На головну

РІВЕНЬ РУХЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ

  1. Аналіз механізмів сприйняття демотиваторів з позицій принципів діалектичних тріад
  2. Види зубчастих механізмів
  3. Види механізмів психологічного захисту, найбільш часто зустрічаються у дітей
  4. Питання 3.9. Конкурентоспроможність - ступінь відповідності суспільним потребам.
  5. Вибір машин і механізмів.
  6. Вантажопідйомних машин і механізмів

У простій інтерпретації: механізм - це кінематична ланцюг + двигун.

Всі механізми можна розділити на плоскі и просторові. У плоского механізму точки його ланок описують траєкторії, що лежать в одній або паралельних площинах. У просторового механізму точки його ланок описують неплоскі траєкторії або траєкторії, що лежать в пересічних площинах.

На малюнку 1.2 зображений плоский шарнірний чотириланкова механізм, а на малюнку 1.3 - плоский механізм двоступеневого редуктора. На малюнку 1.4 показаний просторовий механізм затиску. На малюнку 1.5 зображена просторова левередж, утворена конічними колесами.

а - Полуконструктівная схема; б - Кінематична схема

Малюнок 1.2 - Плоский шарнірний чотириланкова механізм

Малюнок 1.3 - Двохступеневий редуктор з циліндричними

зубчастими колесами

а - Полуконструктівная схема; б - Кінематична схема

Малюнок 1.4. - Просторовий механізм затиску

а - Полуконструктівная схема; б - Кінематична схема

Малюнок 1.5. - Зубчаста передача з конічними колесами

Число ступенів рухливості W замкнутої кінематичного ланцюга з одним нерухомим ланкою можна знайти, скориставшись структурними формулами, які для різних механізмів мають такий вигляд:

для просторових механізмів (формула П. І. Сомова - А. П. Малишева):

 ; (1.1)

для плоских механізмів (формула П. Л. Чебишева):

 ; (1.2)

для механізмів, що складаються з поступальних кінематичних пар (формула В. В. Добровольського):

 . (1.3)

У цих формулах W - Ступінь рухливості механізму, n - Число рухомих ланок, p5, p4, p3, p2, p1 - Число кінематичних пар відповідних класів. Так наприклад, p5 - Число кінематичних пар V класу (одноподвіжная кінематична пара), p4 - Число кінематичних пар IV класу (двухподвіжная кінематична пара) і т. Д При цьому необхідно враховувати, що кількість W вказує на число провідних ланок, Які позначаються на схемах стрілками.

На малюнку 1.6 показаний механізм, який треба віднести до плоскому, Так як на рухи його ланок накладені за три загальних умови зв'язку: ланки не можуть переміщатися поступально уздовж осі Ox і обертатися навколо осей Oy и Oz.

Перш ніж застосовувати структурні формули, слід встановити, скільки загальних умов зв'язку накладено на рух ланок досліджуваного механізму. Також слід з'ясувати, чи немає в даному механізмі ланок, які накладають пасивні (надлишкові) Зв'язку або вносять зайві ступеня свободи, які не впливають на кінематику основних ланок механізму.

Надлишкові зв'язку визначаються за формулою

 , (1.4)

де WM - Ступінь рухливості чинного механізму, WO - Ступінь рухливості основного механізму. Причому ступінь рухливості основного механізму визначається за формулами (1.1) і (1.2), тоді надлишкові зв'язку q можна визначити з співвідношень

для просторових механізмів:

 ; (1.5, а)

для плоских механізмів:

 . (1.5, б)

ступінь рухливості WM визначається за кількістю провідних ланок.

 
 
 При підрахунку ступенів рухливості також слід звернути увагу на можливість появи місцевої рухливості окремих ланок механізма.На малюнку 1.6 представлений плоский кулачковий механізм, у якого на кінці штовхача 3 є круглий ролик 2, Що повертається навколо своєї осі.


Малюнок 1.6. - Плоский кулачковий

механізм

Якщо ролик жорстко пов'язати з штовхачем, то від цього закон руху штовхача, очевидно, не зміниться. Круглий ролик, вільно повертається навколо своєї осі, вносить в механізм зайву ступінь свободи, Т. Е він буде володіти місцевої рухливістю, І при підрахунку ступеня рухливості механізму це обертальний рух брати до уваги не повинно.

Вважаючи, що ролик жорстко пов'язаний з штовхачем, підраховуємо ступінь рухливості механізму за формулою (1.2):

.

Формальний же підрахунок привів би нас до такого результату:

.

Розглянемо на прикладі визначення надлишкових зв'язків q.

приклад 1. На малюнку 1.7, а зображений плоский важільний коромисла (шарнірний четирехзвеннік). Визначити кількість надлишкових зв'язківq.

б)
а)

г)
в)

Малюнок 1.7. - До визначення надлишкових зв'язків

Ступінь рухливості чинного механізму WМ= 1 (За кількістю провідних ланок). Тоді за формулою 1.5, а маємо

Додамо ланці DC додаткове обертання (рисунок 1.7, б). При цьому ступінь рухливості стане WМ= 2. тоді

приклад 2. На малюнку 1.7, в зображений плоский важільний кривошипно-повзуни механізм. Визначити кількість надлишкових зв'язків q.

аналогічнонаприклад 1 маємо

якщо шатун 2 з'єднати сферичними парами В и С (Рисунок 1.8, д) З повзуном і кривошипом, то з'явиться одна місцева рухливість - обертання шатуна щодо своєї поздовжньої осі (рисунок 1.7, г). Тоді кількість надлишкових зв'язків чинного механізму буде

 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ | МЕХАНІЗМІВ

УДК 621.01 | ВСТУП | Вимоги до результатів освоєння дисципліни | ЗАВДАННЯ 1-10 | СИНТЕЗ ПЛОСКИХ МЕХАНІЗМІВ | ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ структурного АНАЛІЗУ | ЗАВДАННЯ 11-20 | Кінематичний АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ | ЗАВДАННЯ 21-28 | ЗАВДАННЯ 29-34 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати