На головну

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ структурного АНАЛІЗУ

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. F2.4 Стадія проведення ПСР
  3. F4.4 Стадія проведення ПСР
  4. F5.6 Під час проведення ПСР
  5. II. Порядок виконання курсової роботи
  6. II. Вимоги до оформлення. Порядок написання і захисту.

1. Зобразити схему механізму. Пронумерувати ланки; нумерація ланок починається з того ланки, де задано обертання (w1, n1).

2. Розрахувати ступінь рухливості механізму. За ступенем рухливості визначити кількість провідних ланок (кривошипів, механізмів I класу). Дати назви ланок механізму.

3. Виділити механізм I класу (ведуча ланка зі стійкою) і структурні групи Ассура II, III і т. Д. Класів.

4. Зобразити структурні групи в тому ж масштабі, що і механізм, починаючи з останньої, вважаючи від провідної ланки. Для кожної структурної групи розрахувати ступінь рухливості (див. Формулу 1.2) і зобразити структурну формулу (див. Формулу 1.8). Визначити клас і вид структурної групи.

5. Зобразити механізм I класу. Розрахувати ступінь його рухливості, записати структурну формулу.

6. Скласти формулу будови всього механізму в порядку приєднання структурних груп до механізму I класу за зразком

 . (1.9)

7. Визначити клас всього механізму. Клас всього механізму визначається за найвищим класом структурної групи.

Розглянемо кілька прикладів на структурний аналіз.

Приклад 1.Виконати структурний аналіз механізму соломонабівателя (рисунок 1.16).

а - Кінематична схема механізму;

б - Структурна група 2-3; в - Механізм I класу

Малюнок 1.16. - До структурному аналізу механізму

соломонабівателя

1. Розраховуємо ступінь рухливості за формулою (1.2)

,

де n = 3 (кількість рухомих ланок), р5 = 4 (кількість нижчих кінематичних пар V класу (О(1,4); А(1,2); В(2,3); С(3,4)), р4= 0 (кількість вищих кінематичних пар IV класу).

2. W = 1, тому провідна ланка одне (показано стрілкою). тоді, 1 ланка ОА - Кривошип (провідне), 2 ланка АВ - Шатун, 3 ланка ВС - Важіль (коромисло), 4 ланка - стійка (нерухоме).

3. Для структурної групи 2-3 маємо:

.

Структурна формула структурної групи

1 вид.

4. Для механізму I класу маємо:

.

Структурна формула механізму I класу

.

5. Формула будови всього механізму (1.9)

? .

6. Висновок. Даний механізм II класу.

Приклад 2.Виконати структурний аналіз механізму приводу хитається конвеєра (рисунок 1.17, а).

в)
г)
б)
а)

Малюнок 1.17. - До структурному аналізу механізму

приводу хитається конвеєра

1. Розраховуємо ступінь рухливості за формулою (1.2)

,

де n = 5 (Кількість рухомих ланок), р5 = 7 (Кількість нижчих кінематичних пар V класу (О(1,6); А(1,2); В(2,3); С(3,6); D(3,4); D(4,5); D(5,6)), р4 = 0 (Кількість вищих кінематичних пар IV класу).

2. W = 1, тому провідна ланка одне (показано стрілкою). тоді 1 ланка - Кривошип (провідне), 2 ланка АВ - Шатун, 3 ланка ВСD - Куліса, 4 ланка - Кулісні камінь, 5 ланка - Повзун, 6 ланка - Стійка (нерухоме).

3. Для структурної групи 4-5 маємо (рисунок 1.17, б):

.

Структурна формула структурної групи 4-5

4 вид.

4. Для структурної групи 2-3 маємо (рисунок 1.17, в):

.

Структурна формула структурної групи

1 вид.

5. Для механізму I класу маємо (рисунок 1.17, г):

.

Структурна формула механізму I класу

.

6. Формула будови всього механізму (1.9)

? ? .

7. Висновок. Даний механізм II класу.

Приклад 3.Виконати структурний аналіз механізму конхоідографа (рисунок 1.18). Розглянемо два варіанти.

1 варіант. На малюнку 1.18, а тих, хто їде ланка перше (АВ).

а - Провідне ланка першому; б - Провідне ланка четверте

Малюнок 1.18. - До структурному аналізу механізму конхоідографа

1. Розраховуємо ступінь рухливості за формулою (1.2)

,

де n = 5 (Кількість рухомих ланок), р5 = 7 (Кількість нижчих кінематичних пар V класу (А(1,6); В(1,2); С(2,3); D(3,4); G(4,6); E(3,5); F(5,6)), р4 = 0 (Кількість вищих кінематичних пар IV класу).

2. W = 1, тому провідна ланка одне (показано стрілкою). тоді 1 ланка АВ - Кривошип (провідне), 2 ланка ВС - Шатун, 3 ланка DСF - Шатун, 4 ланка DG - Важіль (коромисло), 5 ланка - Хитний повзун, 6 ланка - Стійка (нерухоме).

3. Для даного варіанту можна відокремити лише кінематичну ланцюг, що складається з ланок 2, 3, 4 и 5. Цей ланцюг представляє собою групу Ассура третього класу, так як в ній три внутрішніх кінематичних пари (обертальні пари D, C і поступальна E) І три зовнішніх (обертальні пари B, G и F). Для даної структурної групи 2-3-4-5 маємо:

.

Структурна формула структурної групи 2-3-4-5

.

4. Для механізму I класу маємо:

.

Структурна формула механізму I класу

.

5. Формула будови всього механізму (1.9)

? .

6. Висновок. Даний механізм III класу.

2 варіант. Провідне ланка четверте (DG). За цим варіантом (рисунок 1.18, б) Від механізму послідовно відокремлюються групи Ассура другого класу, що складаються з ланок 1-2, 3-5. Ступінь рухливості не змінюється - W = 1, тому провідна ланка одне (показано стрілкою). тоді 4 ланка DG- Кривошип (провідне), 2 ланка ВС - Шатун, 3 ланка DСF - Шатун, 1 ланка АВ - Важіль (коромисло), 5 ланка - Хитний повзун, 6 ланка - Стійка (нерухоме).

4. Для структурної групи 1-2 маємо:

.

Структурна формула структурної групи

1 вид

5. Для структурної групи 3-5 маємо:

.

Структурна формула структурної групи

3 вид.

6. Для механізму I класу маємо:

.

Структурна формула механізму I класу

.

7. Формула будови всього механізму (1.9)

? ?

8. Висновок. Даний механізм II класу.

Приклад 4.Виконати структурний аналіз приймача тиску електричного дистанційного манометра (рисунок 1.12, а).

4. Підраховується ступінь рухливості механізму за формулою Чебишева (1.2). маємо n = 4, p5= 5, p4= 1. далі отримуємо

.

Будується замінює механізм (рисунок 1.12, б) (Кінематична пара IV класу В замінюється однією ланкою, що входять в дві кінематичні пари V класу). Для цього механізму маємо, N = 5, p5= 7 і отримуємо

.

5. Провідна ланка задано в умові прикладу і має бути одне, так як W=1. Тоді 1 ланка - Повзун-куліса (провідне), 2 ланка О2СD- Коромисло, 3 ланка  - Шатун, 4 ланка - Повзун, 6 ланка - Кулісні камінь, 5 ланка - Стійка (нерухоме).

6. Механізм розчленовується на групи Ассура (рисунок 1.12, б). Спочатку відділяється група Ассура другого класу, утворена ланками 3 и 4 (DEF), Потім група другого класу, що складається з ланок 2 и 6 (CO2B). На цьому розкладання закінчується, тому що залишилися провідне ланка 1 і стійка 5.

7. Для структурної групи 3-4 маємо:

.

Структурна формула структурної групи 3-4

2 вид

6. Для структурної групи 2-6 маємо:

.

Структурна формула структурної групи

2 вид.

7. Для механізму I класу маємо:

.

Структурна формула механізму I класу

.

8. Формула будови всього механізму (1.9)

? ? .

8. Висновок. Даний механізм II класу.

Приклад 5. На малюнку 1.13, а показана схема механізму газорозподілу двигуна внутрішнього згоряння з провідною ланкою (кулачок).

1. Підраховується ступінь рухливості W механізму за формулою Чебишева. Так як n = 3, p5= 3, p4= 2, то

.

круглий ролик 2, Вільно обертається навколо своєї осі, вносить зайву ступінь свободи, тому при підрахунку числа ланок він не враховується. Також в числі p5 кінематичних пар V класу не повинна враховуватися пара С, В яку входить ролик.

Будуємо замінює механізм (рисунок 1.13, б). Кожну кінематичну пару IV класу (точки В и Е) Замінюємо одним ланкою, що входять в дві кінематичні пари V класу. У заміняє механізму ступінь рухливості W буде

,

бо у нього n = 5, p5= 7.

2. Так як W= 1, То для повідомлення ланкам механізму певного руху досить мати одне провідне ланка, що і зазначено в умові завдання. тоді 1 ланка АТ1 - Кривошип (провідне), 3 ланка Про23 - Коромисло, 4 ланка - Повзун, 6 ланка - О1О2 - шатун, 7 ланка О3О4 - Шатун, 5 ланка - Стійка (нерухоме).

3. Розчленування на групи Ассура (рисунок 1.13, б). Спочатку відділяється група другого класу, утворена ланками 4 и 7, Потім група другого класу, що складається з ланок 3 и 6; на цьому розкладання закінчується, тому що залишилися провідне ланка 1 і стійка 5.

4. Для структурної групи 7-4 маємо:

.

Структурна формула структурної групи 7-4

2 вид.

5. Для структурної групи 3-6 маємо:

.

Структурна формула структурної групи

1 вид.

6. Для механізму I класу маємо:

.

Структурна формула механізму I класу

.

7. Формула будови всього механізму (1.7)

? ? .

8. Висновок. Даний механізм II класу.
СИНТЕЗ ПЛОСКИХ МЕХАНІЗМІВ | ЗАВДАННЯ 11-20

УДК 621.01 | ВСТУП | Вимоги до результатів освоєння дисципліни | ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ | РІВЕНЬ РУХЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ | МЕХАНІЗМІВ | ЗАВДАННЯ 1-10 | Кінематичний АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ | ЗАВДАННЯ 21-28 | ЗАВДАННЯ 29-34 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати