На головну

МЕХАНІЗМІВ

  1. Аналіз механізмів сприйняття демотиваторів з позицій принципів діалектичних тріад
  2. Види зубчастих механізмів
  3. Види механізмів психологічного захисту, найбільш часто зустрічаються у дітей
  4. Вибір машин і механізмів.
  5. Вантажопідйомних машин і механізмів
  6. ДЕТАЛІ клапанного механізму газорозподілу.
  7. Диференціація інвестиційних механізмів за рівнями науково-технічного розвитку виробництва і радикальності нововведень

Кінематична схема механізму дає повне уявлення про структуру механізму і визначає його кінематичні властивості. Вона є графічним зображенням механізму за допомогою умовних позначень ланок і кінематичних пар із зазначенням розмірів, які необхідні для кінематичного аналізу механізму.

На кінематичних схемах механізмів ланки, як правило, зображуються відрізками прямих і нумеруються арабськими цифрами. Кінематичні пари в просторових механізмах позначаються великими літерами латинського алфавіту і схематично зображуються так, як це зроблено на малюнку 1.8. Схематичне зображення кінематичних пар плоских механізмів показано на малюнку 1.9. Елементи вищої пари окреслюються кривими, якими вони характеризуються в натурі. Стійку (нерухоме ланка) прийнято виділяти штрихуванням (малюнок 1.10).

а - Обертальна V класу (нижча); б - Поступальна V класу (нижча);

в - Гвинтова V класу (нижча); г - Циліндрична IV класу (нижча);

д - Сферична III класу (нижча)

Малюнок 1.8 - Схематичне зображення кінематичних пар

в просторових механізмах

а - Обертальна (шарнір) V класу (нижча);

б - Поступальна V класу (нижча); в - IV класу (вища)

Малюнок 1.9 - Схематичне зображення кінематичних пар

в плоских механізмах

а, б - Обертальна кінематична пара; в - Поступальна пара;

г - Вища пара

Малюнок 1.10. - Схематичне зображення нерухомих елементів

кінематичних пар

Для побудови кінематичної схеми механізму рекомендується наступна послідовність дій.

1. Встановити основне кінематичне призначення механізму. Наприклад, механізм на малюнку 1.6 призначений для перетворення обертального руху кулачка 1 в поступальний рух штовхача 3.

2. Підрахувати загальну кількість ланок k, Включаючи стійку. число n рухомих ланок дорівнюватиме n = k - 1.

3. З'ясувати, скільки накладено на рухливі ланки механізму загальних умов зв'язку.

4. Підрахувати і встановити клас кінематичних пар, а також визначити рівень рухливості механізму.

5. Викреслити схему механізму. Починати її треба з нанесення на креслення нерухомих елементів кінематичних пар, тобто елементів, що належать стійці. Далі слід викреслити провідні ланки, що входять в кінематичні пари зі стійкою. (Число цих ланок відповідає знайденої раніше ступеня рухливості.) Потім треба нанести на креслення кінематичну ланцюг, що утворить провідну частину механізму.

а - Схема накреслена на площині, паралельної руху точок ланок механізму; б - Схема накреслена на площині, перпендикулярній площині обертання ланок механізму Малюнок 1.11. - Схематичне зображення зубчастої передачі

При складанні схеми плоских механізмів креслення повинен збігатися з площиною, паралельно якій рухаються точки ланок механізму. Виняток становлять передачі з циліндричними зубчастими колесами, коли для наочності схема викреслюється в площині, перпендикулярній площині обертання коліс.

На малюнку 1.11, a показана схема зубчастої передачі, накреслені за загальними правилами для схем плоских механізмів, а на малюнку 1.11, б - Та ж передача, накреслені за правилами для схем передач з циліндричними зубчастими колесами.

Якщо ж досліджуваний механізм має кінематичні пари IV класу, то вони попередньо повинні бути замінені однією ланкою, що входять в дві кінематичні пари V класу. Одержаний після такої заміни механізм називається заміняє. Така заміна для двох суміжних нескінченно малих переміщень не змінює значень переміщень, швидкостей і прискорень основного механізму.

На малюнку 1.12 показаний спосіб заміни кінематичної пари IV класу (вищої) однією ланкою, що входять в дві пари V класу - точки В и О2.

а - Основний механізм, б - Замінює механізм

Малюнок 1.12. - Механізм приймача тиску електричного

дистанційного манометра

Розглянемо ще один приклад заміни вищої кінематичної пари на дві нижчі. На малюнку 1.13, а зображений основний механізм газорозподілу ДВС. У точках В и Е відбувається зіткнення ланок в пару IV класу (з'єднання в точці). Після заміни вийшли чотири пари V класу - точки О1, О2, О3 и О4 (Рисунок 1.13, б).

а - Основний механізм; б - Замінює механізм

Малюнок 1.13. - Механізм газорозподілу двигуна

внутрішнього згоряння (ДВЗ)
РІВЕНЬ РУХЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ | ЗАВДАННЯ 1-10

УДК 621.01 | ВСТУП | Вимоги до результатів освоєння дисципліни | ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ | СИНТЕЗ ПЛОСКИХ МЕХАНІЗМІВ | ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ структурного АНАЛІЗУ | ЗАВДАННЯ 11-20 | Кінематичний АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ | ЗАВДАННЯ 21-28 | ЗАВДАННЯ 29-34 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати