На головну

Показники фінансової стійкості

  1. II. Цілі, завдання та основні показники для вирішення завдань, опис очікуваних результатів програми і термін її реалізації
  2. IV. Показники оцінки РБ.
  3. Nbsp; Порівняльний аналіз критеріїв стійкості
  4. VI. Показники якості.
  5. абсолютні показники
  6. Абсолютні показники і коефіцієнти фінансової стійкості
  7. Алгебраїчні критерії стійкості
 показники  рівень показника
 На поч. отч. періоду  На. кін. отч. періоду  зміни
 1. Коефіцієнт автономії фірми,%  30480/63 380 х 100% = 48,09  254 840/397 440 х 100% = 64,12  + 16,03
 2. Коефіцієнт фінансової залежності,%  32 900/63 380 х 100% = 51,91  142 600/397 440 х 100% = 35,88  -16,03
 3. Коефіцієнт фінансового ризику  32 900/30 480 * 100% = 1,08  142 600/254 840 х 100% = 0,56  -0,52

На основі даних табл. 5 можна зробити висновок про те, що частка власного капіталу зросла з 48,09% на початок року до 64,12% на кінець року на 16,03 пункту.

Частка позикового капіталу за цей період скоротилася з 51,91 до 35,88%.

Коефіцієнт фінансового ризику знизився на 0,52 пункту. Це свідчить про те, що фінансова залежність фірми від зовнішніх джерел знизилася.

Величина фінансового ризику залежить від частки позикового капіталу в загальній сумі активів, частки основного капіталу в загальній сумі активів, співвідношення оборотного і основного капіталів, частки власного оборотного капіталу в загальній сумі власного капіталу і частки власного оборотного капіталу у формуванні поточних активів.

Розрахунок впливу факторів визначають способом ланцюгових підстановок.

Оцінка капіталу може бути різною в залежності від користувачів інформації.

Для кредиторів надійніша ситуація, при якій частка власного капіталу у клієнта висока. Це виключає фінансовий ризик.

Господарюючий суб'єкт зацікавлений в залученні позикових коштів, так як:

- Витрати на виплату відсотків зазвичай нижче прибутку, отриманої від використання позикових коштів, що підвищує рентабельність фірми;

- Відсотки з обслуговування позикового капіталу розглядаються як витрати і не включаються до оподаткованого прибутку.

 Питання 9.6. Оцінка фінансової стійкості фірми. | Питання 9.7. Оцінка платоспроможності фірми.

Питання 8.6. Цінова політика: поняття, цілі та завдання. | Питання 8.7. Ціноутворення: етапи і методи формування. | Питання 8.8. Системи цін. Види цін. | Питання 8.9. Цінова стратегія фірми. | Ключові терміни і поняття | Питання 9.1. Фінансові результати діяльності фірми. | Питання 9.2. Формування фінансового результату в сучасних умовах. Склад балансового прибутку. | Питання 9.3. Механізм розподілу використання доходів фірми. | Питання 9.4. Рентабельність фірми. | Питання 9.5. Фінансова звітність фірми і її значення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати