Головна

Правова охорона вод.

  1. TEМA 8. Законність і правова робота в народному господарстві
  2. VI.1.1) Правова сутність шлюбу.
  3. VII. УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ
  4. VII.1.2) Правова структура речі.
  5. VII.2.1) Походження і правова конструкція власності.
  6. VII.3.1) Походження і правова конструкція.
  7. VIII.4.2) приватно-правові вина.

· Правова охорона вод -це система закріплених законом заходів, спрямованих на запобігання їх забруднення, засмічення і виснаження.

· Забрудненням визнається погіршення якості вод в результаті скидання в водні об'єкти або надходження в них іншим способом шкідливих речовин (забруднення).

· Засміченням визнається погіршення якості вод в результаті скидання в водні об'єкти або надходження в них іншим способом предметів або зважених часток.

·Виснаження вод - стійке скорочення їх обсягу.

· джерелами забруднення визнаються об'єкти, з яких здійснюється скидання або інше надходження у водні об'єкти шкідливих речовин, що погіршують якість поверхневих і підземних вод, що обмежують їх використання, а також негативно впливають на стан дна і берегів водних об'єктів.

У сфері охорони водних об'єктів важливе значення мають розробка і реалізація державних програм по використанню і охороні вод, екологічний моніторинг водних об'єктів, здійснення державного обліку поверхневих і підземних вод, веденнядержавного водного кадастру

Основні вимоги до охорони водних об'єктів:

1. Власники водних об'єктів здійснюють заходи з охорони водних об'єктів, запобігання їх забруднення, засмічення і виснаження вод, а також заходи з ліквідації наслідків зазначених явищ.

2. Власники водних об'єктів зобов'язані здійснювати водогосподарські заходи та заходи з охорони водних об'єктів.

Об'єкти, що підлягають охороні:

· Болота;

· Льодовики і снежники;

· Підземні та водні об'єкти;

Охорона водних об'єктів здійснюється:

· При проектуванні, будівництві, реконструкції, введенні в експлуатацію, експлуатації водогосподарської системи;

· При проведенні робіт

· При їх використанні для цілей виробництва електричної енергії

Водні об'єкти або їх частини, що мають особливе природоохоронне, наукове, культурне, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення, можуть бути визнані особливо охоронюваними водними об'єктами.

 Держуправління охороною і використанням вод. | Ліс як об'єкт правового регулювання.

Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення. | Поняття і види шкоди ОС. | Права і обов'язки власників земель, землевласників, землекористувачів, орендарів земель. | Види речових прав на землю. Загальна характеристика. | Землевпорядкування. | Поняття надр як об'єкта правового регулювання. Фонд надр. | Право користування надрами. | Основні вимоги правової охорони надр. | Води як об'єкт правового регулювання. | Право водокористування та його види. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати