На головну

Механізм відшкодування шкоди ОС.

  1. IV. Механізми реалізації Стратегії
  2. Oтбеліть зуби і не завдати їм шкоди?
  3. V. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ
  4. VI. Механізм досягнення рівнів цільових показників.
  5. VI. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ
  6. XI. Механізми реалізації стратегії
  7. А) крнвошіпно-повзуни дезаксіальний механізм;

Шкода, заподіяна ОС, має бути відшкодована в повному обсязі ЮЛ і ФЛ, з вини яких було завдано шкоди навколишньому середовищу, здоров'ю та майну громадян. Відшкодування заподіяної шкоди провадиться добровільно або за рішенням суду відповідно до затверджених таксами і методиками обчислення розміру шкоди, а при їх відсутності за фактичними витратами на відновлення порушеного стану навколишнього середовища з урахуванням понесених збитків, в тому числі упущеної вигоди. Законом передбачається відшкодування шкоди в натурі шляхом покладання на відповідача обов'язки по відновленню ОС за рахунок його сил і засобів.

шкода,заподіянуздоров'югромадян підлягає відшкодуваннювповномуобсязі. привизначенні величини шкоди здоров'ю громадянвраховуються:

· Ступінь втрати працездатності потерпілого;

· Необхідні витрати на лікування і відновлення здоров'я;
 витрати на догляд за хворим;

· Інші витрати, в тому числі упущені професійні можливості;

· Втрати, пов'язані з моральними травмами, неможливістю мати дітей або ризиком народження дітей з вродженою патологією;

· Витрати, пов'язані з необхідністю зміни місця проживання і способу життя, професії.

Відшкодування шкоди здоров'ю громадян проводитьсянапідставірішення суду за позовом. Сума грошових коштів за заподіяну шкоду здоров'ю громадян стягується з заподіювача шкоди, а при неможливості його встановлення - за рахунок коштів відповідних державних екологічних фондів.

шкодазаподіянумайнугромадян підлягаєвідшкодуваннювповномуобсязі. при визначенніобсягузбитку враховується прямий збиток, пов'язаний з руйнуванням і зниженням вартості майна, і упущена вигода.

Підприємства, установи, організації та громадяни мають право пред'являтипозовнівимоги всудабоарбітражнийсудоприпиненняекологічношкідливоюдіяльності, що завдає шкоди здоров'ю і майну громадян і ОПС.

 Екологічні права громадян. | Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення.

Поняття і загальна характеристика об'єктів екологічного права. | Загальна характеристика права власності на природні об'єкти. | Суб'єкти і об'єкти права власності. Фонди природних ресурсів. | Загальна характеристика права природокористування. | Економічне регулювання охорони ОС. | Поняття і принципи ГЕУ. | Державний облік та ведення кадастрів природних ресурсів. | Екологічний контроль та екологічний моніторинг. | ОВНС. Екологічна експертиза. | Нормування охорони ОС. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати