На головну

Завдання вирішуються методом М. Є. Жуковського

  1. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
  2. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  3. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  4. I. Мета і завдання курсових робіт
  5. II. завдання
  6. II. навчальні завдання
  7. II. Цілі, завдання та основні показники для вирішення завдань, опис очікуваних результатів програми і термін її реалізації

Завдання 70. визначити величину врівноважує сили Рурі врівноважує момент Мур кривошипно-ползунного механізму. Початкові дані: Довжини ланок АВ = 50 мм, ВС = 100 мм; сила Рур прикладена кточке В перпендикулярно ланці АВ; сила Р3 прикладена до ланки 3 Р3= 10 Н; кут ?1= 90о.

Завдання 71. Для коромислового механізму визначити величину врівноважує сили Рур, Яка додається кточке В перпендикулярно ланці АВ і врівноважує момент Мур, Прикладений до ланки АВ. Початкові дані: Довжини ланок АВ = 50 мм, ВС = CD = 100 мм, ланки АВ и ВС розташовані горизонтально, ланка CD вертикально; момент М2 прикладений до ланки 2 М2= 2 Нм; кут ?1= 0о.

Завдання 72. Для кулисного механізму Вітворта визначити величину врівноважує сили Рур, Яка додається кточке В перпендикулярно ланці АВ і врівноважує момент Му, Прикладений до ланки АВ. Початкові дані: Довжина ланки АВ = 50 мм; момент М3 прикладений до ланки 3 (Кулісі) М3= 4 Нм; кут ?1= 90о, ?3= 30о.

До задачі 70 До задачі 71

До задачі 72 До задачі 73

До задачі 74 До задачі 75

Завдання 73. Для кривошипного механізму з хитним повзуном визначити величину врівноважує сили Рур, Яка додається кточке В перпендикулярно ланці АВ і врівноважує момент Мур, Прикладений до ланки АВ. Початкові дані: Довжини ланок АВ = 50 мм, ВС = CD = 100 мм; сила Р2 прикладена до ланки 2 в точці D Р2= 20 Н; кут ?1= 90о.

Завдання 74. Для тангенсного механізму визначити величину врівноважує сили Рур, Яка додається кточкеD перпендикулярно ланці А D. Початкові дані: Довжини ланок АВ = ВD = 50 мм; сила Р3 прикладена до ланки 3 Р3= 10 Н; кут ?1= 45о.

Завдання 75. Для синусового механізму визначити величину врівноважує сили Рур, Яка додається кточке В перпендикулярно ланці АВ. Початкові дані: Довжина ланки АВ = 50 мм; сила Р3 прикладена до ланки 3 Р3= 100 Н; кут ?1= 45о.

 Приклади як користуватися важелем Жуковського для знаходження врівноважує сили або моменту. | ТЕРТЯ В кінематичних парах

МЕХАНІЗМУ | ЗАВДАННЯ 48-51 | Часткове зрівноважування результуючої сили інерції. | Повний урівноваження результуючої сили інерції. | Для вирішення завдань 52, 53 необхідно побудувати механізм в масштабі ??. Для вирішення завдань 54-57 механізм необхідно викреслити в довільному масштабі. | РЕАКЦИЙ У кінематичних парах | Порядок проведення силового розрахунку | Приклади на силовий розрахунок механізму. | ЗАВДАННЯ 58-69 | ВИЗНАЧЕННЯ врівноважує сили |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати