Головна

Поняття і види шкоди ОС.

  1. I. ПОНЯТТЯ І ФУНКЦІЇ КОНФЛІКТУ
  2. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 1 сторінка
  3. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 2 сторінка
  4. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 3 сторінка
  5. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 4 сторінка
  6. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 5 сторінка
  7. I.2.1) Поняття права.

Екологічна шкода (збитки ОС) - це негативна зміна ОС в результаті її забруднення, що спричинило за собою деградацію природних екосистем і виснаження природних ресурсів. Шкода ОС може бути заподіяно за допомогою:

· Викидів в атмосферне повітря забруднюючих та інших речовин;

· Скидів забруднюючих речовин і мікроорганізмів в поверхневі, підземні водні об'єкти і на водозбірні площі;

· Забруднення грунтів та надр;

· Розміщення відходів споживання і виробництва;

· Забруднення як шуму, тепла, електромагнітного, іонізуючого та іншого фізичного впливу; інших видів негативного впливу.

Стосовно до природних об'єктів, екологічна шкода може проявлятися в наступному:

· У псуванні - нераціональне використання, що веде до втрат якісних і кількісних характеристик;

· В забрудненні - будь-яку зміну фізико-хімічного складу будь-яким способом і в будь-якого ступеня;

· У виснаженні - зменшенні корисних природних властивостей (втрата потенціалу функцій);

· В пошкодженні - частковому приведення в непридатність за якістю і кількістю;

· У знищенні - повному якісному і кількісному приведення в непридатність

В цілому шкода, завдана об'єктам природи, може виявлятися з наступних формах:

1) екологічна шкода - будь-які несприятливі наслідки (матеріальні і нематеріальні), викликані порушенням екологічного законодавства;

2) збитки - реальні або передбачувані втрати кількості або якості ОС;

3) збитки - економічно невигідні для природопользователя наслідки втрат у вигляді витрат на відновлення колишнього стану ОС, а також на компенсацію втрат с \ г продукції, рибних запасів тощо, втрат товарної продукції (майна), упущеної вигоди, недоотриманих доходів.

 Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення. | Права і обов'язки власників земель, землевласників, землекористувачів, орендарів земель.

Суб'єкти і об'єкти права власності. Фонди природних ресурсів. | Загальна характеристика права природокористування. | Економічне регулювання охорони ОС. | Поняття і принципи ГЕУ. | Державний облік та ведення кадастрів природних ресурсів. | Екологічний контроль та екологічний моніторинг. | ОВНС. Екологічна експертиза. | Нормування охорони ОС. | Екологічні права громадян. | Механізм відшкодування шкоди ОС. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати