На головну

ОВНС. Екологічна експертиза.

  1. аварія екологічна
  2. Глава IV. Радіоекологічної ситуації І МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС
  3. ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
  4. Додаткова і повторна експертиза.

ОВНС - це вид діяльності з виявлення, аналізу та обліку прямих, непрямих та інших наслідків впливу на ОС планованої госп. діяльності з метою прийняття рішення про можливість або неможливість її здійснення. Мета: виявлення та прийняття необхідних і достатніх заходів щодо запобігання небажаних наслідків запланованій діяльності.

ОВНС проводиться при підготовці різного роду документів планування. Результатом є висновок про допустимість запланованій діяльності для ОС. ОВНС проводиться на кошти замовника запланованій діяльності. Висновок даної оцінки надається на держ. екологічну експертизу. В рамках цієї оцінки замовник повинен переконливо довести, що намічений спосіб реалізації мети найбільш безпечний.

Екологічна експертиза - це встановлення відповідності запланованій госп. та іншої діяльності екологічним вимогам і допустимості реалізації об'єкта екологічної експертизи з метою попередження можливих несприятливих впливів цієї діяльності на ОПС і пов'язаних з ними соціальних, економічних та інших наслідків реалізації об'єкта екологічної експертизи. Сутністю екологічної експертизи є те, що це попередня перевірка відповідності запланованій госп. діяльності екологічним вимогам. Виділяється два основних види екоекспертизи:

· державна - Організовується і проводиться спеціально уповноваженими органами в встановлених законом випадках (тільки по найбільш великим і найбільш небезпечним проектам). Суб'єктами експертизи є: організатор (Спец. Уповноважений орган - Росприроднагляд), експерт (Сформована організатором експертна комісія), замовник документації, Що підлягає експертизі (госп. Суб'єкт). Держ. експертиза проводиться на федеральному и регіональному рівнях, є обов'язковою у випадках, встановлених законом та ґрунтується на ряді принципів:

o принцип презумпції потенційної екологічної небезпеки запланованій діяльності;

o принцип обов'язковості проведення держ. екоекспертизи до прийняття рішення про реалізацію її об'єкта;

o принцип комплексності ОВНС діяльності та її наслідків;

o принцип незалежності експертів;

o принцип обов'язковості врахування вимог екологічної безпеки;

o принцип достовірності та повноти інформації, що надається;

o принцип відповідальності учасників і т. д.

Результатом експертизи є її висновок, під яким розуміється документ, підготовлений експертною комісією і містить обґрунтований висновок про (не) допустимого впливу на ОС запланованій діяльності та про можливості реалізації об'єкта екоекспертизи. Висновок готують експерти, але стверджується спец. уповноваженим органом - організатором. За своєю формою м. Б. позитивним, негативним і негативним з можливістю доопрацювання. Носить обов'язковий характер. Негативне м. Б. оскаржено в суді. Держ. експертиза в залежності від складності об'єкта експертиза проводиться в термін від 2 до 6 місяців за рахунок замовника.

· громадська - Організовується і проводиться з ініціативи громадян і громадських об'єднань, а т. Ж. з ініціативи ОМСУ, громадськими організаціями, основним напрямком діяльності яких відповідно до їх статуту є охорона природи і проведення експертизи. Носить рекомендаційний характер і може проводитися або до або під час державної. Проводиться на кошти самих громадян.

 Екологічний контроль та екологічний моніторинг. | Нормування охорони ОС.

Екологічні правовідносини. Еколого-правові норми. | Система екологічного права. Співвідношення з іншими галузями права. | Конституція як джерело екологічного права. | Поняття і загальна характеристика об'єктів екологічного права. | Загальна характеристика права власності на природні об'єкти. | Суб'єкти і об'єкти права власності. Фонди природних ресурсів. | Загальна характеристика права природокористування. | Економічне регулювання охорони ОС. | Поняття і принципи ГЕУ. | Державний облік та ведення кадастрів природних ресурсів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати