На головну

ЗАВДАННЯ 76-90

  1. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
  2. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  3. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  4. I. Мета і завдання курсових робіт
  5. II. завдання
  6. II. навчальні завдання
  7. II. Цілі, завдання та основні показники для вирішення завдань, опис очікуваних результатів програми і термін її реалізації

Перед початком вирішення завдань 76-90 необхідно побудувати план швидкостей і визначити швидкість шуканої точки (Див. П.2)

Завдання 76. Для кривошипно-ползунного механізму визначити приведений до валу А ланки АВ момент Мпр від сили Р3 і приведений до того ж валу момент інерції Iпр від маси повзуна 3. Початкові дані: Довжини ланок АВ = 50 мм, ВС = 100 мм; маса ланки 3 m3= 4 кг; сила Р3= 100 Н; ?1= 90о.

Завдання 77. зберігаючи умови завдання 76, визначити приведений до валу А ланки АВ момент Мпр і приведений до того ж валу момент інерції Iпр. Початкові дані: ?1= 0о.

Завдання 78. Для коромислового механізму визначити приведений до валу А ланки АВ момент Мпр від моменту М3 і приведений до того ж валу момент інерції Iпр. Початкові дані: Довжини ланок АВ = 50 мм, ВС = CD = 100 мм; момент 3-го ланки М3= 40 Нм; момент інерції коромисла щодо осі D IS3= 0,016 кгм2; ?1= ?12= ?3= 90о.

До завдань 76 і 77 До задачі 78 До задачі 79

До задачі 80 До задачі 81 До задачі 82

До задачі 83 До задачі 84

До задачі 85 До задачі 86

До задачі 87 До задачі 88

До задачі 89 До задачі 90

Завдання 79. Для кулисного механізму Вітворта визначити приведений до валу А ланки АВ момент Мпр від моменту М3 і приведений до того ж валу момент інерції Iпр. Початкові дані: Довжина ланки АВ = 50 мм; момент 3-го ланки М3= 10 Нм; момент інерції лаштунки щодо точки С IС= 0,016 кгм2; кути ?1= 90о, ?3= 30о.

Завдання 80. Для кривошипного механізму з хитним повзуном визначити приведений до валу А ланки АВ момент Мпр від моменту М3 і приведений до того ж валу момент інерції Iпр. Початкові дані: Довжини ланок АВ = 50 мм, АС = 150 мм; момент 3-го ланки М3= 4 Нм; момент інерції повзуна 3 щодо точки С IС= 0,004 кгм2; ?1= 180о.

Завдання 81. Для синусового механізму визначити приведений до валу А ланки АВ момент Мпр від сили Р3 і приведений до того ж валу момент інерції Iпр. Початкові дані: Довжина ланки АВ = 50 мм; маса 3-го ланки m3= 0,4 кг; сила, прикладена до 3-му ланці Р3= 20 Н. розглянути випадки: а) ?1= 0о, Б) ?1= 45о, В) ?1= 90о.

Завдання 82. Для кривошипно-ползунного механізму визначити приведений до валу А ланки АВ момент інерції Iпр. Початкові дані: Довжини ланок АВ = 50 мм, ВС = 150 мм, Відстань до центру мас ВS2= 0,5ВС; маса 2-го ланки m2= 0,2 кг; момент інерції 2-го ланки IS2= 0,032 кгм2. розглянути випадки: а) ?1= 0о, Б) ?1= 90о.

Завдання 83. Для коромислового механізму визначити приведений до валу А ланки АВ момент інерції Iпр. Початкові дані: Довжини ланок АВ = 20 мм, ВС = 80 мм, СD = AD = 70 мм, Відстань до центру мас ВS2= 0,5ВС; маса 2-го ланки m2= 0,1 кг; момент інерції 2-го ланки IS2= 0,4 кгм2. розглянути випадок, Коли ланки АВ и ВС розташовані на одній прямій.

Завдання 84. Для синусового механізму визначити приведений до валу А ланки АВ момент інерції Iпр. Початкові дані: Довжини ланок АВ = 50 мм, ВС = 20 мм, Відстань до центру мас ВS2= 10 мм; маса 2-го ланки m2= 0,1 кг, кут ?1= 45о.

Завдання 85. Для шестізвенного механізму визначити приведений до валу А ланки АВ момент Мпр від сили Р3 і наведену до точки В масу mпр від мас ланки 5 і повзуна 3. Початкові дані: Довжини ланок АВ = 20 мм, ВС = СD = 80 мм, DЕ = 40 мм; маса повзуна 3 m3= 5 кг; сила Р5= 100 Н, яка пріложенак точці D і спрямована горизонтально; момент інерції 3-го ланки щодо осі Е IЕ= 0,1 кгм2; ?1= ?5= 90о.

Завдання 86. Для шестізвенного механізму визначити приведений до валу А ланки АВ момент Мпр від сили Р3 і приведений момент інерції Iпр від маси повзуна 5. Початкові дані: Довжини ланок АВ = 40 мм, ВС = СD = EF = 80 мм, DЕ = 40 мм; маса повзуна 5 m5= 2 кг; сила Р5= 100 Н, яка пріложенак точці D і спрямована горизонтально; момент інерції 3-го ланки щодо осі Е IЕ= 0,1 кгм2; ?1= ?23= ?3= 90о.

Завдання 87. Для чотириланкова коромислового механізму визначити приведений до валу А ланки АВ момент MF від тертя в шарнірі В. Початкові дані: Горизонтальна сила Р3= 400 Н, Прикладена до середини ланки 3; довжини ланок АВ = 50 мм, ВС = СD = 100 мм, ?1= 45о, ?23= ?3= 90о, Діаметр цапфи шарніра В d = 20 мм, Коефіцієнт тертя в шарнірі В дорівнює f = 0,1.

Завдання 88. Для однорядного циліндричного редуктора визначити приведений до валу О1 колеса 1 момент Mпр від моментів М1 и М3, Прикладених до коліс 1 и 3, А також приведений момент інерції Iпр від мас зубчастих коліс. Початкові дані: Моменти коліс М1= 8 Нм, М3= 10 Нм; моменти інерції коліс I1= 0,01 кгм2, I2= 0,0225 кгм2, I3= 0,04 кгм2; числа зубів коліс z1= 20, z2= 30, z3= 40.

Завдання 89. Для співвісного циліндричного редуктора визначити приведений до валу О1 колеса 1 момент Mпр від моменту М, Прикладеного до вала О3 колеса 3. Початкові дані: момент М = 4 Нм, М3= 10 Нм; числа зубів коліс z1= Z '2= 20, z2= z3= 40.

Завдання 90. Для зубчастого механізму визначити приведений до валу О1 колеса 1 момент MF від сил тертя у всіх кінематичних парах. Початкові дані: Момент опору М2 = 9 Нм, Прикладений до валу О2= 10 Нм; числа зубів коліс z1= 20, z2= 40; коефіцієнт корисної дії ? = 0,9.

 Приклади на приведення сил і мас. | Рівняння РУХУ МЕХАНІЗМУ

РЕАКЦИЙ У кінематичних парах | Порядок проведення силового розрахунку | Приклади на силовий розрахунок механізму. | ЗАВДАННЯ 58-69 | ВИЗНАЧЕННЯ врівноважує сили | Приклади як користуватися важелем Жуковського для знаходження врівноважує сили або моменту. | Завдання вирішуються методом М. Є. Жуковського | ТЕРТЯ В кінематичних парах | ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ МАШИНИ | МОМЕНТІВ ІНЕРЦІЇ) У МЕХАНІЗМАХ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати