На головну

РЕАКЦИЙ У кінематичних парах

  1. Аналіз реакцій конкурентів
  2. Види окислювально-відновних реакцій
  3. Обчислення швидкості хімічних реакцій
  4. Завдання вирішуються побудовою кінематичних діаграм
  5. Заміна вищих кінематичних пар нижчими
  6. Дослідження рефлекторних реакцій людини.
  7. Кінетика гетерогенних реакцій

У завдання силового розрахунку входить визначення всіх сил і моментів пар сил, які прикладені до кожного окремого ланці механізму. Ці сили або моменти треба знати, наприклад, для розрахунку на міцність окремих ланок механізму або їх частин (деталей).

Для того щоб механізм був у рівновазі під впливом зовнішніх сил, до одного з ланок його повинна бути додана урівноважує сила Рур або урівноважує пара сил, яка характеризується її моментом Мур - Уравновешивающим моментом. цю силу Рур або момент Мур зазвичай вважають прикладеними до ведучого ланці, яке або отримує енергію, необхідну для руху механізму, ззовні, або віддає її.

Якщо при силовому розрахунку до уваги береться сила інерція, то такий розрахунок називається статичним. Такий розрахунок включає в себе: визначення реакцій в кінематичних парах, знаходження врівноважує сили Рур або моменту Мур. Якщо ж при силовому розрахунку в число відомих зовнішніх сил входить сила інерції, то такий розрахунок називається Кінетостатіческій. Для його проведення необхідно знати закон руху ведучого ланки, щоб мати можливість попередньо визначити сили інерції.

У методах силового розрахунку передбачаються такі припущення:

· Механізм є плоским. Тоді і система сил, прикладена до нього, то ж є плоскою.

· Визначені реакції в кінематичних парах є результуючими розподілених навантажень.

· Сила тертя не враховується. Що виходять помилки незначні, тому що зазвичай елементи кінематичних пар в механізмах працюють з мастилом і тому реакції, розраховані без урахування сил тертя, мало відрізняються від реакцій, знайдених з урахуванням сил тертя.

 Для вирішення завдань 52, 53 необхідно побудувати механізм в масштабі ??. Для вирішення завдань 54-57 механізм необхідно викреслити в довільному масштабі. | Порядок проведення силового розрахунку

ЗАВДАННЯ 21-28 | ЗАВДАННЯ 29-34 | МЕХАНІЗМІВ МЕТОДОМ ДІАГРАМ | Завдання вирішуються побудовою кінематичних діаграм | ВИЗНАЧЕННЯ СИЛ ІНЕРЦІЇ У МЕХАНІЗМАХ | Завдання вирішуються графоаналітичним методом. | МЕХАНІЗМУ | ЗАВДАННЯ 48-51 | Часткове зрівноважування результуючої сили інерції. | Повний урівноваження результуючої сили інерції. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати