На головну

Перелік основної та додаткової навчальної літератури, необхідної для освоєння дисципліни

  1. I. МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРІ ОСНОВНИЙ ОСВІТНЬОЇ
  2. I. Приблизний перелік питань рубіжного контролю.
  3. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ
  4. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
  5. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  6. II Перелік і склад виконуваних робіт
  7. II. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

(* Література, наявна в бібліотеці юЕМзх або електронною бібліотечній системі)

А) Основна література (підручники і навчальні посібники):

1. Шкідливі хімічні речовини. Довідник. - С-Пб: Хімія, 2006.

2. Ізраель Ю. А. Екологія і контроль стану природного середовища. - Л .: Гидрометеоиздат, 2006.

Б) Додаткова література:

1. Новосьолова О. П. Система екологічного моніторингу в Російській Федерації: перспективи розвитку ЕГСЕМ. ЕКОінформ, 2001., №10, с. 52-60.

2. Збірник методик щодо розрахунку викидів в атмосферу забруднюючих речовин різними виробництвами. - М .: Гидрометеоиздат, 1986.

3. Сьомін В. А., 2001. Основи раціонального водокористування та охорони водного середовища. - М. Вища школа. 2001, 320 с.

6. Перелік ресурсів інформаційно-телекомунікаційної мережі «Інтернет», необхідних для освоєння дисципліни

Програма, методичні вказівки по організації вивчення дисципліни, система оцінювання при поточній, проміжній, підсумковій атестації, завдання для контрольних робіт і самостійної роботи розміщені в лабораторії комп'ютерних засобів навчання факультету екології.

Додаткові ресурси мережі «Інтернет», необхідні для освоєння дисципліни:

Електронні бібліотечні системи науковій бібліотеці юЕМзх:

- Університетська бібліотека on-line;

- Електронна бібліотека «Лань».

- http://www.unesco.org

- http://www.priroda.ru

- http://www.biobat.ru

- http://www.unesco.ru

- http://www.ekocentr.ru/Приклади фондів оціночних засобів | Методичні вказівки для учнів з освоєння дисципліни

Вступна частина | Завдання навчальної дисципліни | Фонди оціночних коштів для проведення проміжної атестації учнів з дисципліни | Рекомендації для організації роботи студента на лекції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати