На головну

Фонди оціночних коштів для проведення проміжної атестації учнів з дисципліни

  1. F2.4 Стадія проведення ПСР
  2. F4.4 Стадія проведення ПСР
  3. F5.6 Під час проведення ПСР
  4. Fixed assets turnover - Коефіцієнт оборотності основних засобів, раз
  5. I. Засоби, що діють на холінергічні синапси
  6. I1 Керівництво ІНСАРАГ по переатестації
  7. II. Засоби, що діють на адренергічні синапси

Фонди оціночних коштів є комплексом завдань, що дозволяють оцінити регулярну роботу студента, спрямовану на формування компетенцій і досягнення запланованих результатів навчання:

 № п / п  Контрольовані розділи (теми) дисципліни (результати по розділах)  Код контрольованої компетенції / плановані результати навчання  Найменування оцінного кошти
 володіти знаннями про теоретичні основи екологічного моніторингу, нормування та зниження забруднення навколишнього середовища, техногенних систем і екологічного ризику; здатністю до використання теоретичних знань у практичній діяльності  ОПК-7Знать:  Організаційні, методичні та правові аспекти ведення екологічного моніторингу  ТестірованіеКонтрольние роботи
 ОПК-7Уметь:  Вирішувати завдання з розрахунку індексів забруднення атмосфери, гідросфери, кількість викинутих забруднюючих речовин підприємствами різних класів небезпеки  Контрольна робота
   ОПК-7Владеть:  Умінням аналізувати звітні матеріали за станом навколишнього середовища і здоров'ю населення  СобеседованіеКонтрольная робота
 володіти знаннями про теоретичні основи екологічного моніторингу, екологічної експертизи, екологічного менеджменту і аудиту, нормування та зниження забруднення навколишнього середовища, основи техногенних систем і екологічного ризику  ПК-8Знать:  Методи, використовувані в екологічному моніторингу та їх забезпечення; Принципи та завдання ведення екологічного моніторингу  Контрольна робота
 ПК-8Уметь:  використовувати сучасні науково обґрунтовані прийоми, методи і засоби навчання, в тому числі технічних засобів, інформаційних та комп'ютерних технологій  Контрольна робота
 ПК-8Владеть:  основними методами ведення екологічного моніторингу, ідентифікації негативних впливів на людину і навколишнє середовище  Контрольна робота


Завдання навчальної дисципліни | Приклади фондів оціночних засобів

Вступна частина | Перелік основної та додаткової навчальної літератури, необхідної для освоєння дисципліни | Методичні вказівки для учнів з освоєння дисципліни | Рекомендації для організації роботи студента на лекції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати