На головну

ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ МАШИНИ

  1. F. Включити класичну модель доступу
  2. HONDA: МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ
  3. I.2.1. 1. Модель переваг несхильність до ризику боку
  4. I.2.1. 2. Модель оцінки впливу стимулювання
  5. II. Навчально-інформаційна модель
  6. II.4. Вертикальний зовнішній ефект і ефективний обсяг торгівлі (модель подвійної маржіналізаціі)
  7. III.3. Горизонтальна просторова диференціація (модель лінійного міста)

Механізм машини зазвичай є многозвенной системою, навантаженої силами і моментами, прикладеними до різних її ланках. Визначення закону руху такої складної багатоланкової системи є важким завданням.

Малюнок 4.1. - Кінематична схема механізму ДВС,

його план швидкостей і динамічна модель

Розглянемо як приклад кінематичну схему механізму ДВС (рисунок 4.1). До поршня 3 прикладена рушійна сила РГ, До всіх ланок прикладені сили тяжіння. Також у всіх кінематичних парах діють сили тертя. Такий механізм має одну ступінь рухливості (W = 1). Це означає що, перш за все, необхідно визначити закон руху тільки одного з ланок, яке і буде початковим. Тому потрібно лише замінити весь складний механізм одним умовним ланкою. При цьому необхідно щоб момент інерції Iпр і момент Мпр, Якими воно навантажено, були такими, що закон руху умовного ланки повністю збігався з законом руху початкової ланки. Це означає, що умовне ланка виявиться своєрідною динамічною моделлю механізму. Тоді буде справедливо рівняння для будь-якого моменту часу

?1 = ?м, (4.1)

де ?1 - Кутова швидкість початкової ланки, ?м - Кутова швидкість моделі.

Зі сказаного випливає, що при побудові моделі механізму все сили і моменти, Додані до неї, виявляються наведеними до одного ланці і заміненими наведеним моментом Мпр. також маси всіх ланок (точніше моменти інерції) виявляються також наведеними до одного ланці і заміненими наведеним моментом інерції Iпр. Сам же розглянутий багатоланковий механізм замінений простий динамічної моделлю (рисунок 4.1).

 ТЕРТЯ В кінематичних парах | МОМЕНТІВ ІНЕРЦІЇ) У МЕХАНІЗМАХ

Часткове зрівноважування результуючої сили інерції. | Повний урівноваження результуючої сили інерції. | Для вирішення завдань 52, 53 необхідно побудувати механізм в масштабі ??. Для вирішення завдань 54-57 механізм необхідно викреслити в довільному масштабі. | РЕАКЦИЙ У кінематичних парах | Порядок проведення силового розрахунку | Приклади на силовий розрахунок механізму. | ЗАВДАННЯ 58-69 | ВИЗНАЧЕННЯ врівноважує сили | Приклади як користуватися важелем Жуковського для знаходження врівноважує сили або моменту. | Завдання вирішуються методом М. Є. Жуковського |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати