На головну

Рівняння РУХУ МЕХАНІЗМУ

  1. I. Напрям руху емболу
  2. Quot; Заспокоєння << руху >> "в населених пунктах
  3. R-е рівняння коррелат.
  4. А тепер розберемо приклад руху по маршруту за допомогою карти.
  5. А. Механізми пересування з приводними колесами
  6. Аналіз руху грошових коштів

Після виконання приведення сил і мас, будь-який механізм з одним ступенем рухливості можна замінити його динамічною моделлю (Малюнки 4.1; 4.5). Ця модель має змінний приведений момент інерції Iпр і приведений момент Мпр. Закон руху моделі такий же, як і закон руху початкової ланки (рівняння 4.1).

Основою для складання рівняння руху механізму служить теорема про зміну кінетичної енергії

 , (4.8)

де ? - Швидкість в кінці руху, ?о - Швидкість на початку руху, Адв - Робота рушійних сил, Асс - Робота сил опору. При цьому роботу здійснюють всі сили і моменти, а також сили тертя.

Рівняння руху в енергетичній формі. Якщо привести всі сили і маси до ланки приведення, то рівняння набуде вигляду

 , (4.9)

де АРдв - Робота наведеної до ланки приведення рушійної сили, АРСЗ - Робота наведеної сили опору, mпр и mпр0 - Наведені маси, відповідні кінцевому і початковому положенням.

Зазвичай зручніше в ліву частину рівняння вводити роботу наведених моментів АМдв и МРСЗ, А праву частину висловлювати через наведені моменти інерції Iпр и Iпр0. Тоді вираз (4.9) набуде вигляду

 . (4.10)

Рівняння руху в диференціальної формі.Рівняння руху механізмів машинного агрегату запишемо через наведені сили і маси, для чого продифференцируем рівняння (4.9)

 , (4.11)

де Рдв - Рушійна сили, Рс - Сила опору.

Те ж саме рівняння можна записати, якщо скористатися наведеним моментом і наведеним моментом інерції, для чого продифференцируем рівняння (4.10)

 . (4.12)

Рівняння руху в інтегральної формі.У диференціальне рівняння руху механізму машинного агрегату входять наведені моменти рушійних сил і сил опору. Ці моменти можуть бути функціями узагальненої координати ? або її першої похідної ? '= ?, Або часу t. Тоді рівняння (4.12) запишемо у вигляді

 . (4.13)

Інтегруючи цей вираз по узагальненій координаті, отримаємо

 . (4.14)

 ЗАВДАННЯ 76-90 | ПРИВЕДЕННЯ машинного агрегату

Порядок проведення силового розрахунку | Приклади на силовий розрахунок механізму. | ЗАВДАННЯ 58-69 | ВИЗНАЧЕННЯ врівноважує сили | Приклади як користуватися важелем Жуковського для знаходження врівноважує сили або моменту. | Завдання вирішуються методом М. Є. Жуковського | ТЕРТЯ В кінематичних парах | ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ МАШИНИ | МОМЕНТІВ ІНЕРЦІЇ) У МЕХАНІЗМАХ | Приклади на приведення сил і мас. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати