На головну

Право водокористування та його види.

  1. B - право страховика вимагати визнання договору недійсним;
  2. I Нормативні правові акти
  3. I Нормативні правові акти та інші офіційні матеріали
  4. I. Нормативно-правові акти
  5. I. Нормативно-правові матеріали
  6. I. Нормативні правові акти
  7. I.1. Римське право у сучасній правовій культурі

Існує кілька підстав виникнення права водокористування:

· за договором:

o для вилучення водних ресурсів з поверхневих водних об'єктів;

o для використання акваторії водних об'єктів в т.ч. для рекреації;

o для використання без вилучення для виробництва електроенергії.

За договором на водокористування (основний документ) ОІВ або ОМСУ зобов'язується надати водокористувачеві водний об'єкт або його частину в користування за плату. По суті це оренда за плату. Договір визнається укладеним з моменту реєстрації в Госводреестре. Зміст договору:

o відомості про водному об'єкті, в т.ч. опис її меж;

o мета, види і умови його використання;

o термін дії (граничний термін - 20 років);

o розмір плати, умови і строки її внесення;

o порядок припинення користування та відповідальність сторін.

Укладення, зміна розірвання - за цивільним законодавством, аукціон застосовується у випадках:

o використання акваторія водного об'єкта;

o при наявності кількох претендентів.

· На підставі рішення:

o для цілей оборони і безпеки;

o для скидання стічних вод;

o для будівництва споруд (причалів, судноремонтних доків і т.д.);

o для проведення днопоглиблювальних та інших робіт;

o для організованого відпочинку і т.д.

Порядок прийняття рішення: Мзаінтересованніое ФО або ЮО звертається із заявою в ОГВ чи ОМСУ про надання об'єкта або його частини в користування із зазначенням мети, виду і терміну; сотответствующій орган приймає рішення про надання або про відмову в 30-денний термін. Відмова д.б.н. мотивований, м.б. оскаржений в судовому порядку. Рішення вступає в силу з моменту реєстрації в гос.водном реєстрі.

· Без договору і рішення: для цілей, не пов'язаних з істотним впливом на водний об'єкт (для судоходстава, для санітарних екологічних цілей для рибальства, для наукових цілей і т.д.).

Класифікація видів водокористування:

1. по суб'єкту:

a. спільне (за загальним правилом водокористування є спільним);

b. відокремлений (здійснюється для оборони і безпеки, інших державних і муніципальних потреб, а т.м. для рибальства).

2. за способом використання:

a. водокористування з парканом і поверненням води;

b. водокористування з парканом без повернення;

c. водокористування без забору

 Води як об'єкт правового регулювання. | Держуправління охороною і використанням вод.

Екологічні права громадян. | Механізм відшкодування шкоди ОС. | Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення. | Поняття і види шкоди ОС. | Права і обов'язки власників земель, землевласників, землекористувачів, орендарів земель. | Види речових прав на землю. Загальна характеристика. | Землевпорядкування. | Поняття надр як об'єкта правового регулювання. Фонд надр. | Право користування надрами. | Основні вимоги правової охорони надр. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати