Головна

Екологічні права громадян.

  1. B - права на страхову виплату переходять до нового власника автоматично;
  2. I СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛА, ІСТОРИЧНА ТРАДИЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА
  3. I.2.1) Поняття права.
  4. I.2.3) Система римського права.
  5. I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму.
  6. I.3.2) Історичне сприйняття римського права.
  7. I.4. Джерела римського права

Під екологічними правами людини розуміються визнані і закріплені в законодавстві права індивіда, що забезпечують задоволення різноманітних потреб людини при взаємодії з природою.

За рівнем правового регулювання ці права поділяються на:

· Основні права (конституційні) - закріплені Конституцією, а також м \ ународно-правовими документами з прав людини (Загальна декларація прав людини):

o право на сприятливе навколишнє середовище;

o право на достовірну інформацію про її стан;

o право на відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю або майну екологічним правопорушенням;

o право мати в приватній власності землю; володіння, користування і розпорядження землею та іншими природними ресурсами здійснюються вільно, якщо це не завдає шкоди навколишньому середовищу і не порушує прав і законних інтересів інших осіб

Основні екологічні права належать до категорії невідчужуваних, природних прав людини.

· Інших екологічних прав людини відносяться права в галузі природокористування і охорони навколишнього середовища. Ці права також підлягають державному забезпеченню та захисту.

Можна виділити наступні основні групи прав:
 1) громадські;
 2) інформативні;
 3) права щодо захисту прав громадян.

 Нормування охорони ОС. | Механізм відшкодування шкоди ОС.

Конституція як джерело екологічного права. | Поняття і загальна характеристика об'єктів екологічного права. | Загальна характеристика права власності на природні об'єкти. | Суб'єкти і об'єкти права власності. Фонди природних ресурсів. | Загальна характеристика права природокористування. | Економічне регулювання охорони ОС. | Поняття і принципи ГЕУ. | Державний облік та ведення кадастрів природних ресурсів. | Екологічний контроль та екологічний моніторинг. | ОВНС. Екологічна експертиза. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати