Головна

Державна служба статистики України

  1. II. Британская служба маяков
  2. Відбір на службу у митні органи України
  3. Відділ статистики соціальних послуг
  4. Відповідальність митних органів України
  5. Вопрос 35. Муниципальная служба.
  6. Вставте пропущене слово: Територіальний поділ України у загальному вигляді включає ... (цифрою) територіальних рівня.
  7. Геодезическая служба

Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим

Ринок житла Автономної Республіки Крим

За редакцією

Бобкової Наталії Олександрівни

Відповідальний за випуск

Обозенко Олена Геннадіївна

Редактор А. А. Свіріденко

 
Комп'ютерний дизайн та верстка

О. В. Беседіна

Підписано до друку 27.06.2012. Формат А4

Папір офісний. Гарнітура Times New Roman

Друк лазерний. Обл.-вид. 3,27 арк.

Тираж 9 прим. Зам № 181


Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим

вул. Ушинського, 6, кімн. 406, м. Сімферополь, АР Крим, 95000МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ | ВВЕДЕНИЕ

Аварійний житловий фонд1 за регіонами АР Крим | Характеристика житла домогосподарств | Розподіл домогосподарств АР Крим за розміром житлової площі на одну особу | Обладнання житла домогосподарств у 2011 році | Кількість завершених угод з житловим фондом за регіонами АР Крим у 2011 році | Житловий фонд1 України та АР Крим станом на 01.01.2012 року | Загальна площа житлових приміщень у житлових будинках, нежилих будівлях та гуртожитках | Забезпеченість населення України житлом за регіонами України | Житлова площа приміщень у житлових будинках, нежилих будівлях та гуртожитках | Квартирна черга та поліпшення житлових умов за часом перебування на обліку за регіонами України у 2011 році |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати