На головну

Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 4 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

Учасник конкурсу, учасник аукціону, учасник запиту котирувань, учасник запиту пропозицій має право змінити або відкликати свою заявку до закінчення терміну подачі заявок з урахуванням положень цього Закону. У цьому випадку учасник конкурсу, учасник аукціону не втрачають право на внесення в якості забезпечення заявки грошові кошти. Зміна заявки або повідомлення про її відкликання є дійсним, якщо зміна здійснено або повідомлення отримане замовником до закінчення строку подання заявок.

Стаття 44. Забезпечення заявок при проведенні конкурсів і аукціонів

1. При проведенні конкурсів і аукціонів замовник зобов'язаний встановити вимогу до забезпечення заявок. При цьому в конкурсній документації, документації про аукціон замовником повинні бути вказані розмір забезпечення заявок відповідно до цього Закону та умови банківської гарантії (якщо такий спосіб забезпечення заявок застосовується відповідно до цього Закону). Забезпечення заявки на участь в конкурсі або закритому аукціоні може надаватися учасником закупівлі шляхом внесення грошових коштів або банківською гарантією. Вибір способу забезпечення заявки на участь в конкурсі або закритому аукціоні здійснюється учасником закупівель.

2. Забезпечення заявки на участь в електронних аукціонах може надаватися учасником закупівлі тільки шляхом внесення грошових коштів.

3. Банківська гарантія, видана учаснику закупівлі банком для цілей забезпечення заявки на участь в конкурсі або закритому аукціоні, повинна відповідати вимогам статті 45 цього Закону. Термін дії банківської гарантії, наданої як забезпечення заявки, повинен становити не менш ніж два місяці з дати закінчення терміну подачі заявок.

4. Вимога про забезпечення заявки на участь у визначенні постачальника (підрядника, виконавця) в рівній мірі відноситься до всіх учасників закупівлі.

5. У разі, якщо учасником закупівлі в складі заявки представлені документи, що підтверджують внесення грошових коштів в якості забезпечення заявки на участь у визначенні постачальника (підрядника, виконавця), і до дати розгляду і оцінки заявок грошові кошти не надійшли на рахунок, який вказаний замовником в документації про закупівлю і на якому відповідно до законодавства Російської Федерації враховуються операції з коштами, які надходять замовнику, такий учасник визнається не надали забезпечення заявки. Це правило не застосовується при проведенні електронного аукціону.

6. Грошові кошти, внесені в якості забезпечення заявки на участь у визначенні постачальника (підрядника, виконавця), повертаються на рахунок учасника закупівлі при проведенні конкурсу та закритого аукціону протягом не більше ніж п'яти робочих днів, а при проведенні електронного аукціону припиняється блокування таких грошових коштів відповідно до частини 18 цієї статті протягом не більше ніж одного робочого дня з дати настання однієї з таких випадків:

1) підписання протоколу розгляду та оцінки заявок на участь у конкурсі, протоколу підведення підсумків електронного аукціону, протоколу закритого аукціону. При цьому повернення або припинення блокування здійснюється щодо грошових коштів всіх учасників закупівлі, за винятком переможця визначення постачальника (підрядника, виконавця), якому такі кошти повертаються після укладення контракту;

2) скасування ухвали постачальника (підрядника, виконавця);

3) відхилення заявки учасника закупівлі;

4) відкликання заявки учасником закупівлі до закінчення терміну подачі заявок;

5) отримання заявки на участь у визначенні постачальника (підрядника, виконавця) після закінчення терміну подачі заявок;

6) усунення учасника закупівлі від участі у визначенні постачальника (підрядника, виконавця) або відмова від укладення контракту з переможцем визначення постачальника (підрядника, виконавця) відповідно до частин 9 і 10 статті 31 цього Закону;

7) отримання замовником рішення контрольного органу в сфері закупівель про відмову в погодженні укладення контракту з єдиним постачальником (підрядником, виконавцем), а в разі проведення електронного аукціону отримання оператором електронного майданчика від замовника зазначеного рішення, що направляється не пізніше робочого дня, наступного після дати отримання замовником вказаного рішення.

7. Повернення банківської гарантії у випадках, зазначених у частині 6 цієї статті, замовником яка її особі або гаранту не здійснюється, стягнення по ній не проводиться.

8. Кошти, внесені в якості забезпечення заявок, при проведенні електронних аукціонів перераховуються на рахунок оператора електронного майданчика в банку. Доходи, отримані оператором електронного майданчика від розміщення грошових коштів, внесених в якості забезпечення заявок, підлягають виплаті учасникам електронних аукціонів за період розміщення зазначених коштів на рахунку оператора електронного майданчика в банку з моменту блокування зазначених коштів до припинення їх блокування відповідно до положень цієї статті на підставі договору, укладеного оператором електронного майданчика з кожним учасником закупівлі при проходженні їм акредитації на електронному майданчику.

9. Для обліку проведення операцій по забезпеченню участі в електронних аукціонах на рахунку оператора електронного майданчика відкриваються особові рахунки учасників таких аукціонів.

10. Вимоги до фінансової стійкості банків (в тому числі в частині власних коштів (капіталу), активів, прибутковості, ліквідності, структури власності), в яких оператором електронного майданчика відкриваються рахунки для обліку грошових коштів, внесених учасниками закупівель в якості забезпечення заявок, порядок ведення переліку таких банків, а також вимоги до умов договорів про ведення зазначених рахунків, що укладаються оператором електронного майданчика з банком, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

11. Оператор електронного майданчика і банк, в якому оператором електронного майданчика відкритий рахунок для обліку коштів, внесених учасниками закупівель в якості забезпечення заявок на участь в електронних аукціонах, несуть солідарну відповідальність перед такими учасниками за дотримання терміну повернення їм зазначених коштів відповідно до вимог цієї статті.

12. При проведенні електронного аукціону блокування грошових коштів, внесених учасником такого аукціону в якості забезпечення заявки на рахунок оператора електронного майданчика, припиняється оператором електронного майданчика у випадках, передбачених цією статтею, в порядку, встановленому єдиними вимогами до функціонування електронних майданчиків, визначеними відповідно до частиною 4 статті 59 цього закону федеральним органом виконавчої влади з регулювання контрактної системи у сфері закупівель.

13. Повернення грошових коштів, внесених в якості забезпечення заявок, не здійснюється, а в разі проведення електронного аукціону кошти, внесені в якості забезпечення заявок, перераховуються на рахунок, який вказаний замовником і на якому відповідно до законодавства Російської Федерації враховуються операції з коштами , які надходять замовнику, або здійснюється сплата грошових сум за банківською гарантією, в наступних випадках:

1) ухилення або відмову учасника закупівлі укласти контракт;

2) ненадання або надання з порушенням умов, встановлених цим Законом, до укладення контракту замовнику забезпечення виконання контракту;

3) втратив чинність. - Федеральний закон від 04.06.2014 № 140-ФЗ.

14. Розмір забезпечення заявки повинен складати від однієї другий відсотка до п'яти відсотків початкової (максимальної) ціни контракту або, якщо при проведенні аукціонів початкова (максимальна) ціна контракту не перевищує три мільйони рублів, один відсоток початкової (максимальної) ціни контракту.

15. У разі, якщо закупівля здійснюється відповідно до статей 28 - 30 цього Закону та учасником закупівлі є установа або підприємство кримінально-виконавчої системи, організація інвалідів, суб'єкт малого підприємництва або соціально орієнтована некомерційна організація, розмір забезпечення заявки не може перевищувати два відсотки початкової (максимальної) ціни контракту.

16. Участь в електронному аукціоні можливо при наявності на особовому рахунку учасника закупівлі, відкритому для проведення операцій по забезпеченню участі в такому аукціоні на рахунку оператора електронного майданчика, грошових коштів, щодо яких не здійснено блокування операцій по особовому рахунку відповідно до частини 18 цієї статті, в розмірі не менше ніж розмір забезпечення заявки на участь в такому аукціоні, передбачений документацією про такому аукціоні.

17. Надходження заявки на участь в електронному аукціоні є дорученням учасника закупівлі оператору електронного майданчика блокувати операції по особовому рахунку цього учасника, відкритого для проведення операцій по забезпеченню участі в такому аукціоні, щодо грошових коштів в розмірі забезпечення зазначеної заявки.

18. Протягом одного робочого дня з моменту отримання заявки на участь в електронному аукціоні оператор електронного майданчика зобов'язаний здійснити блокування операцій по особовому рахунку, відкритого для проведення операцій по забезпеченню участі в такому аукціоні даного учасника, який подав зазначену заявку, щодо грошових коштів в розмірі забезпечення зазначеної заявки. При цьому в разі, передбаченому пунктом 5 частини 11 статті 66 цього Закону, блокування не провадиться.

19. У разі відсутності на особовому рахунку, відкритому для проведення операцій по забезпеченню участі в електронному аукціоні учасника закупівлі, який подав заявку на участь в такому аукціоні, грошових коштів в розмірі забезпечення зазначеної заявки, щодо яких не здійснено блокування відповідно до цього Закону , оператор електронного майданчика повертає зазначену заявку протягом однієї години з моменту її отримання даному учаснику закупівлі.

20. Протягом одного робочого дня з дати повернення заявки на участь в електронному аукціоні у випадках, передбачених пунктами 1 - 4 частини 11 статті 66 цього Закону, оператор електронного майданчика припиняє здійснене при отриманні зазначеної заявки відповідно до частини 18 цієї статті блокування операцій по особовому рахунку учасника закупівлі, відкритого для проведення операцій по забезпеченню участі в таких аукціонах, щодо грошових коштів в розмірі забезпечення зазначеної заявки.

21. У разі відкликання заявки на участь в електронному аукціоні в порядку, встановленому частиною 14 статті 66 і частиною 9 статті 69 цього Закону, оператор електронного майданчика припиняє здійснене відповідно до частини 18 цієї статті блокування операцій по особовому рахунку учасника закупівлі, відкритого для проведення операцій по забезпеченню участі в таких аукціонах, щодо грошових коштів в розмірі забезпечення зазначеної заявки протягом одного робочого дня з дати надходження повідомлення про відкликання зазначеної заявки.

22. Протягом одного робочого дня, наступного після дати надходження оператору електронного майданчика зазначеного в частині 6 статті 67 цього Закону протоколу, оператор електронного майданчика припиняє здійснене відповідно до частини 18 цієї статті блокування операцій по особовому рахунку, відкритого для проведення операцій по забезпеченню участі в електронних аукціонах учасника закупівлі, чи не допущеного до участі в електронному аукціоні, щодо грошових коштів в розмірі забезпечення заявки на участь в такому аукціоні.

23. Оператор електронного майданчика припиняє здійснене відповідно до частини 18 цієї статті блокування операцій по особовому рахунку, відкритого для проведення операцій по забезпеченню участі в електронному аукціоні учасника закупівлі, який не взяв участі в такому аукціоні, щодо грошових коштів в розмірі забезпечення заявки на участь в ньому протягом одного робочого дня з дати розміщення на електронному майданчику протоколу проведення такого аукціону.

24. Протягом одного робочого дня з дати розміщення на електронному майданчику зазначеного в частині 8 статті 69 цього Закону протоколу оператор електронного майданчика припиняє здійснене відповідно до частини 18 цієї статті блокування операцій по особовому рахунку, відкритого для проведення операцій по забезпеченню участі в електронних аукціонах учасника закупівлі, який подав заявку на участь в такому аукціоні, визнану не відповідає вимогам, передбаченим документацією про такому аукціоні, щодо грошових коштів в розмірі забезпечення даної заявки, за винятком випадку, передбаченого частиною 27 цієї статті.

25. Подача учасником закупівлі заявки на участь в електронному аукціоні є згодою цього учасника на списання грошових коштів, що знаходяться на його особовому рахунку, відкритому для проведення операцій по забезпеченню участі в такому аукціоні, як плата за участь в ньому, що стягується з особи, з яким укладається контракт, відповідно до частини 6 статті 59 цього закону.

26. Учасник закупівлі має право розпоряджатися коштами, які знаходяться на його особовому рахунку, відкритому для проведення операцій по забезпеченню участі в електронному аукціоні, і щодо яких блокування операцій по цьому особовому рахунком не здійснено відповідно до частини 18 цієї статті.

27. У разі, якщо протягом одного кварталу на одній електронному майданчику щодо друге частин трьох заявок на участь в електронному аукціоні, поданих одним учасником такого аукціону, аукціонною комісією прийнято рішення про невідповідність зазначених заявок вимогам, передбаченим документацією про такому аукціоні, на підставах , встановленим пунктом 1 частини 6 статті 69 цього закону (за винятком випадків, якщо ця країна-партнер оскаржив ці рішення відповідно до цього закону та за результатами оскарження прийнято рішення про необгрунтованість даних рішень), оператор електронного майданчика після закінчення тридцяти днів з дати прийняття останнього з даних рішень перераховує замовнику кошти, внесені цим учасником в якості забезпечення останньої заявки на рахунок, який вказаний замовником і на якому відповідно до законодавства Російської Федерації враховуються операції з коштами, які надходять замовнику.

28. На вимогу учасника закупівлі про повернення грошових коштів, які внесені в якості забезпечення заявки на участь в електронному аукціоні і щодо яких не здійснено блокування або блокування припинено відповідно до положень цієї статті, зазначені грошові кошти повертаються на рахунок учасника закупівлі протягом трьох робочих днів з дати надходження оператору електронного майданчика даної вимоги.

29. У разі прострочення виконання замовником або оператором електронного майданчика передбачених цією статтею зобов'язань по своєчасному поверненню коштів або припинення їх блокування учасник закупівлі, в тому числі визнаний постачальником (підрядником, виконавцем), має право вимагати сплати пені. Пеня нараховується за кожний день прострочення виконання зобов'язання починаючи з дня, наступного після дня закінчення встановленого відповідно до цієї статті строку виконання зобов'язання. Така пеня встановлюється в розмірі однієї трьохсот діючої на дату сплати пені ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації від не повернутої у термін суми або від суми, блокування якої повинно бути припинено.

Стаття 45. Умови банківської гарантії. Реєстр банківських гарантій

1. Замовники в якості забезпечення заявок і виконання контрактів приймають банківські гарантії, видані банками, включеними в передбачений статтею 74.1 Податкового кодексу Російської Федерації перелік банків, що відповідають встановленим вимогам для прийняття банківських гарантій з метою оподаткування.

2. Банківська гарантія повинна бути безвідкличної і повинна містити:

1) суму банківської гарантії, що підлягає сплаті гарантом замовнику в встановлених частиною 13 статті 44 цього Закону випадках, або суму банківської гарантії, що підлягає сплаті гарантом замовнику в разі неналежного виконання зобов'язань принципалом відповідно до статті 96 цього Закону;

2) зобов'язання принципала, належне виконання яких забезпечується банківською гарантією;

3) обов'язок гаранта сплатити замовнику неустойку в розмірі 0,1 відсотка грошової суми, яка підлягає сплаті, за кожен день прострочення;

4) умова, згідно з яким виконанням зобов'язань гаранта по банківській гарантії є фактичне надходження грошових сум на рахунок, на якому відповідно до законодавства Російської Федерації враховуються операції з коштами, які надходять замовнику;

5) термін дії банківської гарантії з урахуванням вимог статей 44 та 96 цього Закону;

6) відкладальне умова, що передбачає укладення договору надання банківської гарантії за зобов'язаннями принципала, що виникли з договору при його укладанні, в разі надання банківської гарантії як забезпечення виконання контракту;

7) встановлений Урядом Російської Федерації перелік документів, що надаються замовником банку одночасно з вимогою про здійснення сплати грошової суми по банківській гарантії.

3. У випадку, передбаченому повідомленням про здійснення закупівлі, документацією про закупівлю, проектом контракту, що укладається з єдиним постачальником (підрядником, виконавцем), у банківську гарантію включається умова про право замовника на безспірне списання коштів з рахунку гаранта, якщо гарантом в строк не більш ніж п'ять робочих днів не виконано вимогу замовника про сплату грошової суми по банківській гарантії, спрямоване до закінчення терміну дії банківської гарантії.

4. Забороняється включення в умови банківської гарантії вимоги про подання замовником гаранту судових актів, що підтверджують невиконання принципалом зобов'язань, які забезпечуються банківською гарантією.

5. Замовник розглядає інформацію, що надійшла в якості забезпечення виконання контракту банківську гарантію в термін, що не перевищує трьох робочих днів з дня її надходження.

6. Підставою для відмови в прийнятті банківської гарантії замовником є:

1) відсутність інформації про банківську гарантію в реєстрі банківських гарантій;

2) невідповідність банківської гарантії умовам, зазначеним в частинах 2 і 3 цієї статті;

3) невідповідність банківської гарантії вимоги, які містяться в повідомленні про здійснення закупівлі, запрошення взяти участь у визначенні постачальника (підрядника, виконавця), документації про закупівлю, проект контракту, який укладається з єдиним постачальником (підрядником, виконавцем).

7. У разі відмови в прийнятті банківської гарантії замовник у строк, встановлений частиною 5 цієї статті, інформує в письмовій формі або у формі електронного документа про це особу, яка надала банківську гарантію, із зазначенням причин, які послужили підставою для відмови.

8. Банківська гарантія, що надається учасником закупівлі в якості забезпечення заявки на участь в конкурсі або закритому аукціоні або в якості забезпечення виконання контракту, повинна бути включена до реєстру банківських гарантій, розміщений в єдиній інформаційній системі. Додаткові вимоги до банківської гарантії, використовуваної для цілей цього Закону, порядок ведення та розміщення в єдиній інформаційній системі реєстру банківських гарантій, форма вимоги про здійснення сплати грошової суми по банківській гарантії встановлюються Кабінетом Міністрів України. При видачі банківської гарантії банк надає принципалу виписку з реєстру банківських гарантій.

9. До реєстру банківських гарантій включаються такі інформація та документи:

1) найменування, місце знаходження банку, що є гарантом, ідентифікаційний номер платника податків або відповідно до законодавства іноземної держави аналог ідентифікаційного номера платника податків;

2) найменування, місце знаходження постачальника (підрядника, виконавця), що є принципалом, ідентифікаційний номер платника податків або відповідно до законодавства іноземної держави аналог ідентифікаційного номера платника податків;

3) грошова сума, зазначена в банківській гарантії та підлягає сплаті гарантом у разі невиконання учасником закупівлі в встановлених випадках вимог цього Закону;

4) термін дії банківської гарантії;

5) копія банківської гарантії;

6) інші інформація та документи, перелік яких встановлений Кабінетом Міністрів України.

10. Зазначені в частині 9 цієї статті інформація та документи повинні бути підписані посиленою електронним підписом особи, яка має право діяти від імені банку.

11. Банк, що видав банківську гарантію, не пізніше одного робочого дня, наступного за датою її видачі, або дня внесення змін до умов банківської гарантії включає зазначені в частині 9 цієї статті інформацію і документи до реєстру банківських гарантій.

Стаття 46. Заборона на проведення переговорів з учасником закупівлі

1. Проведення переговорів замовником, членами комісій по здійсненню закупівель з учасником закупівлі щодо заявок на участь у визначенні постачальника (підрядника, виконавця), остаточних пропозицій, в тому числі щодо заявки, остаточного пропозиції, поданих таким учасником, не допускається до виявлення переможця зазначеного визначення, за винятком випадків, передбачених цим законом.

2. При проведенні електронного аукціону проведення переговорів замовника з оператором електронного майданчика і оператора електронного майданчика з учасником електронного аукціону не допускається в разі, якщо в результаті цих переговорів створюються переважні умови для участі в електронному аукціоні і (або) умови для розголошення конфіденційної інформації.

Стаття 47. Наслідки порушення положень цієї глави

У разі порушення положень цієї глави, що регламентують визначення постачальника (підрядника, виконавця), таке визначення може бути визнано недійсним за позовом заінтересованої особи.

§ 2. Визначення постачальників (підрядників, виконавців)

шляхом проведення конкурсів і аукціонів

Стаття 48. Проведення відкритого конкурсу

1. Під відкритим конкурсом розуміється конкурс, при якому інформація про закупівлю повідомляється замовником необмеженому колу осіб шляхом розміщення в єдиній інформаційній системі сповіщення про проведення такого конкурсу, конкурсної документації та до учасників закупівлі пред'являються єдині вимоги.

2. Замовник у всіх випадках здійснює закупівлю шляхом проведення відкритого конкурсу, за винятком випадків, передбачених статтями 56, 57, 59, 72, 83, 84 і 93 цього Закону.

3. Для проведення відкритого конкурсу замовник розробляє і затверджує конкурсну документацію.

4. Уряд Російської Федерації має право встановити вимоги до змісту, складу, порядку розроблення типової конкурсній документації. Типова конкурсна документація є обов'язковою для застосування замовниками.

5. Для розробки конкурсної документації замовник має право залучати на основі контракту, укладеного відповідно до цього Закону, спеціалізовану організацію.

6. Справляння плати з учасників відкритого конкурсу за участь у відкритому конкурсі не допускається, за винятком плати за надання конкурсної документації у випадках, передбачених цим Законом.

Стаття 49. Повідомлення про проведення відкритого конкурсу

1. Повідомлення про проведення відкритого конкурсу розміщується замовником в єдиній інформаційній системі не менше ніж за двадцять днів до дати розкриття конвертів із заявками на участь у відкритому конкурсі або відкриття доступу до поданих у формі електронних документів заявками на участь у відкритому конкурсі.

2. Замовник також має право опублікувати повідомлення про проведення відкритого конкурсу в будь-яких засобах масової інформації або розмістити це повідомлення на сайтах в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет" за умови, що таке опублікування або таке розміщення здійснюється поряд з передбаченими частиною 1 цієї статті розміщенням.

3. У повідомленні про проведення відкритого конкурсу замовник вказує:

1) інформацію, передбачену статтею 42 цього Закону;

2) вимоги, що пред'являються до учасників відкритого конкурсу, і вичерпний перелік документів, які повинні бути представлені учасниками відкритого конкурсу відповідно до пункту 1 частини 1 статті 31 цього Закону, а також вимога до учасників відкритого конкурсу відповідно до частини 1.1 ( при наявності такої вимоги) статті 31 цього закону;

3) способи отримання конкурсної документації, термін, місце і порядок надання конкурсної документації;

4) плату (у разі її встановлення), що стягується замовником за надання конкурсної документації, спосіб здійснення і валюту платежу;

5) мова або мови, на яких надається конкурсна документація;

6) місце, дату і час розкриття конвертів із заявками на участь у відкритому конкурсі і (або) відкриття доступу до поданих у формі електронних документів цих заявок, дату розгляду і оцінки таких заявок;

7) переваги, що надаються замовником відповідно до статей 28 - 30 цього Закону;

8) умови, заборони, обмеження допуску товарів, що походять з іноземної держави або групи іноземних держав, робіт, послуг, відповідно виконуються, надаються іноземними особами, в разі, якщо дані умови, заборони, обмеження встановлені замовником в конкурсній документації відповідно до статті 14 цього закону;

9) реквізити рахунку для внесення грошових коштів в якості забезпечення заявок учасників такого конкурсу.

4. Замовник має право прийняти рішення про внесення змін до повідомлення про проведення відкритого конкурсу не пізніше ніж за п'ять днів до дати закінчення терміну подачі заявок на участь у відкритому конкурсі. Зміна об'єкта закупівлі та збільшення розміру забезпечення заявок на участь у відкритому конкурсі не допускаються. Протягом одного дня з дати прийняття зазначеного рішення такі зміни розміщуються замовником в порядку, встановленому для розміщення повідомлення про проведення відкритого конкурсу. При цьому термін подачі заявок на участь у відкритому конкурсі повинен бути продовжений таким чином, щоб з дати розміщення таких змін до дати закінчення терміну подачі заявок на участь у відкритому конкурсі цей термін становив не менше ніж десять робочих днів, або, якщо в повідомлення про проведення відкритого конкурсу такі зміни вносяться щодо конкретного лота, термін подачі заявок на участь у відкритому конкурсі щодо конкретного лота повинен бути продовжений.

Стаття 50. Конкурсна документація

1. Конкурсна документація разом з інформацією, вказаною в повідомленні про проведення відкритого конкурсу, повинна містити:

1) найменування та опис об'єкта закупівлі та умов контракту відповідно до статті 33 цього Закону, в тому числі обґрунтування початкової (максимальної) ціни контракту;

2) інформацію про валюту, що використовується для формування ціни контракту і розрахунків з постачальником (підрядником, виконавцем);

3) порядок застосування офіційного курсу іноземної валюти до рубля Російської Федерації, встановленого Центральним банком Російської Федерації і використовуваного при оплаті контракту;

4) передбачені статтею 51 цього Закону вимоги до змісту, в тому числі до опису пропозиції учасника відкритого конкурсу, до форми, складу заявки на участь у відкритому конкурсі та інструкцію щодо її заповнення, при цьому не допускається встановлення вимог, що тягнуть за собою обмеження кількості учасників відкритого конкурсу або обмеження доступу до участі у відкритому конкурсі;

5) інформацію про можливість замовника змінити умови контракту відповідно до положень цього Закону;

6) інформацію про можливість замовника укласти контракти, зазначені в частині 10 статті 34 цього Закону, з кількома учасниками відкритого конкурсу на виконання складових один лот двох і більше науково-дослідних робіт щодо одного предмета і з одними і тими ж умовами контракту, зазначеними в конкурсній документації (далі - пошукова науково-дослідницька робота), із зазначенням кількості зазначених контрактів. У цьому випадку в якості початкової (максимальної) ціни контракту вказується початкова (максимальна) ціна одного контракту. При цьому початкова (максимальна) ціна всіх контрактів на виконання пошукових науково-дослідних робіт є однаковою і початкова (максимальна) ціна лота дорівнює сумі початкових (максимальних) цін всіх таких контрактів щодо даного лота;Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 3 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 5 сторінка

| | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 2 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 6 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 7 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 8 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 9 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 10 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 11 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 12 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати