На головну

ЗАВДАННЯ 58-69

  1. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
  2. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  3. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  4. I. Мета і завдання курсових робіт
  5. II. завдання
  6. II. навчальні завдання
  7. II. Цілі, завдання та основні показники для вирішення завдань, опис очікуваних результатів програми і термін її реалізації

Завдання 58. визначити реакції в кінематичних парах В, С и D коромислового механізму (R12, R23, R43). Початкові дані: Довжини ланок АВ = 50 мм, ВС = СD = 100 мм; ланка ВС розташоване горизонтально, а ланка СD вертикально; відстані до точок прикладання сил ВК = 0,5ВС, СМ = 0,5СD, Величини сил Р2= Р3= 20 Н; кути ?2= ?3= 90о, ?1= 45о.

До задачі 58 До задачі 59

До задачі 60 До задачі 61

До задачі 62 До задачі 63


До задачі 64 До задачі 65

До задачі 66 До задачі 67

До задачі 68 До задачі 69

Завдання 59. визначити реакції в кінематичних парах В, С и D коромислового механізму (R12, R23, R43). Початкові дані: Довжини ланок АВ = 50 мм, ВС = СD = 100 мм; ланка ВС розташоване горизонтально, а ланка СD вертикально; відстані до точок прикладання сил ВК = 0,5ВС, СМ = 0,5СD, Величини сил Р2= Р3= 10 Н; кути ?2= ?3= 90о, ?1= 90о.

Завдання 60. визначити реакції в кінематичних парах В, С и D коромислового механізму (R12, R23, R43). Початкові дані: Довжини ланок АВ = 50 мм, ВС = СD = 100 мм; ланка ВС розташоване горизонтально, а ланка СD розташоване під кутом ?3= 45о; відстань до точки прикладання сили Р3 СК = 0,5СD, Величина сили Р3= 50 Н; кут ?3= 90о, ?1= 90о.

Завдання 61. визначити реакції в кінематичних парах А, В, С и D коромислового механізму (R41,R12, R23, R43) І величину врівноважує сили Ру. Початкові дані: Довжини ланок АВ = 50 мм, ВС = СD = 100 мм; ланка ВС розташоване горизонтально, а ланка СD розташоване вертикально; відстань до точки прикладання сили Рур АК = 0,5АВ; моменти пар сил, прикладених до ланок ВС и СD М2= М3= 2 Нм; кути ?1= 90о, ?1= 90о.

Завдання 62. визначити реакції в кінематичних парах А, В, і С кривошипно-ползунного механізму (R41,R12, R43) І величину врівноважує моменту Мур. Початкові дані: Довжини ланок АВ = 50 мм, ВС = 100 мм; сила, прикладена до 3-му ланці Р3= 100 Н; кут ?1= 90о.

Завдання 63. визначити реакції в кінематичних парах А, В, і С кривошипно-ползунного механізму (R41,R12, R43) І величину врівноважує моменту Мур. Початкові дані: Довжини ланок АВ = 50 мм, ВС = 100 мм; сила, прикладена до 3-му ланці Р3= 100 Н; кут ?12= 90о.

Завдання 64. визначити реакції в кінематичних парах А, В, і С кривошипного механізму з хитним повзуном (R41,R12, R43) І врівноважує момент Мур. Початкові дані: Довжина ланки АВ = 50 мм, Міжосьова відстань ВС = 100 мм, ВК = 50 мм; сила, прикладена до 3-му ланці Р3= 100 Н; кути ?2= 90о, ?1= 90о.

Завдання 65. визначити реакції в кінематичних парах А, В, і С кулисного механізму Вітворта (R41,R12, R43) І врівноважує момент Мур. Початкові дані: Довжина ланки АВ = 30 мм; момент, прикладений до 3-му ланці М3= 60 Нм; кути ?1= 90о, ?3= 30о.

Завдання 66. визначити реакції в кінематичних парах А, В, іD і точках З ' и З '' синусового механізму (R41,R12, R43) І врівноважує момент Мур. Початкові дані: Довжини ланок АВ = 50 мм, С'С '' = 100 мм; сила, прикладена до 3-му ланці Р3= 100 Н; кут ?1= 45о.

Завдання 67. визначити реакції в кінематичних парах А, В, іD і точках З ' и З '' тангенсного механізму (R41,R12, R43) І врівноважує силу Рур. Початкові дані: відстані С'С '' = 100 мм, h = 25 мм, АК = 2АВ; сила, прикладена до 3-му ланці Р3= 100 Н; кути ?1= 45о, ?1= 90о.

Завдання 68. визначити реакції в кінематичних парах А, В, і С кривошипно-ползунного механізму (R41,R12, R43) І величину врівноважує моменту Мур. Початкові дані: Довжини ланок АВ = 50 мм, ВС = 100 мм; тиск газу в циліндрі р = 20 Па. діаметр циліндра d = 50 мм; кут ?1= 90о.

Завдання 69. визначити реакції в кінематичних парах А, В, і С кривошипно-ползунного механізму (R41,R12, R43) І величину врівноважує моменту Мур. Початкові дані: Довжини ланок АВ = 50 мм, ВС = 100 мм, h = 30 мм; сила, прикладена горизонтально до точки К ланки 3 Р3= 100 Н; кут ?1= 90о.

 Приклади на силовий розрахунок механізму. | ВИЗНАЧЕННЯ врівноважує сили

Завдання вирішуються побудовою кінематичних діаграм | ВИЗНАЧЕННЯ СИЛ ІНЕРЦІЇ У МЕХАНІЗМАХ | Завдання вирішуються графоаналітичним методом. | МЕХАНІЗМУ | ЗАВДАННЯ 48-51 | Часткове зрівноважування результуючої сили інерції. | Повний урівноваження результуючої сили інерції. | Для вирішення завдань 52, 53 необхідно побудувати механізм в масштабі ??. Для вирішення завдань 54-57 механізм необхідно викреслити в довільному масштабі. | РЕАКЦИЙ У кінематичних парах | Порядок проведення силового розрахунку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати