На головну

Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 7 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

5. Не допускається стягнення оператором електронного майданчика плати за проведення електронного аукціону.

6. Не допускається стягнення з учасників електронного аукціону плати за акредитацію на електронному майданчику та за участь в такому аукціоні, за винятком плати, що стягується з особи, з якою укладається контракт, відповідно до акта Уряду Російської Федерації, передбачених частиною 4 цієї статті і встановлює порядок і умови відбору операторів електронних майданчиків.

Стаття 60. Особливості документообігу при проведенні електронного аукціону

1. Обмін інформацією, пов'язаною з отриманням акредитації на електронних майданчиках і проведенням електронного аукціону, між учасником такого аукціону, замовником, оператором електронного майданчика здійснюється на електронному майданчику в формі електронних документів.

2. Документи і інформація, що направляються у формі електронних документів учасником електронного аукціону, замовником, повинні бути підписані посиленою електронним підписом особи, яка має право діяти від імені відповідно учасника такого аукціону, замовника.

3. Документи і інформація, що направляються у формі електронних документів оператором електронного майданчика учаснику електронного аукціону, замовнику або розміщуються оператором електронного майданчика на електронному майданчику та у єдиній інформаційній системі, повинні бути підписані посиленою електронним підписом особи, яка має право діяти від імені оператора електронного майданчика.

4. Ключі посилених електронних підписів, а також сертифікати ключів перевірки електронних підписів, призначені для використання в цілях цієї статті, створюються і видаються відповідно до частини 2 статті 5 цього Закону.

5. Порядок використання посиленою електронного підпису при обміні інформацією, пов'язаною з отриманням акредитації на електронному майданчику та проведенням електронного аукціону, і порядок визнання електронного підпису або її аналога, створених відповідно до норм права іноземної держави і (або) міжнародними стандартами і відповідних посиленою електронної підписи, використовуваної в цілях цієї статті, встановлюються єдиними вимогами, передбаченими частиною 4 статті 59 цього закону.

6. Протягом одного робочого дня з моменту розміщення інформації, пов'язаної з проведенням електронного аукціону, в єдиній інформаційній системі і на електронному майданчику зазначена інформація повинна бути доступна для ознайомлення в єдиній інформаційній системі і на електронному майданчику без справляння плати.

7. Протягом одного робочого дня з моменту розміщення в єдиній інформаційній системі сповіщення про відмову від проведення електронного аукціону, змін, внесених до повідомлення про проведення такого аукціону, документацію про такому аукціоні, роз'яснень положень документації про такому аукціоні оператор електронного майданчика розміщує зазначену інформацію на своєму сайті в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет", а також надсилає повідомлення про зазначені повідомленні, зміни, роз'ясненнях всім учасникам такого аукціону, які подали заявки на участь в ньому, повідомлення про зазначені роз'ясненнях також особі, яка подала запит про дачу роз'яснень положень документації про проведення такого аукціону, за адресами електронної пошти, вказаними цими учасниками при акредитації на електронному майданчику або цією особою при направленні запиту.

8. При напрямку оператором електронного майданчика замовнику документів та інформації в формі електронних документів, отриманих від учасника електронного аукціону, до підведення результатів такого аукціону оператор електронного майданчика зобов'язаний забезпечити конфіденційність інформації про учасника такого аукціону, що спрямувало зазначені документи і інформацію в порядку, встановленому єдиними вимогами , передбаченими частиною 4 статті 59 цього закону.

9. У разі, якщо цим Законом передбачено спрямування документів та інформації замовником учаснику електронного аукціону або цим учасником замовнику, вказаний документообіг здійснюється через електронну площадку, за винятком випадку укладення контракту за результатами такого аукціону.

10. Документи та інформація, пов'язані з проведенням електронного аукціону і отримані або спрямовані оператором електронного майданчика у формі електронного документа відповідно до цього Закону, зберігаються оператором електронного майданчика відповідно до єдиних вимог, передбачених частиною 4 статті 59 цього Закону.

Стаття 61. Акредитація учасників електронного аукціону на електронному майданчику

1. Для забезпечення доступу до участі в електронних аукціонах оператор електронного майданчика здійснює акредитацію учасників такого аукціону.

2. Для отримання акредитації учасник електронного аукціону надає оператору електронного майданчика наступні документи та інформацію:

1) заяву цього учасника про його акредитації на електронному майданчику;

2) копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб (для юридичної особи), копія виписки з єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців (для індивідуального підприємця), отримані не раніше ніж за шість місяців до дати звернення із заявою, зазначеною в пункті 1 цієї частини, копія документа, що посвідчує особу цього учасника (для іншої фізичної особи), належним чином завірений переклад на російську мову документів про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи як індивідуального підприємця відповідно до законодавства відповідної держави (для іноземної особи);

3) копії установчих документів цього учасника (для юридичної особи), копія документа, що засвідчує його особу (для фізичної особи);

4) копії документів, що підтверджують повноваження особи на отримання акредитації від імені цього учасника - юридичної особи (рішення про призначення або про обрання особи на посаду, відповідно до якого ця особа має право діяти від імені цього учасника без довіреності для отримання акредитації (далі в цією статтею - керівник). У разі, якщо від імені цього учасника діє інша особа, також подається довіреність на здійснення від імені такого учасника відповідних дій, завірена його печаткою (за наявності печатки) та підписана керівником або уповноваженою ним особою. У разі, якщо зазначена довіреність підписана особою, уповноваженою керівником, також подається копія документа, що підтверджує повноваження цієї особи;

5) копії документів, що підтверджують повноваження керівника. У разі, якщо від імені цього учасника діє інша особа, також подається довіреність, видана фізичній особі на здійснення від імені цього учасника дій щодо участі в таких аукціонах (в тому числі на реєстрацію на таких аукціонах), завірена його печаткою (за наявності печатки) та підписана керівником або уповноваженою ним особою. У разі, якщо зазначена довіреність підписана особою, уповноваженою керівником, також подається копія документа, що підтверджує повноваження цієї особи;

6) ідентифікаційний номер платника податків цього учасника або відповідно до законодавства відповідної іноземної держави аналог ідентифікаційного номера платника податків цього учасника (для іноземної особи);

7) адреса електронної пошти цього учасника для направлення оператором електронного майданчика повідомлень та іншої інформації відповідно до цього розділу;

8) рішення про схвалення або про здійснення за результатами таких аукціонів угод від імені цього учасника закупівлі - юридичної особи із зазначенням інформації про максимальну суму однієї операції. У разі, якщо вимога про необхідність наявності даного рішення для здійснення великої угоди встановлено законодавством Російської Федерації і (або) установчими документами юридичної особи, дане рішення приймається в порядку, встановленому для прийняття рішення про схвалення або про вчинення значного правочину. В інших випадках дане рішення приймається особою, уповноваженою на отримання акредитації від імені цього учасника закупівлі - юридичної особи.

3. Вимагати поряд з документами та інформацією, зазначеними в частині 2 цієї статті, надання інших документів та інформації не допускається.

4. У термін не більше ніж п'ять робочих днів з дати надходження документів та інформації, зазначених у частині 2 цієї статті, оператор електронного майданчика зобов'язаний акредитувати учасника електронного аукціону або відмовити цьому учаснику в акредитації з підстав, передбачених частиною 6 цієї статті, а також направити йому повідомлення про прийняте рішення.

5. Передбачене частиною 4 цієї статті повідомлення повинно також містити інформацію про реквізити рахунку для проведення операцій по забезпеченню заявок на участь в електронних аукціонах. Оператор електронного майданчика зобов'язаний забезпечити акредитованому на електронному майданчику учаснику такого аукціону доступ до участі в будь-яких таких аукціонах, що проводяться на даній електронному майданчику.

6. Оператор електронного майданчика зобов'язаний відмовити учаснику електронного аукціону в акредитації в разі ненадання їм документів та інформації, зазначених у частині 2 цієї статті, або надання документів, що не відповідають вимогам, встановленим законодавством Російської Федерації.

7. При прийнятті оператором електронного майданчика рішення про відмову в акредитації учасника електронного аукціону повідомлення, згідно з частиною 4 цієї статті, має містити також вказівка ??на підстави прийняття даного рішення, в тому числі вказівку на відсутність документів і інформації або невідповідність документів та інформації вимогам законодавства Російської Федерації. Після усунення зазначених підстав цей учасник має право знову надати документи і інформацію, зазначені в частині 2 цієї статті, для отримання акредитації на електронному майданчику.

8. Відмова в акредитації учасника електронного аукціону на електронному майданчику в інших випадках, за винятком зазначених у частині 6 цієї статті випадків, не допускається.

9. Акредитація учасника електронного аукціону на електронному майданчику здійснюється строком на три роки з дати направлення оператором електронного майданчика цьому учаснику повідомлення про прийняття рішення про його акредитації на електронному майданчику.

10. У разі внесення змін до документів та інформацію, зазначені в частині 2 цієї статті, заміни або припинення дії зазначених документів (в тому числі заміни або припинення дії посиленою електронного підпису) або видачі учасником електронного аукціону нових довіреностей на здійснення від його імені дій по участі в таких аукціонах цей учасник зобов'язаний негайно направити оператору електронного майданчика нові документи і інформацію, повідомлення про припинення дії вказаних в частині 2 цієї статті документів, припинення дії посиленою електронного підпису.

11. Відповідальність за достовірність документів та інформації, що надаються відповідно до частин 2 і 10 цієї статті, в тому числі посилених електронних підписів, і відповідність зазначених документів та інформації вимогам, встановленим законодавством Російської Федерації, за дії, вчинені на підставі зазначених документів та інформації , за своєчасне повідомлення оператора електронного майданчика про внесення змін до документів та інформацію, що надаються відповідно до частини 2 цієї статті, за заміну зазначених в частині 2 цієї статті документів або припинення їх дії (в тому числі заміну посиленою електронного підпису або припинення її дії) несе учасник електронного аукціону, який надав зазначені документи і інформацію.

12. Протягом одного робочого дня з моменту надходження передбачених частиною 10 цієї статті документів та інформації оператор електронного майданчика зобов'язаний забезпечити розміщення зазначених документів та інформації на електронному майданчику або внесення змін до надані відповідно до частини 2 цієї статті документи і інформацію із зазначенням дати і часу надходження зазначених документів та інформації. При цьому оператор електронного майданчика не здійснює перевірку достовірності зазначених документів та інформації, а також перевірку змін, внесених в документи і інформацію, на відповідність вимогам, встановленим законодавством Російської Федерації.

13. Учасник електронного аукціону, який отримав акредитацію на електронному майданчику та надав забезпечення заявки на участь в такому аукціоні, має право брати участь у всіх таких аукціонах, що проводяться на цій електронній площадці.

14. Учасник електронного аукціону, який отримав акредитацію на електронному майданчику, не має права подати заявку на участь в такому аукціоні за три місяці до дати закінчення терміну своєї акредитації.

15. За три місяці до дати закінчення терміну акредитації учасника електронного аукціону оператор електронного майданчика зобов'язаний направити відповідне повідомлення цьому учаснику. У разі, якщо ця країна-партнер отримав акредитацію на електронному майданчику, він має право пройти акредитацію на новий термін в порядку, встановленому цією статтею, не раніше ніж за шість місяців до дати закінчення терміну раніше отриманої акредитації.

Стаття 62. Реєстр учасників електронного аукціону, які отримали акредитацію на електронному майданчику

1. Оператор електронного майданчика здійснює ведення реєстру учасників електронного аукціону, які отримали акредитацію на електронному майданчику.

2. У реєстрі учасників електронного аукціону, які отримали акредитацію на електронному майданчику, щодо кожного учасника такого аукціону повинні міститися такі документи та інформація:

1) найменування учасника такого аукціону (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) учасника такого аукціону (для фізичної особи);

2) дата направлення учаснику такого аукціону повідомлення про прийняття рішення про його акредитації;

3) ідентифікаційний номер платника податків учасника такого аукціону або відповідно до законодавства відповідної іноземної держави аналог ідентифікаційного номера платника податків учасника такого аукціону (для іноземної особи);

4) копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб (для юридичної особи), копія виписки з єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців (для індивідуального підприємця), отримані не раніше ніж за шість місяців до дати звернення учасника такого аукціону із заявою про акредитацію, копії документів , що засвідчують особу учасника такого аукціону (для іншої фізичної особи), належним чином завірений переклад на російську мову документів про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи як індивідуального підприємця відповідно до законодавства відповідної іноземної держави (для іноземної особи);

5) копії установчих документів учасника такого аукціону (для юридичної особи), копії документів, що засвідчують особу учасника такого аукціону (для фізичної особи);

6) копії документів, що підтверджують повноваження особи на отримання акредитації на електронному майданчику від імені учасника такого аукціону - юридичної особи відповідно до пункту 4 частини 2 статті 61 цього Закону;

7) копії документів, що підтверджують повноваження особи на здійснення від імені учасника такого аукціону - юридичної особи дій щодо участі в таких аукціонах (в тому числі на реєстрацію на таких аукціонах) відповідно до пункту 5 частини 2 статті 61 цього Закону;

8) рішення про схвалення або про здійснення за результатами таких аукціонів угод від імені учасника такого аукціону - юридичної особи із зазначенням інформації про максимальну суму однієї операції відповідно до пункту 8 частини 2 статті 61 цього Закону;

9) дата припинення дії акредитації учасника такого аукціону на електронному майданчику.

3. Оператор електронного майданчика вносить до реєстру учасників електронного аукціону, які отримали акредитацію на електронному майданчику, документи і інформацію, що надаються відповідно до частини 2 цієї статті, в день прийняття рішення про акредитацію учасника такого аукціону на електронному майданчику.

4. У разі надходження відповідно до частини 10 статті 61 цього Закону від учасника електронного аукціону документів та інформації, в тому числі повідомлення про припинення дії документів, посиленою електронного підпису, оператор електронного майданчика протягом однієї години з моменту надходження зазначених документів та інформації розміщує їх в реєстрі учасників такого аукціону, які отримали акредитацію на електронному майданчику, із зазначенням дати і часу надходження зазначених документів та інформації.

5. Реєстр учасників електронного аукціону, які отримали акредитацію на електронному майданчику, розміщується на електронному майданчику її оператором, за винятком документів, передбачених пунктами 4 - 7 частини 2 цієї статті.

6. Оператор електронного майданчика виключає учасника електронного аукціону з реєстру учасників електронного аукціону, які отримали акредитацію на електронному майданчику, протягом одного робочого дня з дати закінчення терміну акредитації цього учасника або прийняття рішення про виключення цього учасника з даного реєстру. Оператор електронного майданчика зобов'язаний направити цьому учаснику повідомлення про виключення його з цього реєстру.

Стаття 63. Повідомлення про проведення електронного аукціону

1. Повідомлення про проведення електронного аукціону розміщується замовником в єдиній інформаційній системі.

2. У разі, якщо початкова (максимальна) ціна контракту (ціна лота) не перевищує три мільйони рублів, замовник розміщує в єдиній інформаційній системі повідомлення про проведення електронного аукціону не пізніше ніж за сім днів до дати закінчення терміну подачі заявок на участь в такому аукціоні .

3. У разі, якщо початкова (максимальна) ціна контракту (ціна лота) перевищує три мільйони рублів, замовник розміщує в єдиній інформаційній системі повідомлення про проведення електронного аукціону не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати закінчення терміну подачі заявок на участь в такому аукціоні.

4. Замовник має право опублікувати повідомлення про проведення електронного аукціону в будь-яких засобах масової інформації або розмістити це повідомлення у електронних засобах масової інформації за умови, що таке опублікування або таке розміщення не може здійснюватися замість передбаченого частиною 1 цієї статті розміщення.

5. У повідомленні про проведення електронного аукціону поряд з інформацією, вказаною у статті 42 цього Закону, зазначаються:

1) адреса електронного майданчика в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет";

2) дата закінчення терміну розгляду заявок на участь в такому аукціоні відповідно до частини 2 статті 67 цього Закону;

3) дата проведення такого аукціону відповідно до частини 3 статті 68 цього Закону. У разі, якщо дата проведення такого аукціону припадає на неробочий день, день проведення такого аукціону переноситься на наступний за ним робочий день;

4) розмір забезпечення заявок на участь в такому аукціоні;

5) переваги, що надаються замовником відповідно до статей 28 - 30 цього Закону;

6) вимоги, що пред'являються до учасників такого аукціону, і вичерпний перелік документів, які повинні бути представлені учасниками такого аукціону відповідно до пункту 1 частини 1 та частиною 2 (при наявності таких вимог) статті 31 цього Закону, а також вимога до учасникам такого аукціону відповідно до частини 1.1 (при наявності такої вимоги) статті 31 цього закону;

7) умови, заборони та обмеження допуску товарів, що походять з іноземної держави або групи іноземних держав, робіт, послуг, відповідно виконуються, надаються іноземними особами.

6. Замовник має право прийняти рішення про внесення змін до повідомлення про проведення електронного аукціону не пізніше ніж за два дні до дати закінчення терміну подачі заявок на участь в такому аукціоні. Зміна об'єкта закупівлі при проведенні такого аукціону не допускається. Протягом одного дня з дати прийняття даного рішення замовник розміщує в єдиній інформаційній системі зазначені зміни. При цьому термін подачі заявок на участь в такому аукціоні повинен бути продовжений таким чином, щоб з дати розміщення змін, внесених до повідомлення про проведення такого аукціону, до дати закінчення терміну подачі заявок на участь в такому аукціоні цей термін становив не менше ніж п'ятнадцять днів або , якщо початкова (максимальна) ціна контракту (ціна лота) не перевищує три мільйони рублів, не менше ніж сім днів.

Стаття 64. Зміст документації про електронний аукціоні

1. Документація про електронний аукціоні поряд з інформацією, вказаною в повідомленні про проведення такого аукціону, повинна містити наступну інформацію:

1) найменування та опис об'єкта закупівлі та умови контракту відповідно до статті 33 цього Закону, в тому числі обґрунтування початкової (максимальної) ціни контракту;

2) вимоги до змісту, складу заявки на участь в такому аукціоні відповідно до частин 3 - 6 статті 66 цього Закону та інструкцію щодо її заповнення. При цьому не допускається встановлення вимог, що тягнуть за собою обмеження кількості учасників такого аукціону або обмеження доступу до участі в такому аукціоні;

3) дата і час закінчення терміну подачі заявок на участь в такому аукціоні;

4) дата закінчення терміну розгляду заявок на участь в такому аукціоні відповідно до частини 2 статті 67 цього Закону;

5) дата проведення такого аукціону відповідно до частини 3 статті 68 цього Закону;

6) інформація про валюту, що використовується для формування ціни контракту і розрахунків з постачальниками (підрядниками, виконавцями);

7) порядок застосування офіційного курсу іноземної валюти до рубля Російської Федерації, встановленого Центральним банком Російської Федерації і використовуваного при оплаті контракту;

8) розмір забезпечення виконання контракту, термін і порядок надання зазначеного забезпечення, вимоги до забезпечення виконання контракту;

9) можливість замовника змінити умови контракту відповідно до положень цього Закону;

10) інформація про контрактну службу, контрактному керуючому, відповідальних за укладення контракту, термін, протягом якого переможець такого аукціону чи інший учасник, з яким укладається контракт при ухиленні переможця такого аукціону від укладання контракту, повинен підписати контракт, умови визнання переможця такого аукціону або іншого учасника такого аукціону уклонившимися від укладення контракту;

11) порядок, дати початку і закінчення терміну надання учасникам такого аукціону роз'яснень положень документації про такому аукціоні;

12) інформація про можливість односторонньої відмови від виконання контракту відповідно до положень частин 8 - 26 статті 95 цього Закону.

2. Документація про електронний аукціоні не може містити вимоги до оформлення і формі заявки на участь в такому аукціоні.

3. Документація про електронний аукціоні поряд з передбаченої частиною 1 цієї статті інформацією містить вимоги до учасників такого аукціону, встановлені відповідно до частини 1, частинами 1.1 і 2 (при наявності таких вимог) статті 31 цього Закону.

4. До документації про електронний аукціоні додається проект контракту, який є невід'ємною частиною цієї документації.

Стаття 65. Порядок надання документації про електронний аукціоні, роз'яснень її положень та внесення до неї змін

1. У разі проведення електронного аукціону замовник розміщує в єдиній інформаційній системі документацію про такому аукціоні в терміни, зазначені в частинах 2 і 3 статті 63 цього Закону, одночасно з розміщенням повідомлення про проведення такого аукціону.

2. Документація про електронний аукціоні повинна бути доступна для ознайомлення без стягування плати.

3. Будь-який учасник електронного аукціону, який отримав акредитацію на електронному майданчику, має право направити на адресу електронного майданчика, на якій планується проведення такого аукціону, запит про дачу роз'яснень положень документації про такому аукціоні. При цьому учасник такого аукціону має право направити не більше ніж три запити щодо надання роз'яснень положень даної документації щодо одного такого аукціону. Протягом однієї години з моменту надходження зазначеного запиту він направляється оператором електронного майданчика замовнику.

4. Протягом двох днів з дати надходження від оператора електронного майданчика зазначеного в частині 3 цієї статті запиту замовник розміщує в єдиній інформаційній системі роз'яснення положень документації про електронний аукціоні із зазначенням предмета запиту, але без вказівки учасника такого аукціону, від якого надійшов вказаний запит, за умови, що зазначений запит надійшов замовнику не пізніше ніж за три дні до дати закінчення терміну подачі заявок на участь в такому аукціоні.

5. Роз'яснення положень документації про електронний аукціоні не повинні змінювати її суть.

6. Замовник за власною ініціативою або відповідно до котрі вступили запитом про дачу роз'яснень положень документації про електронний аукціоні право прийняти рішення про внесення змін до документації про такому аукціоні не пізніше ніж за два дні до дати закінчення терміну подачі заявок на участь в такому аукціоні. Зміна об'єкта закупівлі та збільшення розміру забезпечення даних заявок не допускаються. Протягом одного дня з дати прийняття зазначеного рішення зміни, внесені в документацію про такому аукціоні, розміщуються замовником в єдиній інформаційній системі. При цьому термін подачі заявок на участь в такому аукціоні повинен бути продовжений так, щоб з дати розміщення змін до дати закінчення терміну подачі заявок на участь в такому аукціоні цей термін становив не менше ніж п'ятнадцять днів або, якщо початкова (максимальна) ціна контракту (ціна лота) не перевищує три мільйони рублів, не менше ніж сім днів.

Стаття 66. Порядок подачі заявок на участь в електронному аукціоні

1. Подача заявок на участь в електронному аукціоні здійснюється тільки особами, які отримали акредитацію на електронному майданчику.

2. Заявка на участь в електронному аукціоні складається з двох частин.

3. Перша частина заявки на участь в електронному аукціоні повинна містити зазначену в одному з наступних підпунктів інформацію:

1) при укладанні контракту на поставку товару:

а) згоду учасника такого аукціону на поставку товару в разі, якщо ця країна-партнер пропонує для поставки товар, щодо якого в документації про такому аукціоні міститься вказівка ??на товарний знак (його словесне позначення) (при наявності), знак обслуговування (при наявності), фірмове найменування (при наявності), патенти (при наявності), корисні моделі (при наявності), промислові зразки (при наявності), найменування країни походження товару, і (або) такий учасник пропонує для поставки товар, який у місцях склеювання, вказаною в даної документації, конкретні показники товару, що відповідають значенням еквівалентності, встановленим цією документацією;

б) конкретні показники, що відповідають значенням, встановленим документацією про такому аукціоні, і вказівка ??на товарний знак (його словесне позначення) (при наявності), знак обслуговування (при наявності), фірмове найменування (при наявності), патенти (при наявності), корисні моделі (при наявності), промислові зразки (при наявності), найменування країни походження товару;

2) згоду учасника такого аукціону на виконання роботи або надання послуги на умовах, передбачених документацією про такому аукціоні, при проведенні такого аукціону на виконання роботи або надання послуги;

3) при укладенні контракту на виконання роботи або надання послуги, для виконання або надання яких використовується товар:

а) згода, передбачена пунктом 2 цієї частини, в тому числі згода на використання товару, щодо якого в документації про такому аукціоні міститься вказівка ??на товарний знак (його словесне позначення) (при наявності), знак обслуговування (при наявності), фірмове найменування (при наявності), патенти (при наявності), корисні моделі (при наявності), промислові зразки (при наявності), найменування країни походження товару, або згода, передбачена пунктом 2 цієї частини, вказівку на товарний знак (його словесне позначення) (при наявності), знак обслуговування (при наявності), фірмове найменування (при наявності), патенти (при наявності), корисні моделі (при наявності), промислові зразки (при наявності), найменування країни походження товару та, якщо учасник такого аукціону пропонує для використання товар, який у місцях склеювання, вказаною в даній документації, конкретні показники товару, що відповідають значенням еквівалентності, встановленим цією документацією, за умови утримання в ній вказівки на товарний знак (його словесне позначення) (при наявності), знак обслуговування (при наявності), фірмове найменування (при наявності), патенти (при наявності), корисні моделі (при наявності), промислові зразки (при наявності), найменування країни походження товару, а також вимога про необхідність зазначення у заявці на участь у такому аукціоні на товарний знак (його словесне позначення) (при наявності), знак обслуговування (при наявності), фірмове найменування (при наявності), патенти (при наявності), корисні моделі (при наявності), промислові зразки (при наявності), найменування країни походження товару;Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 6 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 8 сторінка

| | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 2 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 3 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 4 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 5 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 9 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 10 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 11 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 12 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати