На головну

ВСТУП

  1. A1 Введення
  2. F1.1 Введення
  3. F11.1 Введення
  4. F14.1 Введення
  5. F3.1 Введення
  6. I. Вступ
  7. I. ВСТУП

Самостійне виправлення студентами ряду завдань по кожному розділу курсу Теорії механізмів і машин має велике значення: воно не тільки вчить практичному застосуванню методів кінематичного і динамічного аналізу і синтезу механізмів, не тільки розвиває розрахункову техніку, а й збагачує учня поданням про схемах механізмів і їх властивості, тим самим розширюючи його технічний кругозір.

При складанні цього збірника задач з теорії механізмів і машин автори прагнули навести приклади механізмів, широко використовуваних в різних галузях сільськогосподарського машинобудування.

Для успішного освоєння дисципліни студенти повинні

знати:

 основні види механізмів, класифікацію та їх функціональні можливості і області застосування;

 методи розрахунку кінематичних і динамічних параметрів руху механізмів, алгоритми багатоваріантного аналізу особливості сталих і перехідних режимів руху;

вміти використовувати:

 постановку задачі з урахуванням обов'язкових і бажаних умов синтезу, побудова алгоритмів і програм синтезу механізмів різних видів з використанням ЕОМ;

 динаміку машин: методи обліку піддатливості ланок в реальних конструкціях машин, особливості коливань в машинах і методи віброзахисту і віброізоляції машин і механізмів;

 програмне забезпечення автоматизованого розрахунку параметрів характеристик механізмів і проектування механізмів за заданими обов'язковим і бажаним умовам синтезу і критеріям якості передачі руху.

 УДК 621.01 | Вимоги до результатів освоєння дисципліни

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ | РІВЕНЬ РУХЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ | МЕХАНІЗМІВ | ЗАВДАННЯ 1-10 | СИНТЕЗ ПЛОСКИХ МЕХАНІЗМІВ | ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ структурного АНАЛІЗУ | ЗАВДАННЯ 11-20 | Кінематичний АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ | ЗАВДАННЯ 21-28 | ЗАВДАННЯ 29-34 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати