На головну

МЕХАНІЗМУ

  1. Аналіз механізму ціноутворення
  2. Аналітичне дослідження кривошипно-ползунного механізму
  3. Взаємозв'язок функцій Російської держави і його механізму.
  4. Вплив субкультури на соціалізацію людини. Особливості стилізованого механізму соціалізації в молодіжних субкультурах.
  5. Питання 1.2. Найважливіші економічні інструменти ринкового механізму.
  6. Глава 1. Поняття і значення механізму держави
  7. Глава 2. Роль механізму фінансового менеджменту в ефективному управлінні фінансових ресурсів і реалізації фінансової політики в організації

Тема врівноваження сил інерції представлена ??двома групами завдань.

1-ша завдання урівноваження присвячена врівноваження сил інерції, що обертаються навколо нерухомої осі.

2-а завдання урівноваження присвячена повного або часткового урівноваження результуючої сили інерції і моменту від сил інерції, т. е. врівноваження механізму на фундаменті.

Всі ці завдання вирішуються шляхом такого підбору мас противаг і їх положень на ланках механізму, при якому сили інерції цих противаг надають на опори ланок впливу, рівні і протилежні впливів, створювані силами інерції ланок механізму. У випадках, коли сили інерції розташовуються в паралельних площинах, постає завдання на рівновагу просторової системи сил.

3.2.1 Зрівноважування обертових мас. При вирішенні цих завдань відцентрові сили інерції умовно замінюються двома силами інерції, розташованими в двох довільно вибраних паралельних площинах, перпендикулярних осі обертання ланки. Ці площини називаються площинами врівноваження і позначаються римськими цифрами I и II (Рисунок 3.4).

Встановлюючи на ці площини противаги таким чином, щоб їх відцентрові сили інерції виявилися рівними, але протилежними за направленням згаданим вище силам, отримуємо врівноважену систему сил, яка не викликатиме реакцій в опорах (підшипниках) крутного ланки.

Відцентрова сила інерції Fи окремої точкової маси крутного ланки дорівнює

Fи = ?2mr, (3.7)

де ? - Кутова швидкість ланки, m - Маса точки,r - Відстань від осі обертання до цента встановленого вантажу.

Приклад.На валу ГО (рисунок 3.4) закріплені вантажі з масами m1= 2 кг, m2= 3 кг, m3= 2 кг, m4= 4 кг, Відстані до центрів установки вантажів ?1= 10 мм, ?2= 15 мм, ?3= 12 мм, ?4= 20 мм. визначити: Маси противаг mпрI, mпрII (Кг), Встановлених на площинах врівноваження I и II якщо відомі відстані їх установки ?прI= 50 мм и ?прII= 40 мм.

Рішення. Центри мас вантажів лежать в одній площині, що містить вісь обертання валу, тому відцентрові сили інерції лежать в тій же площині.

Малюнок 3.4. - Зрівноважування обертових мас

двома противагами

Розташуємо противаги з масами mпрI, mпрII так як це зазначено на кресленні (рисунок 3.4). Так як сили інерції вантажів разом з силами інерції противаг повинні перебувати в рівновазі, то величини мас противаг mпрI, mпрII знайдемо з рівнянь моментів щодо точок О1 и О2.

Примітка. Якщо відповідь виходить зі знаком мінус, то противагу встановлюється з протилежного боку на тій же відстані.Завдання вирішуються графоаналітичним методом. | ЗАВДАННЯ 48-51

ЗАВДАННЯ 1-10 | СИНТЕЗ ПЛОСКИХ МЕХАНІЗМІВ | ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ структурного АНАЛІЗУ | ЗАВДАННЯ 11-20 | Кінематичний АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ | ЗАВДАННЯ 21-28 | ЗАВДАННЯ 29-34 | МЕХАНІЗМІВ МЕТОДОМ ДІАГРАМ | Завдання вирішуються побудовою кінематичних діаграм | ВИЗНАЧЕННЯ СИЛ ІНЕРЦІЇ У МЕХАНІЗМАХ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати