комісією відхилено всі подані заявки на участь в запиті котирувань, замовник продовжує строк подачі заявок на участь в запиті котирувань на чотири робочих дня і протягом одного робочого дня після дати закінчення терміну подачі таких заявок розміщує в єдиній інформаційній системі сповіщення про продовження терміну подачі таких заявок. При цьому замовник зобов'язаний направити запит про подання заявок на участь в запиті котирувань не менш ніж трьом його учасникам, які можуть здійснити поставку необхідного товару, виконання роботи або надання послуги.

3. У разі, якщо після дати закінчення терміну подачі заявок на участь в запиті котирувань, зазначеного в повідомленні про продовження терміну подачі таких заявок, подана тільки одна така заявка і вона визнана відповідною вимогам цього Закону та вимогам, зазначеним в повідомленні про проведення запиту котирувань, замовник укладає контракт з єдиним постачальником (підрядником, виконавцем) відповідно до пункту 25 частини 1 статті 93 цього закону.

4. У разі, якщо після дати закінчення терміну подачі заявок на участь в запиті котирувань, зазначеного в повідомленні про продовження терміну подачі таких заявок, що не подано жодної такої заявки, замовник вносить зміни в план-графік (при необхідності також в план закупівель) і знову здійснює закупівлю.

Стаття 80. Порядок подачі заявок на участь в попередньому відборі учасників закупівлі з метою надання гуманітарної допомоги або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру

1. У цьому Законі під гуманітарною допомогою розуміються поставляються Російською Федерацією на безоплатній основі іноземним державам, їх федеративних та муніципальних утворень, міжнародним або іноземним установам, некомерційним організаціям, іноземним фізичним особам товари, виконувані для них роботи, надані медичні та соціально-побутові послуги малозабезпеченим, соціально незахищеним, постраждалим від стихійних лих та інших надзвичайних подій групам населення, для ліквідації наслідків стихійних лих та інших надзвичайних подій. З метою надання гуманітарної допомоги або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру замовник проводить попередній відбір учасників закупівлі, кваліфікація яких відповідає вимогам, що пред'являються і які в найкоротші строки без попередньої оплати і (або) з відстрочкою платежу можуть здійснити поставки необхідних товарів, виконання робіт , надання послуг (далі - попередній відбір). За результатами попереднього відбору складається перелік постачальників, підрядників, виконавців (далі також - перелік постачальників) з метою подальшого здійснення закупівель у них товарів, робіт, послуг шляхом проведення запиту котирувань.

2. Перелік постачальників підлягає щорічному оновленню шляхом проведення попереднього відбору. У разі, якщо до дати проведення попереднього відбору в переліку постачальників залишився один учасник закупівлі, перелік постачальників підлягає оновленню не пізніше ніж через сорок п'ять днів з дати виключення передостаннього учасника закупівлі з цього переліку постачальників.

3. Перелік товарів, робіт, послуг, необхідних для надання гуманітарної допомоги або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру, встановлюється Кабінетом Міністрів України. У разі, якщо виникає потреба в товарах, роботах, послугах, не передбачених цим переліком, закупівлі даних товарів, робіт, послуг здійснюються відповідно до цього Закону. При цьому, якщо внаслідок непереборної сили виникла потреба в товарах, роботах, послугах, не передбачених цим переліком, і застосування інших способів визначення постачальників (підрядників, виконавців) недоцільно в зв'язку з витратою часу, здійснюється закупівля у єдиного постачальника (підрядника, виконавця).

4. Не пізніше ніж за двадцять днів до дати закінчення терміну подачі заявок на участь в попередньому відборі замовник розміщує в єдиній інформаційній системі повідомлення про проведення попереднього відбору. Поряд з цим замовник також має право опублікувати повідомлення про проведення попереднього відбору в будь-яких засобах масової інформації або розмістити його в електронних засобах масової інформації.

5. У повідомленні про проведення попереднього відбору повинна бути вказана наступна інформація:

1) інформація, передбачена статтею 42 цього Закону;

2) інформація про необхідність без попередньої оплати і (або) з відстрочкою платежу здійснити поставки товарів, виконання робіт, надання послуг в найкоротші строки;

3) вимоги, що пред'являються до учасників попереднього відбору, і вичерпний перелік документів, які повинні бути представлені учасниками попереднього відбору відповідно до пункту 1 частини 1 статті 31 цього Закону, а також вимога до учасників попереднього відбору відповідно до частини 1.1 ( при наявності такої вимоги) статті 31 цього закону;

4) форма заявки на участь в попередньому відборі;

5) місце, дата і час проведення попереднього відбору;

6) інформація про контрактну службу, контрактному керуючому, відповідальних за укладення контракту, термін, протягом якого переможець запиту котирувань або інший учасник запиту котирувань, з яким укладається контракт при ухиленні переможця запиту котирувань від укладення контракту, повинен підписати контракт, умови визнання переможця запиту котирувань чи іншого учасника запиту котирувань уклонившимися від укладення контракту.

6. До повідомленню про проведення попереднього відбору повинен бути прикладений проект контракту.

7. Заявки на участь в попередньому відборі подаються в термін і за формою, які вказані в повідомленні про проведення попереднього відбору.

8. Заявки на участь в попередньому відборі, подані після закінчення строку їх подання, не приймаються і не розглядаються замовником.

9. Кожна заявка на участь в попередньому відборі, подана в строк, зазначений у повідомленні про проведення попереднього відбору, реєструється замовником. На вимогу учасника попереднього відбору, який подав таку заявку, замовник видає розписку в її отриманні із зазначенням дати і часу її отримання.

Стаття 81. Порядок проведення попереднього відбору з метою надання гуманітарної допомоги або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру

1. котирування комісія зобов'язана розглянути подані заявки на участь в запиті котирувань протягом десяти днів з дати закінчення терміну подачі заявок на участь в попередньому відборі.

2. Ціни котирування комісією на підставі результатів розгляду заявок на участь в попередньому відборі складається перелік постачальників і приймається рішення про включення або про відмову у включенні учасника попереднього відбору до переліку постачальників.

3. Рішення про відмову у включенні учасника попереднього відбору до переліку постачальників приймається, якщо:

1) учасник попереднього відбору не відповідає вимогам, встановленим повідомленням про проведення попереднього відбору;

2) документи для проведення попереднього відбору представлені не в повному обсязі або надана недостовірна інформація;

3) заявка на участь в попередньому відборі не відповідає вимогам, встановленим повідомленням про проведення попереднього відбору;

4) учасник попереднього відбору виключений з переліку постачальників, який складено за результатами попереднього відбору, що проводився в попередні роки.

4. Результати розгляду заявок на участь в попередньому відборі оформляються протоколом, який ведеться котировочной комісією, підписується всіма присутніми членами котирувальної комісії і в день закінчення терміну розгляду заявок на участь в попередньому відборі розміщується замовником в єдиній інформаційній системі. Замовник не пізніше робочого дня, наступного за датою підписання зазначеного протоколу, направляє повідомлення про прийняті рішення учасникам попереднього відбору, які подали заявки на участь в ньому.

5. Рішення котирувальної комісії про відмову у включенні учасника попереднього відбору до переліку постачальників може бути оскаржене таким учасником в порядку, встановленому цим Законом.

6. Замовник складає перелік постачальників, в який включаються учасники попереднього відбору, щодо яких прийнято рішення про включення їх до переліку постачальників. Перелік постачальників складається відповідно до видів товарів, робіт, послуг, відповідно поставки, виконання, надання яких можуть здійснити ці учасники.

7. У разі встановлення недостовірності інформації, що міститься у поданих учасником попереднього відбору документах, замовник виключає з переліку постачальників цього учасника.

Стаття 82. Особливості здійснення закупівель шляхом проведення запиту котирувань з метою надання гуманітарної допомоги або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру

1. Закупівля шляхом проведення запиту котирувань з метою надання гуманітарної допомоги або ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру здійснюється без обмеження ціни контракту.

2. З метою надання гуманітарної допомоги або ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру замовник направляє запит про надання котирувань всім учасникам закупівель, які можуть здійснити поставки необхідних товарів, виконання робіт, надання послуг відповідно до переліку постачальників.

3. Запит про надання котирувань може направлятися з використанням будь-яких засобів зв'язку, в тому числі у формі електронного документа.

4. Запит про надання котирувань і заявка на участь в запиті котирувань повинні відповідати вимогам, встановленим статтею 73 цього Закону, з урахуванням особливостей, встановлених частинами 5 та 6 цієї статті.

5. У запиті про надання котирувань вказуються необхідні для надання гуманітарної допомоги або ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру кількість товару, обсяг роботи або послуги. У запиті про надання котирувань не вказується початкова (максимальна) ціна контракту. У заявці на участь у запиті котирувань учасник закупівлі вказує кількість товару, обсяг роботи або послуги, постачання, виконання або надання яких він може здійснити в термін, встановлений запитом про надання котирувань.

6. Кожен учасник закупівлі має право подати лише одну заявку на участь в запиті котирувань, зміна якої не допускається. У разі, якщо учасник закупівлі при проведенні запиту котирувань у відповідь на запит про надання котирувань не подасть заявку на участь в запиті котирувань два рази, цей учасник виключається з переліку постачальників і не може брати участь в попередньому відборі учасників закупівлі, проведеному на наступний рік для поновлення переліку постачальників.

7. На підставі результатів розгляду заявок на участь в запиті котирувань котирувальна комісія приймає рішення про відповідність або про невідповідність заявки на участь в запиті котирувань вимогам, встановленим в запиті про надання котирувань. При цьому рішення про невідповідність заявки на участь в запиті котирувань таким вимогам не може бути прийнято тільки на підставі невідповідності кількості товару, об'єму роботи або послуги, зазначених у запиті про надання котирувань, кількості товару, об'єму роботи або послуги, зазначеним в заявці на участь в запиті котирувань. У разі, якщо в термін, зазначений в запиті про надання котирувань, подана тільки одна заявка на участь в запиті котирувань або не подали жодної заявки на участь в запиті котирувань, запит котирувань визнається таким і замовник має право здійснити закупівлю товару, роботи або послуги у єдиного постачальника (підрядника, виконавця) відповідно до статті 93 цього закону.

8. На підставі результатів розгляду та оцінки пропозицій конкурсних запиті котирувань котирувальна комісія присвоює порядковий номер кожної заявці на участь в запиті котирувань в міру збільшення запропонованої в таких заявках ціни контракту. При цьому порядкові номери починають привласнювати заявками на участь у запиті котирувань, в яких передбачено не менше ніж тридцять відсотків кількості товару, об'єму роботи або послуги, зазначених у повідомленні про проведення запиту котирувань. Перший номер присвоюється заявці на участь в запиті котирувань, в якій передбачено не менше ніж тридцять відсотків кількості товару, об'єму роботи або послуги, зазначених у повідомленні про проведення запиту котирувань (при наявності заявок, в яких передбачено не менше ніж тридцять відсотків кількості товару, об'єму роботи або послуги, зазначених у повідомленні про проведення запиту котирувань), і запропонована найнижча ціна контракту. Якщо пропозиції про ціну контракту, що містяться в заявках на участь в запиті котирувань, збігаються, перший номер присвоюється заявці на участь в запиті котирувань, яка була отримана замовником раніше інших заявок на участь в запиті котирувань, в яких запропонована така ж ціна.Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 9 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 11 сторінка

| | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 2 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 3 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 4 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 5 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 6 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 7 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 8 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 12 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати